background preloader

SO

Facebook Twitter

Printable World Flags. To make watching the Olympics on TV at home more festive and exciting, for a world travel themed party or to celebrate any international occasion, we’ve put together these 100 countries printable world flags in one file, in perfect sizes to make party bunting with.

Printable World Flags

Download Each page has 10 flags with the name of the country on the side tab. Fold over this tab to use the flags as bunting. Children can try recognising and guessing the flags and then learn the country names of each flag written on the back flap. You can also use them as educational playing cards. Note: We’ve learned the correct way of hanging the American flag vertically – with the stars in the left top corner. We’ll be adding more flags and flag activities and coloring versions, so please check back soon! 169308-1_tro_och_vasen_mytologerna. Tema Urtiden-So/svenska-år 2. Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg, Karoline Wallbeck-HallgrenNär, under vilka veckor?

Tema Urtiden-So/svenska-år 2

V.3-6 Frågeställning (och följdfrågor) Hur skapades vår planet och hur förhåller sig jorden till solen och månen? Hur startades livet på vår planet och i vilken ordning skedde detta? Hur ser tidslinjen ut för det som kallas vår urtid och hur förhåller det sig till när människan kom och till idag? Förankring i kursplanens syfte - Förmågor vi utvecklar i detta projekt Vi vill att eleverna ska utveckla en förmåga att använda historien som en referensram för olika tidsperider och skeenden. Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9) Vi kommer att ta reda på hur jorden skapades och hur jorden förhåller sig till solen och månen.

Kartor och flaggor. F Y L G J A - Tyras fantastiska resa. Lektion se 12947 Varldsreligionerna. Lektion se 25348 Religion varen 2014 2. Lektion se 25526 De tre stora religionerna. Lektion se 22019 Religionshafte. File_download. Heta stolen. ALLA ÄR LIKA OCH OLIKA. Sociala mål låg. POSITIVA UPPDRAGSKORT. Vara vänner: Bella säger ifrån. Snälla Bella säger aldrig ifrån och hamnar aldrig i bråk.

Vara vänner: Bella säger ifrån

Men hon mår dåligt när hennes kompis Wilma retar klasskamraten Oscar för hans röda hår. Wilma kallar Oscar för "Rödluvan" och säger att det bara är på skoj, men Bella ser att Oscar inte tycker att det är roligt. När klassen har julpyssel går Wilmas skämt för långt. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning. Etik, värdegrund, FN.

Historia. Jag i samhället. Lärmiljö, öppet klassrum, länder, flaggor, bråk och möbler #skolstart helt enkelt. Dagens läraravtryck – Då har det börjat.

Lärmiljö, öppet klassrum, länder, flaggor, bråk och möbler #skolstart helt enkelt.

Läsåret 2014-2015. Jag, min kollega och ytterligare en person ska ha hand om våra 50 tvåor. Vi ska guida dem igenom deras andra skolår. Vi hoppas kunna väcka och bevara nyfikenhet, lust och självkänsla hos samtliga. Arbetets yttre ramar och det som ska läras in har vi vuxna pedagoger ansvar för. Ny digital lärmiljö – GAFE samt 2:2 det vill säga 2 elever delar på en iPad och en ChromebookÖppet klassrumDeltagande i webbstjärnan 2014-2015Ett tema om länder som sträcker sig över hela läsåret Den nya digitala lärmiljön kommer på många sätt att förändra vårt arbete och vår pedagogik. Givetvis ska eleverna ha en blogg där de får skriva om sitt lärande och då väljer vi att vara med i webbstjärnan. Etik de 55 viktiga! Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum.

Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster. Inspiration och kunskap för SO-intresserade. Avslutat tema om världsreligioner i SO. Nu är temat om världsreligionerna avslutat.

Avslutat tema om världsreligioner i SO

I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att de ligger till. Idéen till matrisen har jag fått av Cecilia Sundh (@Lappkullan) och sedan har jag byggt på den lite mer. Först ville jag få eleverna medvetna om vad de verkligen kan genom att skriva ner några meningar på egen hand kring de här punkterna: Vad är en religion? Vad är religionsfrihet? Sedan fick de fylla i den här matrisen om världsreligioner. Min planering om världsreligionerna kan du läsa här. Min utförliga LPP hittar du här. Vår inledning av temat kan du läsa här. Gibbons fyra faser i världsreligionerna läser du om här. Frågor om världen. Nya religiösa rörelser. Hemma: Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattningSkriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från filmen: Världsbejakande rörelserVärldsavvisande rörelserVärldsanpassade gruppersekulariseradnyreligiositetspirituellt.

Nya religiösa rörelser