background preloader

Planering

Facebook Twitter

Lektionstips

Digitala prov. Gratisskola och gratisskole. Gratisskola.se och gratisskole.dk är en sida med många tusen gratis dokument för oss i skolan.

Gratisskola och gratisskole

Det är arbetsblad, mallar, bilder, underlag för teman med mera med mera. Man kan söka på ämnesord, olika ämnen och årskurser och teman. Det här är bara några av allt fantastiskt material. Allt är gratis och finns både i färg och svartvit version. Det finns även en massa clip art – bilder! Den svenska sidan innehåller än så länge mycket färre material, så kolla även in den danska, mycket kan man använda trots språket. Arbeta praktiskt med grej of the day. Jag har kört några grej of the day nu och tycker det är jätteroligt.

Arbeta praktiskt med grej of the day

Och som vanligt är det så att för att få se resultat måste man ge det tid. Med grej of the day lär sig eleverna samband, likheter och mönster. Sommarpratare. Utvärdering – vid slut/vad ska jag som lärare förändra och vad ska du som elev tänka på till nästa arbetsområde Fick du lära dig det du förväntade dig?

Sommarpratare

Kom du i mål? Vet du något mer om sommarpratare nu än du visste tidigare? Har du lärt dg något annat som du inte visste innan? Hur har din arbetsinsats varit under arbetet? Ni kommer utvärdera detta på samma papper som ni skrivit både inledningsutvärderingen och mittutvärderingen och jämföra hur resan varit i era tidigare svar. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg.

Pedagogiskt material

Det mesta är mitt eget, det är fetmarkerat. Mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt! Sara Bruuns klassrum. Pernillas klassrum. Prezi - Presentation Software. Brainstorm and mind map online - bubbl.us.

Mind Mapping Software - Create Mind Maps online. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar.

Om deras förståelse inte engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och ny kunskap. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Det största problemet i Svensk skola idag är ett ”osynligt problem” Två exempel på ordmoln som är skapade med www.wordle.net.

Det största problemet i Svensk skola idag är ett ”osynligt problem”

Det översta är ämnet fysik och det undre är ämnet historia. Ordmoln skapas genom att man kopierar in texten från läroplanen och så utför hemsidan en beräkning hur många gånger varje ord förekommer och de ord som har högst frekvens visas med störst text. Ovanstående två ordmoln belyser bland annat följande fyra saker: Hur länge måste du titta på ett ordmoln innan du ser vilket ämne det handlar om? Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro.Det finns i stort sett inga faktadetaljer i ordmolnen. Att ett ord förekommer många gånger är förstås inte samma sak som att det automatiskt är det viktigaste ordet, men det är en bra visuell modell av vad som faktiskt står i läroplanen. Ovanstående bild är en händelsekedja som alla i svensk grundskola känner igen. Steg ett är att man läser läroplanen och tolkar det som står där.

Steg två är att planera undervisningen. Steg tre är att genomföra undervisningen. Länk 4: Prov med poäng är vanligt. Årskursplaneringar. LGR.11, Ämnesmatris - The Big Five. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: - Skolverket. Planering och genomförande av undervisningen. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar.

”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna”

Presentera med PowerPoint. Matriser. Matriser är ett kraftfullt verktyg vid bedömning av elevers kunskaper.

Matriser

I en matris kombineras de olika kriterier, som är tecken på elevernas kunskapsutveckling, med de olika kvalitativa nivåer som utvecklingen visar sig på. Om de olika kvalitativa nivåerna är uttryckta på ett sätt så att eleverna förstår dessa, kan matriser också användas för elevernas självbedömning av sin egen och andra elevers kunskapsutveckling. På den här sidan visas hur man kan bygga upp en generell matris för bedömning av elevers kunskaper. Läs mer om matriser Matriser används mest i de olika sammanhang där formativ eller lärande bedömning tillämpas. Litteratur Testa dina kunskaper om matriser På den här sidan har vi samlat några frågor kring matriser. Testa dina kunskaper här.