ארץ ישראל

Facebook Twitter
מעורב ירושלמי
מושבות ראשונות
לחיות יחד בישראל ד' : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות לחיות יחד בישראל ד' : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות עריכה צור משימה מחיקה יצירת עותק אנא המתן/י עדכון: מספר תושבי ישראל ומספר היישובים
עמוד האש הסדרה במלואה פרק א: היעד ירושלים 1917-1896
Herzl's Diary - Palestine 1898 !לארשי ץראב לצרה לש עסמה ןמויל םיאבה םיכורב .לארשי ץראל תינויצה תחלשמה לש עסמה רחא בוקעל ולכות הז רתאב Herzl's Diary - Palestine 1898
עיתונות עברית היסטורית Early Hebrew Newspapers
ארבעה עשורים בדיוק מפרידים בין ישראל שיצאה למלחמה שנחשבה להצלחה מסחררת, לבין ישראל שנותרה שבורה ומיואשת אחרי הכישלון בלבנון. בבוקר יום 6 ביוני 1967, היום השני למלחמה, התקדמו הכוחות וכבשו את לטרון וג'נין, כיתרו את העיר העתיקה ובצהריים כבר כבש צה"ל את עזה. אמנם מדובר במלחמה שארכה פחות משבוע, אך קצב החדשות יכול היה להספיק לחודשים. בעידן שלפני האינטרנט הוציאו העיתונים כמה מהדורות ביום כדי לעדכן את הציבור שנותר בעורף. בארץ nrg - 67': עיתוני היום ה-2 למלחמה בארץ nrg - 67': עיתוני היום ה-2 למלחמה
לאחרונה התגלה אוסף נדיר של תצלומים מראשית המאה הקודמת השייך לארגון הנשים הציוניות "הדסה" . כפי שניתן לראות, לרבים מהצילומים אין זיהוי כלל, או שהזיהוי הקיים חסר, ורב בו הנסתר על הגלוי. את אוסף התצלומים, שהתגלה בתוך שקיות פלסטיק בגנזך של הדסה, ynet מעל פסגת הר הצופים: על הקמת בי"ח הדסה - תיירות ynet מעל פסגת הר הצופים: על הקמת בי"ח הדסה - תיירות
www.orianit.edu-negev.gov.il/Sigaltp/cp/homepage/60.htm ספרי לי, ספרי לי, איזו מעשיהעל אותם הימים ועל מה שהיה...והגזימי היטב, סבתי,איך אומרים בעברית: 'צ'זבטי'. הסבתא סיפרה איך בנגב שמרה,כשהיה עוד שומם ויבש.עם סטן ורימון מול ציבאות ההמוןהיא אמרה: 'נתגבר, מעליש!' ספרי לי, ספרי לי... כשסבתא ניזכרת מיד מתפארתכיצד על כולם היא 'רכבה'איך סבא אבנר אחריה חיזרוגילה לה תמיד אהבה. www.orianit.edu-negev.gov.il/Sigaltp/cp/homepage/60.htm
historygroups
בן-ציון זאב קרל נטר נולד ב-1826 בשטרסבורג שבצרפת. הוא היה ממייסדי חברת "כל ישראל חברים" ונסע מטעם חברת "אליאנס" כדי להקים בתי-ספר ברחבי העולם. ב-1870 קיבל נטר כתב הרשאה מהסולטן התורכי שנתן לו את הזכות להקים מוסד חקלאי של חברת "כל ישראל חברים" על שטחי מקווה ישראל. סדרת שימור אתרים בישראל - קולקט סדרת שימור אתרים בישראל - קולקט
ממדינת מקדש לעם הספר
ימי בראשית - טרום מושבה לאחר מלחמת העולם הראשונה חידש הברון רוטשילד את פעילותו ההתיישבותית (תחת השם יק"א) שהושבתה קמעה כתוצאה ממעבר הפקידות לצרפת בזמן המלחמה. "אני רוצה לרכז עבודתי בעיקר בשומרון, ליבש את ביצות כאברה. ע"י כך תרפא הסביבה ותתאחדנה כל המושבות מחדרה עד זכרון יעקב. ימי בראשית - טרום מושבה
תנועת העבודה הישראלית - The Israeli Labor movement - - עליה שלישית ורביעית פרק זה מתמקד בשנות העשרים של המאה העשרים. עשור זה נחשב כעשור מכריע מבחינת עיצוב אופיה של החברה הישראלית הציונית בתקופת גיבושה. בתקופה זו נבנתה המערכת המוסדית של הישוב בארץ-ישראל, והתחזקה ההכרה כי המפתח לעתידו של העם היהודי מצוי לא רק בידי המעצמות הזרות, אלא ואולי בעיקר בידיו של העם היהודי עצמו. במקביל התחזקו המגמות המעשיות בתנועה הציונית ועיקר פעילותה הופנתה לפיתוח ההתישבות היהודית בארץ. בעשור הזה החלה להווצר התשתית הישובית והארגונית של תנועת הפועלים הארצישראלית, שאפשרה לה למלא את התפקיד שייעדה לעצמה - להיות הנושאת בעול המעשי בדרך להקמתו והנהגתו של הבית הלאומי ההולך ומוקם בארץ ישראל. תנועת העבודה הישראלית - The Israeli Labor movement - - עליה שלישית ורביעית