background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Berättande texter - sagor och dikter. Bedömning/matriser / kamratrespons. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Scary Story Map.pdf. Edward Tulane, handledning. Scribd. Lokal pedagogisk planering, Rymdresan. Rymdresan. MiniBladet Sydsvenskan. Aktiviteter före läsning. Jag tänkte lite då och då lägga upp material som jag använder i mina fortbildningskurser för lärare.

Aktiviteter före läsning

Idag kommer det lite tips på vad man kan göra för aktiviteter före läsning. Använd själva eller ge till kollegor. Varsågoda! Detta är aktiviteter som man gör för att förbereda eleverna på texten som ska läsas. Man bygger upp ämneskunskaperna genom olika övningar så att eleverna redan vet vad texten kommer att handla om och samtidigt stöttar man den allmänna textförståelsen för liknande texter. • Ta en bild eller ett diagram som hör till ämnet och låt eleverna brainstorma (först i par) kring vad texten kan handla om utifrån bilden. . • Ta fram fem eller sex nyckelord i ämnesområdet och låt eleverna brainstorma kring dem. . • Visa bara rubriken eller den första meningen på första stycket. . • Passar ämnet för personliga berättelser bygger det upp ett engagemang kring ämnet. Kamratbedömning utvecklar. I en tredjeklass på Hagaskolan i Umeå arbetar eleverna med kamratbedömning i svenskan. – Först sitter vi och skriver, sen läser vi varandras sagor.

Kamratbedömning utvecklar

Två stjärnor och en önskan. Språkutveckling via en bilderbok. Jag och elever i årskurs F-5 har börjat jobba med Astrid Lindgrens magiska bok Allrakäraste syster.

Språkutveckling via en bilderbok

Första lektionen samlades vi alla framför cleverboarden och samtalade kring bokens framsida. Först turades vi om att berätta vad vi såg; ”Jag ser två flickor”, ”Jag ser blomsterkransar”, ”Jag ser ett slott” osv. Det här sättet att starta samtalet kring en bild är så bra för att det: Gör alla elever delaktiga.Bidrar till att alla kan delta på sin nivå. Mallar för mini-böcker. Hos Sparklebox finns fina mallar för små böcker eller serier.

Mallar för mini-böcker

De går att redigera för de kommer i word-format och kommer med och utan linjer, och även med olika bredd mellan linjerna. Toppen att printa blanka och låta barnen skapa egna böcker med eller varför inte göra egna små läseböcker som barnen får illustrera? Eller tillsammans skriva om något ni varit med om? Mall små böcker. Sb6500swedish.pdf. Undervisning om textsamtal. Tema Astrid Lindgren. Om läs- och skrivinlärning. Lektionsf%C3%B6rslag-%C3%B6ka-ordf%C3%B6rr%C3%A5det. Ayl-psicopeda - secuencias te... Kinder edwards - Secuencias pa...

Snowflake_paper.pdf. Planeringsmodell, beskrivande text - djur. Kompisrespons med hjälp av lässtrategier. Berättelseansiktet - modell för att samtala om en text. The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore. Spel som tränar hjärnan. Spel som tränar hjärnan.

Spel som tränar hjärnan

Framsteg. Provsidor%20Intensiv%207.6. TED talks. Argumenterande texter Rymden fortsätter. På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter.

Argumenterande texter Rymden fortsätter

I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER. Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Vi läste, tittade på bilder och pratade om de olika årstiderna. Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner. I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas.

Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner

Jag har provat mig fram med lite olika struktur under höstterminen när det gäller klassdiskussioner. Målet är att få till en form där elevaktiviteten är hög och det som eleverna diskuterar genererar språkutveckling, nytt lärande och tänkande för dem. Så här arbetar jag i praktiken med detta just nu. Att utveckla sitt språk är en viktig nyckel till lärande. Därför behöver alla lärare skapa lärmiljöer där elever kan utveckla sin förmåga att använda språket som ett verktyg i sitt/sina ämnen. Följande är den struktur för klassdiskussioner som jag just nu provar: Om läs- och skrivinlärning. Annas Klassrum. I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern.

Annas Klassrum

Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa.

Läsa och skriva hör ihop.

I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll. I Magisterns barn handlar det om en magister som tappar kontrollen i klassrummet när eleverna inte lyssnar på honom och blir så arg på eleverna att han svär, slår handen i en bänk och dessutom svimmar. Läxor med läsfixarna! Sedan vi började ettan har vi jobbat med läsfixarna från ”En läsande klass”. Hittills har vi jobbat med Spågumman och Detektiven och är mitt uppe i att introducera Konstnären.

Presstationen. Två svåra ord finns med i veckans korsord. Om du läser tidningen regelbundet ska du nog klara av dem. Ett annat ord var mycket mer vanligt innan vi började skicka epost till varandra. Klarar du det? /Kurre. Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass. Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Argumenterande text! Idag började vi morgonen med att möta ett nytt ord. Argumentation stod det på tavlan. Öjaby skolbibliotek - Läsglädje. Skrivprocessen bedömning. Detektiv_arkivet.