background preloader

Antiquité

Facebook Twitter

Antigone

LibriVox. HOMER (c. 8th cen - c. 8th cen) Οἱ Ὁμηρικοὶ Ὕμνοι ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της) - Ὅπως ἦταν φυσικό, ξεκίνησα τὴν προσπάθεια μου μὲ τὴν ἠχογράφηση τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως διότι πιστεύω ὅτι βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὰ πρῶτα λογοτεχνικὰ ἔργα - Ἐπίσης θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς .

LibriVox

The Homeric Hymns are part of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole) - As I naturally started my effort with the recording of Homeric poetry because I believe it is at the top of Greek and Western literature Since they are the first literary works. Ι also believe that these great ancient Greek literary works must be recorded by Greek voices. Genre(s): Elegies & Odes.

Working class Roman poetry to be rediscovered thanks to €2m funding award. Release Date 28 March 2019 A project exploring the forgotten poetry of Ancient Rome’s lower classes has been awarded a share of €540 million of funding from the European Research Council (ERC).

Working class Roman poetry to be rediscovered thanks to €2m funding award

Professor Peter Kruschwitz, Professor of Classics at the University of Reading, has been handed an advanced grant of €2 million euros for his project taking the most detailed ever look at little-known poetry produced in the Roman Empire more than 2,000 years ago. Poetry is one of the lasting legacies of the Roman Empire, yet much of the study of it has focused on the small selection of texts produced by the elite. The new MAPPOLA project will examine more than 4,000 surviving Latin inscriptions, many written by middle and lower class citizens, from throughout the Roman Empire (circa 300BC to 750 AD).

Professor Kruschwitz said: “Poetry was the most affordable and inclusive art form in the Roman world, allowing people of all walks of life who had a talent with words to get involved. Guide to the classics: The Histories by Herodotus - History of the Ancient World. By Julia Kindt It is easy to see why Herodotus’ Histories may seem overwhelming.

Guide to the classics: The Histories by Herodotus - History of the Ancient World

Too much is going on, right from the start. We have only just embarked on the Histories’ central theme – the origins of the conflict between Greeks and barbarians in the fifth century BCE – when the narrative suddenly changes tack and we find ourselves in a boudoir tale of nudity, intrigue and murder, only to veer off again when a dolphin saves the singer Arion from drowning. A wild ride! Herodotus, a Greek from the city of Halicarnassus in Asia Minor (today’s Bodrum in Turkey), published his Histories sometime between 426 and 415 BCE. For his pioneering critical enquiry into the past he was named “father of history” by Cicero. Most of the tales have no clear link to the main story. Yet as soon as one pauses and appreciates the stories for what they are one cannot but marvel at the events Herodotus relates.

Consider for example his opening statement in the beginning of the book: Une fable d’Ésope lue dans une centaine de langues régionales. Linguiste, directeur de recherche au CNRS, Philippe Boula de Mareuil (1) a eu cette idée originale : en s’appuyant sur une même fable d’Ésope qui peut être écoutée et lue en français (en cliquant sur Paris) et dans une centaine de variétés de langues régionales (en cliquant sur les différents points de la carte), il a créé un panorama et des vibrations uniques !

Une fable d’Ésope lue dans une centaine de langues régionales

Une richesse insoupçonnée qui revisite le mythe de la tour de Babel et donne tout son relief à ce trésor national, Occitan… en tête ! Il le dit avec modestie : « Le principe d’un atlas, ce n’est pas révolutionnaire ». Mais un tel recueil sonore, si. Index. Edit × A story map.

index

Soliloquor sur Twitter : "#Design et #Antiquité #Expo #AndreaBranzi #Bordeaux Pleased to meet you... Français : L’Odyssée pédagogique de Weblettres. Le feuilleton d'Hermès, le feuilleton de Thésée. Accueil  Big Bang - CNRS - SagaScience. L’homme qui ne descendait pas d’Adam. Evolution, de l'origine de la vie aux origines de l'homme - CNRS - Sagascience.

Les Textes Fondateurs, aux éditions Flammarion - Etonnants - Classiques. Récits et images de la création en pays Dogon. La date d'écriture de l'Iliade? 752 avant J.C. affirme une nouvelle étude. SCIENCE - Se servir des méthodes issues de la génétique pour savoir quand a été écrit un récit antique, a priori cela semble improbable.

La date d'écriture de l'Iliade? 752 avant J.C. affirme une nouvelle étude

C'est pourtant ce que viennent de faire une équipe de chercheurs américains. L'évolutionniste Mark Pagel et son équipe ont voulu savoir quand a été rédigé l'un des premiers récits de notre civilisation: L'Iliade. Pour le savoir, ils ont analysé l'évolution des mots qui composent le texte de la même manière que les biologistes analysent les gènes. Leur étude a été publiée dans la revue Bioessays. L'Iliade et l'Odyssée en LEGO ! The Odyssey, Book 12 – Episode 0.1. Buy the collected Odyssey comix now!

The Odyssey, Book 12 – Episode 0.1