Nauka angielskiego

Facebook Twitter

Angielski - Nauka słówek online. Słownik tematyczny : Człowiek: uczucia i emocje. FCE - nauka słówek FCE. Angielski - Lekcje online. Język angielski online - Gramatyka, wypracowania i słownictwo. Politechnika Wrocławska - Język angielski. Czasownik Czasowniki złożone rozdzielne i nierozdzielne przechodnie i nieprzechodnie Konstrukcje: czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund) i czasownik + bezokolicznik.

Politechnika Wrocławska - Język angielski

Files.uczymy24.pl/mediateka/ang_gramatyka.pdf. Onestopenglish: Number one for English language teachers. Opowiadanie. Narratives - Opowiadania po angielskuOpowiadanie powinno zawierać:a) wprowadzenie (introduction), które umieszcza nas w jakimś miejscu i czasie, tworzy odpowiedni nastrój i wywołuje emocje, które sprawiają, że czytelnik nie może się doczekać, aby przeczytać co jest dalej. b) rozwinięcie (main body) czyli opis wydarzeń jedno po drugim, miejsc tychże wydarzeń, osób biorących w nim udział itd. c) zakończenie (conclusion) opisujące koniec historii, jej skutki itd.

Opowiadanie

POZIOMY ANGIELSKI NIEMIECKI. Podręcznik 1: Schritte International 1 i 2 podręcznik 2: Menschen A1 Poziom 2 A2 Grundstufe 2 / Średni niższy po 1-2 latach nauki.

POZIOMY ANGIELSKI NIEMIECKI

Przydatne zwroty i słowa na maturę z języka angielskiego. Poniżej znajduje się spis przydatnych zwrotów i słów do ustnej i pisemnej części egzaminu maturalnego.

Przydatne zwroty i słowa na maturę z języka angielskiego

Celowo nie zawierają one tłumaczeń, aby zmobilizować maturzystów do skorzystania ze słowników, co zwiększy szansę na zapamiętanie ich. Wybierz z poniższej listy, jakie zwroty Cię interesują: Część ustna Część pisemna Uzyskiwanie i udzielanie informacji: