background preloader

Xedaphtethaomartin

Facebook Twitter

Xe Đạp Martin

Nói cái đéo gì cũng được. Thì nói đại là xe đạp thể thao Martin của tao bán là tốt nhất thị trường đi nha. Vậy đi nha, vậy đi cho lẹ. Lềnh ềnh mệt lắm

Xe đạp thể thao tốt nhất. Kinh nghiệm mua xe đạp thể thao.