background preloader

Nauka angielskiego

Facebook Twitter

Angielski - Nauka słówek online. Słownik tematyczny : Człowiek: uczucia i emocje. FCE - nauka słówek FCE. Angielski - Lekcje online. Język angielski online - Gramatyka, wypracowania i słownictwo. Politechnika Wrocławska - Język angielski. Czasownik Czasowniki złożone rozdzielne i nierozdzielne przechodnie i nieprzechodnie Konstrukcje: czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund) i czasownik + bezokolicznik Czasowniki wyrażające czynności zmysłów (feel, smell, taste, hear, see) z przymiotnikiem lub z „like/as if” Strona bierna (np.

Politechnika Wrocławska - Język angielski

"need doing", "to be said to", "have sth done") Rzeczownik rzeczowniki policzalne i niepoliczalne określniki "ilościowe" w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych "few", "a few", "little", "a little", "plenty of", "enough", "none", "no", "all", "every", "each" Zdanie Zdania przydawkowe określające i nieokreślające (defining and non-defining) wyrażające kontrast wyrażające cel, przyczynę, skutek Mowa zależna alternatywne konstrukcje z czasownikami (np. deny, admit, refuse itp.)

Konstrukcje alternatywne: parafrazy (key-word transformations) Kolokacje czasownik z przyimkiem, przymiotnik z przyimkiem Reported speech (statement, request, command) Verb + gerund, Verb + infinitive. Files.uczymy24.pl/mediateka/ang_gramatyka.pdf. Onestopenglish: Number one for English language teachers.

Opowiadanie. Narratives - Opowiadania po angielskuOpowiadanie powinno zawierać:a) wprowadzenie (introduction), które umieszcza nas w jakimś miejscu i czasie, tworzy odpowiedni nastrój i wywołuje emocje, które sprawiają, że czytelnik nie może się doczekać, aby przeczytać co jest dalej. b) rozwinięcie (main body) czyli opis wydarzeń jedno po drugim, miejsc tychże wydarzeń, osób biorących w nim udział itd. c) zakończenie (conclusion) opisujące koniec historii, jej skutki itd.

Opowiadanie

Schemat opowiadania po angielskuINTRODUCTIONParagraph 1who / where / when / what for MAIN BODYParagraph 1the story itself(events before the main event, the main event itself etc.) CONCLUSIONFinal Paragraphend of the story(the end of the plot, feelings, consequences etc.) Wskazówkia) Dobrze jest zaplanować całe odpowiadanie od A do Z, należy wymślić miejsce i czas, bohaterów, sekwencje wydarzeń, zakończenie itd. c) Opowiadania są z reguły w czasie przeszłym stąd czasy Past Simple, Past Continuous i Past Perfect są na porządku dziennym. POZIOMY ANGIELSKI NIEMIECKI. Podręcznik 1: Schritte International 1 i 2 podręcznik 2: Menschen A1 Poziom 2 A2 Grundstufe 2 / Średni niższy po 1-2 latach nauki podręcznik 1: Schritte International 3 i 4 podręcznik 2: Menschen A2 Poziom 3 B1 Grundstufe 3 / Średni po 3-4 latach nauki podręcznik 1: Schritte International 5 i 6 podręcznik 2: Menschen B1.1 i B1.2 Poziom 4 B2 Mittelstufe 1 / Średni wyższy po 4-5 latach nauki podręcznik 1: Ziel 2.1 podręcznik 2: Sicher 2.1 Poziom 5 B2+ Mittelstufe 1+ / Zaawansowany niższy po 5-6 latach nauki podręcznik 1: Ziel B2.2 podręcznik 2: Sicher 2.2 Poziom 6 C1 Mittelstufe 2 / Zaawansowany po 7-8 latach nauki podręcznik 1: Ziel C1.1.

POZIOMY ANGIELSKI NIEMIECKI

Przydatne zwroty i słowa na maturę z języka angielskiego. Poniżej znajduje się spis przydatnych zwrotów i słów do ustnej i pisemnej części egzaminu maturalnego.

Przydatne zwroty i słowa na maturę z języka angielskiego

Celowo nie zawierają one tłumaczeń, aby zmobilizować maturzystów do skorzystania ze słowników, co zwiększy szansę na zapamiętanie ich. Wybierz z poniższej listy, jakie zwroty Cię interesują: Część ustna Część pisemna Uzyskiwanie i udzielanie informacji: