background preloader

Svenska som andra språk

Facebook Twitter

Lära svenska. Lära svenska. Det annorlunda folket. Det annorlunda folket är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank.

Det annorlunda folket

För att scouterna ska få en liten inblick i hur den svenska kulturen kan se ut när man tittar på den utifrån. För vem passar aktiviteten? Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout. Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers. Så genomför du aktiviteten Läs sagan ”Det annorlunda folket”. G e r t B r a n d j e s. Matte/NO för nyanlända. Amira är här - med stödord: Förkylningen - UR Skola. Pedagogisk planering SVA4-6. Pedagogisk planering SVA4-6.

Start. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring - UR Skola. Barn och elever med utlandsk bakgrund. Barn och elever med utlandsk bakgrund. Vara med. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Nya Språket lyfter!

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling

Är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Till sin hjälp har läraren en handledning med en forskningsöversikt och observations och avstämningspunkter som fokuserar både elevens språkutveckling och lärarens undervisning. Till varje elev finns ett observationsschema som synliggör den egna språkutvecklingen. Lektioner och handledningar. Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor.

Lektioner och handledningar

Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan.

Persiska

Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet laddas ned via länkarna nedan. Matriserna i Språket på väg finns också i wordformat för dig som vill använda dem digitalt. Ladda ner materialet. Bildkort och övrigt material. Här har vi samlat bildkort och övrigt material som kan fungera som stöd för det språkstimulerande arbetet.

Bildkort och övrigt material

Bildkort med text och utan text Här finns bilder med och utan text som ni kan använda i olika lekar. Korten kan användas på många sätt, idéer hittar du bland annat i vår lekdatabas. Du kan till exempel skriva "bildkort" i fritextrutan och sen trycka på knappen Hämta. Vi har reviderat våra bildkort i maj 2015. Kursmaterialet Svenska Helt Enkelt. Arbetsplan%20f%C3%B6r%20nyanl%C3%A4nda%20elever%201 6%20Varag%C3%A5rdskolan.

Vi ses vi hörs kap 1. Bokrecept – tala om bilder. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – svenska Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället.

Boken – Välkomna Hit!

I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn. Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt. Segregation och utanförskap ökar på grund av okunskap. In Print - Symbolbruket. In Print är layoutprogrammet för dig som vill skapa olika slags material för utskrift med bild- och symbolstöd.

In Print - Symbolbruket

Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter där man vill använda material med symboler och bildstöd. I In Print ingår förutom symbolbasen Widgitsymboler med ca 13.000 symboler också en uppsättning med 1500 bilder och fotografier. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser (ritade tecken, pictogram och bliss). Widgitsymboler som ingår kan användas i både färg och svartvitt. Du kan även ändra färg och hudfärg på symbolerna. Programmet innehåller en mängd färdiga exempel och mallar som du kan använda, men du kan också skapa eget material där du lägger in bilder, bildramar, textramar, rutnät, pratbubblor mm. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. Varamed. Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Test out the beta of Quizlet's new in-class game. Quizlet Live is currently enabled for all teachers on Quizlet.

Test out the beta of Quizlet's new in-class game

If you're having trouble finding it, email beta@quizlet.com. First, a quick note: This product is currently in Beta (it works on computers, tablets and phones). Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Kjellin 2013 Nya ordfoljdsskolan 2.0. Sex på kartan - UR Skola. Svenska som andraspråk, textad. GR Utbildning. <h1>Denna sida behöver javascript för att fungera</h1><p>Din webbläsare saknar stöd för javascript, eller också har det inaktiverats.

GR Utbildning

SLI.SE fungerar inte utan javascript. <noscript><noscript></div> Ämne (KDB) 2 träffar Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 28 min, Film U104666-03 Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Version 4.2.5Sidan skapad på 0,4516 sekunder på www22.

Kartläggning + inskrivningssamtal

Barn på flykt. SO/NO. Skolverket. Appar + webbsidor. Matematik+ svenska som andra språk. Föreläsningar. Det inkluderande klassrummet. Unite for Literacy library. Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Första delen av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik. Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, det som brukar kallas cirkelmodellen. Här finns presentationen till föreläsningen.

GR Utbildning. File download. "In2Sweden"- Lyssna och lär dig svenska med stöd av arabiska/Lärarresurs - arbetsmodell (Bok 1 FRI) ManadensLektionSept2010. Svenska persiskadari Lektion%2011%20 %2023. Vad innebär translanguaging? "Språkinlärning handlar om att integrera nya språk i en befintlig språklig repertoar. Det gör man inte genom att stänga av eller förbjuda sina tidigare språk, utan genom att använda sig av dem. Det är den processen som teorierna om korssprå­kande tränger in i.

" (Grundskoletidningen 6-2015) Teorier om translaguaging utgår ifrån att man ser flerspråkighet som norm. I stället för att prata om förstaspråk och andraspråk utgår teorierna från att en individs alla språk är delar av samma helhet. Idén om translanguaging har mycket att tillföra diskussioner om undervisning för flerspråkiga elever. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet. Start - Bedömningsportalen. För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april.

Miss Åsa. Iran, Colombia, Gambia, Irak, Afghanistan, Syrien, Chile, Grekland, Kurdistan, Italien, Guinea, Georgien, Estland, Lettland, Libanon och Rumänien. Just nu får vi höra och lära oss en massa fakta om dessa länder eftersom det är elevernas hemländer. Vi lyssnar på nationalsånger, ser danser och hör på populärmusik. Arbetet började för flera veckor sedan när vi startade med att lära oss mer om Sverige. Vi såg på filmer, läste texter och samlade information i en tankekarta. När vi hade tillräckligt med fakta skrev vi en gemensam modelltext. Arbeta med skonlitteratur i undervisningen. Undervisa nyanlända. Sagostunden - Säsong 5 - Avsnitt 1 av 6: Pippi flyttar in i Villa Villekulla. Kikora.se. Snabbstart i svenska för nyanlända.

Att bygga ett ordförråd. Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1. Vad innebär det att kunna ett ord? The Dot. Austin's Butterfly: Building Excellence in Student Work - Models, Critique, and Descriptive Feedback. Jenny Uddling. Nyanlända elever direkt in i ämnesundervisningen? Experten: ”Lämna inte lärarna ensamma” För nyanlända elever är övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisningsgrupp en kritisk punkt. Medan förberedelseklassen utmärks av starkt stöd men i längden svag utmaning, utmärks den ordinarie klassen i stället av för stor utmaning och bristande stöttning.

Det visar en studie från Stockholms universitet (2013). Författarna bakom studien lyfter tre svårigheter i den mottagande klassen. Ämnesspråket förklaras inte i tillräckligt hög grad av ämnesläraren, modersmålet utnyttjas inte som resurs – snarare finns det en omedvetenhet om att förstaspråket faktiskt stöttar lärandet av ett andra språk – samt att de nyanlända eleverna ofta hamnar utanför den sociala gemenskapen i sin nya klass. – Att övergången blir lyckad hänger inte sällan mer ihop med skolans organisation och den mottagande läraren än vad det beror på elevens egen utveckling. De använder idrott som verktyg för integration.

Lär dig svenska med hjälp av bilder. Bildkartor för ensamkommande flyktingbarn. Ämnet som aldrig fått någon chans. Tema Modersmål - Skolverket. Från flykting till professor – Universitetsläraren. Känslan av bråddjup bakom ryggen. Inget att falla tillbaka på, inget att förlora. Visa enskild publikation. Kompetenshöjande insatser för lärare påverkar resultat positivt. (2015) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande. Kursmaterialet Svenska Helt Enkelt. African Storybook Project. Träna Svenska. Comments. Facebook-grupper för svenskstuderande. Studiehandledning - home. Vägen från förberedelseklass till slutbetyg. På Bagarmossens skola finns en väl genomtänkt process för hur mottagande av nyanlända elever ser ut. Lotta Ahlström är lärare i förberedelseklassen och berättar vad som händer från elevens första besök på skolan till sista dagen i nian.

Lexin. Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer.