background preloader

Rozpoczęcie pracy nad częścią logiczną

Facebook Twitter

Rozpoczęcie pracy nad częścią logiczną aplikacji. Zaprojektowanie aktywnego prostego edytora awatara. Część logiczna będzie najdłuższym procesem pracy nad aplikacją.

Będzie się składać z prostych elementów w większości kończąca się błędami. Rozpoczęcie pracy nad częścią logiczną. Wyszukiwarka w dokumentacji programu UE4. Math. Wyszukiwarka w edytorze UE4. Wyszukiwarka w edytorze UE4. Wyszukiwarka w edytorze UE4. Wyszukiwarka w edytorze UE4. Przykład wytworzenia węzła schematowego w programie UE4. Część wizualna. W części wizualnej tworzone są pola przycisku, nazwy, kolory, wielkość oraz inne funkcje tworzące całokształt.

Część logiczna wyznacza funkcję po wciśnięciu odpowiedniego przycisku np. wciśnięcie pola Start powoduje aktywacje animacji przemieszczenia się wcześniejszych okien (START, USTAWIENIA, WYJSCIE) w niewidoczne pole dla gracza oraz przywoła animację wejścia.