background preloader

คำอธิบาย SQL Server

Facebook Twitter

SQL Data Type ใน MSSQL Server 2005/2008 (ตอน 1 – Data Type ชนิดต่างๆ) « Yongyut's Blogs. Home > SQL Server > SQL Data Type ใน MSSQL Server 2005/2008 (ตอน 1 – Data Type ชนิดต่างๆ) Reference: มีผู้อ่านหลายๆ ท่าน ได้ส่งเมล์เข้ามาถามว่าน่าจะทำสรุป SQL Data Type สักหน่อย ผมก็เลยขอเขียนตอนนี้ขึ้นมาตามคำเรียกร้องครับ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ก็ควรจะทำการแบ่งกลุ่มตามประเภทของข้อมูลที่จะทำการเก็บ เพราะว่าถ้าไล่ Data Type ทีละตัว อาจจะทำให้งงได้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังรายการด้านล่างครับ Exact numerics (bigint, numeric, bit, smallint, decimal, smallmoney, int, tinyint, money) – ใช้สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลข โดยมีการปัดทศนิยมUnicode character strings (nchar, nvarchar, ntext) – ใช้สำหรับเก็บข้อมูลแบบข้อความที่เป็นแบบ Uni-CodeApproximate numerics (float, real) – ใช้สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลข โดยไม่มีการปัดทศนิยมBinary strings (binary, varbinary, image) – ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นพวกรูปภาพ, ไฟล์วีดีโอ, ไฟล์เอกสารเช่น word, excel etc.

SQL Data Type ใน MSSQL Server 2005/2008 (ตอน 1 – Data Type ชนิดต่างๆ) « Yongyut's Blogs

โดยในแต่ละแบบจะมีวิธีการนำไปใช้เก็บข้อมูลที่มีชนิดต่างๆ กัน คงจะต้องยกยอดไปอธิบายในตอนต่อๆ ไปครับ. Data Types (Transact-SQL) Timestamp ใน mysql คืออะไร ? SQL Server คืออะไร. SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management system หรือ RDBMS) จาก Microsoft ที่ได้รับการออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมวิสาหกิจ SQL Server เรียกใช้บน T-SQL (Transact -SQL) ชุดของส่วนขยายโปรแกรมจาก Sybase และ Microsoft ที่เพิ่มหลายส่วนการทำงานจาก SQL มาตรฐาน รวมถึงการควบคุมทรานแซคชัน, exception และการควบคุมความผิดพลาด, การประมวลผลแถว และการประกาศตัวแปร Yukon เป็นชื่อรหัสในการพัฒนา SQL Server 2005 ได้รับการเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2548 ผลิตภัณฑ์ 2005 ได้รับการกล่าวว่าให้ความยืดหยุ่น ความสามารถเชิงปริมาณ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยกับการประยุกต์ฐานข้อมูล และทำให้สร้างและจัดวางง่ายขึ้น ดังนั้น จึงลดความซับซ้อนและความน่าเบื่อเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2005 รวมการสนับสนุนการบริหารมากขึ้นด้วย ข้อมูลจาก : widebase.net.

SQL Server คืออะไร

SQL Server 2008: The New Data Types. Review Microsoft SQL Server 2008 Spatial Data. ทราบข่าวมาสักพักแล้ว เกี่ยวกับการที่ Microsoft SQL Server 2008 มีการเพิ่มฟีเจอร์การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่( Spatial Data) เข้าไป แต่วันนี้ผมเพิ่งจะได้อ่าน review จากคุณ JasonFollas ที่ได้เขียนอธิบายฟีเจอร์การทำงานของ Spatial Data Module ใน Microsoft SQL Server 2008 เลยอยากนำมาแนะนำให้อ่านกัน โดยคุณ JasonFollas ได้เขียนบทความทั้งหมดเป็น 4 ตอนครับค่อนข้างละเอียด ท่านที่ยังไม่เคยใช้ Spatial Database มาก่อนก็สามารถได้ เนื่องจากบทความเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างยาว ประกอบกับช่วงนี้ผมงานยุ่งขี้เกียจแปล เลยขอสรุปใจความมาเล่าสู่กันฟังแทนการเขียนเนื้อหาทั้งหมด แต่สำหรับท่านที่ต้องใช้ Microsoft SQL Server 2008 ในการเก็บข้อมูล Spatial Data แนะนำให้อ่านโดยละเอียดครับ เพราะมีประโยชน์มากสำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน - OpenGIS Implementation Specification for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture - OpenGIS Implementation Specification for Geographic information – Simple feature access – Part 2: SQL option DECLARE @g Geometry PRINT @g.STLength() — Result: 27.7436.

Review Microsoft SQL Server 2008 Spatial Data

บทที่ 3 การจัดการฐานข้อมูล. บทที่ 3 การจัดการฐานข้อมูล คำสั่งของภาษา 1.

บทที่ 3 การจัดการฐานข้อมูล

Compare Microsoft SQL Server to MySQL.