background preloader

תחומי דעת

Facebook Twitter

עיר דוד - עבר והווה. החפירות בעיר דוד ממשיכות לספק חידות והפתעות: חציבות מסתוריות באבן שנעשו לפני אלפי שנים התגלו לאחרונה באתר. שלוש חציבות שכאלה בצורת האות "V" נמצאו על רצפת אחד החדרים שנחשפו. עומקן של החריטות הוא כ-5 ס"מ ואורכן כחצי מטר. הממצא הזה התגלה שבועות ספורים לאחר שמטבעות שנמצאו באזור אחר של החפירות עירערו את הקביעה שהורדוס השלים את בנייתו של הכותל המערבי. סביב לחריטות הללו לא נמצאו רמזים שישפכו אור על השאלה למה בדיוק שימשו, או בידי מי נעשו.

הארכיאולוגים שחופרים במקום התקשו אף להעלות סברה שתענה על כך. "הסימנים מאוד משונים ומאוד מעניינים. מעולם לא ראיתי כמותם", אמר אלי שוקרון, האחראי על החפירות במקום.לכתבה המלאה באתר Ynet- לחץ כאן Tue, 2012-01-10 10:39 — admin ממצא לא ידוע שנחשף בעיר דוד. חנוכה באתר רשת אמית. במאה השניה לפני הספירה, בקש המשטר הסורי-יווני של אנטיוכוס לנתק את היהודים מיהדותם, בתקווה שיתבוללו וייטמעו בתרבות יוון ההלניסטית. על מנת לממש זאת, הוציא אנטיוכוס אל מחוץ לחוק את קיום המצוות, כולל מצוות תלמוד התורה, והדבר החל למוטט את בסיס החיים היהודיים. נראה היה כי אנטיוכוס אכן מצליח בתכניתו, היות ויהודים רבים אכן עזבו את מסורת אבותיהם, נישאו בנשואי תערובת והעניקו לעצמם שמות יווניים. בתגובה, נמלטה קבוצת יהודים קטנה להרי יהודה, בהכריזם מרד גלוי על גזרת אנטיוכוס. קבוצה קטנה זו של יהודים הנאמנים לדתם, בהנהגת מתתיהו ובנו, יהודה, ניהלה "מלחמת גרילה" כנגד הצבא הסורי. אנטיוכוס שיגר גייסות צבא מאומנים היטב לדכא את המרד - אבל קומץ המכבים הצליח, באפן נסי, לגבור על אלפי החיילים ולגרש אותם מאדמתם. לוחמים יהודים נכנסו לירושלים בחודש כסלו בשנת 164 לפני הספירה ומצאו את בית המקדש פרוץ ומחולל בידי זרים.הם טהרו את המקדש וחנכו אותו מחדש ביום כ"ה בכסלו.

כאשר הגיע הזמן להדליק מחדש את המנורה, חפשו היהודים שמן טהור בכל בית המקדש, אבל הצליחו למצוא רק כד קטן אחד של שמן שנשא את חותמו של הכהן הגדול. בין המרכאות. קל וחומר - חומרים ואנריגה. גלים - פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע.

חשבון

מדעים. תחומי דעת - שפה.