background preloader

Weterynaria news

Facebook Twitter

Zastosowanie badania mikroskopowego włosa w diagnostyce chorób skóry u psów i kotów. W dermatologii weterynaryjnej postawienie prawidłowego rozpoznania w większości przypadków wymaga wykonywania badań dodatkowych.

Zastosowanie badania mikroskopowego włosa w diagnostyce chorób skóry u psów i kotów

Badanie kliniczne i właściwie przeprowadzony wywiad pozostają jego istotnym elementem (w niektórych przypadkach, jak przy AZS, są wręcz jego podstawową), ale dopiero badania dodatkowe pozwalają na ostateczne zweryfikowanie diagnozy. Dermatologia posługuje się wieloma technikami diagnostycznymi, z których do najczęściej używanych należą: badanie mikroskopowe włosa, badanie zeskrobiny, badanie cytologiczne, badanie histopatologiczne czy metody diagnostyki alergologicznej pozwalające na identyfikację czynników uczulających (jak testy śródskórne czy ostatnio bardzo popularne metody polegające na oznaczaniu mian przeciwciał swoistych). Publikowany artykuł został poświęcony pierwszej z wymienionych, czyli mikroskopowemu badania włosa. Pobierając włosy do badania, należy zadbać o to, by materiał był reprezentatywny, a włosy nieuszkodzone. Ocena korzenia włosa. Praktycznie o kokcydiozie królików domowych. Często jedynym objawem kokcydiozy u królików domowych są okresowo występujące, krótkotrwałe biegunki.

Praktycznie o kokcydiozie królików domowych

Mimo to kokcydioza jest jednostką chorobową, której nie należy lekceważyć, zwłaszcza że zdiagnozować ją jest naprawdę łatwo. Spośród wielu pierwotniaków należących do Coccidae u królików jedynie Eimeria odgrywają istotną rolę. Wiele gatunków jest niepatogennych, inne wywołują kokcydiozę jelitową (E. magna, E. media, E. perforans, E. irresidua), jest też E. stiedae, odpowiedzialna za kokcydiozę wątrobową (tab. 1). Kokcydia charakteryzują się specyfiką tkankową, narządową i gatunkową. Cykl życiowy Eimeria ściśle związany jest z tkanką nabłonkową. Fot. 1. Fot. 2. Żywienie królika domowego. Królik europejski (Oryctolagus cuniculus), należący do rzędu zajęczaków (Lagomorpha), dał początek królikom domowym, aktualnie jednym z najpopularniejszych zwierząt towarzyszących, a co za tym idzie – częstym pacjentom lekarzy weterynarii.

Żywienie królika domowego

Jednak wzrost popularności królików nie znalazł odzwierciedlenia w poziomie wiedzy na temat tego gatunku zarówno u właścicieli, jak i lekarzy weterynarii. Królik jest zwierzęciem roślinożernym. Jego dietę warunkują szczególna anatomia i fizjologia układu pokarmowego, przystosowane do wykorzystywania włókna pokarmowego.

Nieprawidłowe żywienie jest przyczyną najczęściej diagnozowanych chorób królików (przede wszystkim układu pokarmowego – głównie zębów, żołądka, wątroby, jelit oraz innych układów, a także niskich przyrostów, otyłości), wynikających z niedoborów czy nadmiaru substancji odżywczych [1, 3-9] (fot. 1 i 2). Prenumerata. Ceny prenumeraty – Roczna 160,65 zł (+koszt przesyłki 29 zł brutto) (10 wydań) ZAMAWIAM – Dwuletnia 289,17 zł (+koszt przesyłki 58 zł brutto ) (20 wydań) ZAMAWIAM – Roczna Studencka (po złożeniu zamówienia prosimy o wysłanie skanu legitymacji studenckiej na adres prenumerata@weterynarianews.pl) 136,50 zł (+koszt przesyłki 29 zł brutto) ZAMAWIAM.

Prenumerata

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób trzustki u psów i kotów – cz. I. Trzustka jest narządem, w obrębie którego toczące się patologie są często bardzo trudne do zdiagnozowania.

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób trzustki u psów i kotów – cz. I

Trudności te równie często napotykają lekarze klinicyści podczas wizyty pacjenta w gabinecie i prowadzenia wywiadu lekarskiego czy badania klinicznego oraz lekarze zajmujący się szeroko rozumianą diagnostyką. Z tego właśnie powodu temat dotyczący diagnostyki chorób trzustki, choć już wielokrotnie poruszany, nadal pozostaje interesujący, aktualny i często omawiany na wielu konferencjach naukowych, w literaturze czy w innych opracowaniach fachowych. Z tych samych powodów jest to temat nadal żywy w przypadku lekarzy zajmujących się diagnostyką obrazową, zważywszy na fakt, że tej ostatniej przez ostatnie lata towarzyszy szalony rozkwit.

Opracowywane są nowe sposoby obrazowania struktury organizmów, a wszystko to daje nadzieję na łatwiejsze, szybsze i precyzyjniejsze rozpoznawanie charakteru wielu chorób, w tym również zmian w obrębie trzustki. Fot. 5. Zapalenie woreczka łzowego u królików. Badanie okulistyczne zwierząt egzotycznych. Ophthalmological examination of exotic animals Autorzy: lek. wet.

Badanie okulistyczne zwierząt egzotycznych

Elwira Buczek, lek. wet. Jacek Garncarz – Okulistyczna Przychodnia Weterynaryjna, Warszawa; lek. wet. Echokardiograf iE33 xMATRIX – wykorzystanie technologii RT3DE w codziennej praktyce kardiologicznej. Pacjent skierowany na konsultację kardiologiczną przez lekarza ostrego dyżuru w celu różnicowania przyczyny ostrego obrzęku płuc.

Echokardiograf iE33 xMATRIX – wykorzystanie technologii RT3DE w codziennej praktyce kardiologicznej

Dane pacjenta Pies, Zasha, 7 lat, sterylizowana samica, beagle mix, 14 kg. Wywiad Pies zaczął kasłać kilka dni temu, głównie w nocy. W 2011 r. lekarz prowadzący zauważył lekki szmer sercowy, który narastał w ciągu ostatnich 2 lat. Echokardiografia 3D w czasie rzeczywistym – nowe narzędzie pracy lekarza weterynarii. Rosnąca wartość trzeciego wymiaru. Serce to życiowo istotny organ wewnętrzny położony w obrębie klatki piersiowej.

Echokardiografia 3D w czasie rzeczywistym – nowe narzędzie pracy lekarza weterynarii. Rosnąca wartość trzeciego wymiaru

Swoją niepowtarzalność zawdzięcza złożonej strukturze anatomicznej, a przede wszystkim temu, że pozostaje w ciągłym ruchu. Obrazowanie morfologii struktur anatomicznych serca oraz ocenę jego funkcji na podstawie wartości parametrów hemodynamicznych w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie zbadać przy wykorzystaniu nieinwazyjnej technik diagnostyki obrazowej – echokardiografii. Metoda ta wykorzystuje zjawisko odbicia wiązki fali ultradźwiękowej od struktur serca oraz dużych naczyń krwionośnych, dzięki czemu na ekranie monitora echokardiografu powstaje ruchomy obraz serca. Obecnie powszechnie stosowana echokardiografia dwuwymiarowa (2D) jest techniką pozwalającą na zobrazowanie struktur serca w postaci dwuwymiarowych przekrojów. Jednak ze względu na istnienie ograniczonej liczby okien ultrasonograficznych niemożliwe jest uzyskanie przekroju serca w dowolnej, wybranej przez operatora płaszczyźnie.

Toksoplazmoza – prawda i mity, czyli odczarowujemy kota. Minęło już ponad 100 lad od odkrycia Toxoplasma gondii.

Toksoplazmoza – prawda i mity, czyli odczarowujemy kota

Do roku 1970 nie opracowano pełnego cyklu życiowego pasożyta. Dopiero odkrycie, iż należy on do grupy Coccidia, a wszystkie kotowate są zdolne do wydalania oocyst, pozwoliło wyjaśnić, dlaczego pasożyt jest tak rozpowszechniony wśród zwierząt stałocieplnych [1]. Toxoplasma gondii jest kosmopolitycznym pasożytem wywołującym toksoplazmozę u wszystkich gatunków ssaków i ptaków. Żywicielem ostatecznym dla T. gondii są koty i inne kotowate (Felidae). Ludzie oraz zwierzęta zarażają się T. gondii poprzez połknięcie inwazyjnych oocyst znajdujących się w ziemi, wodzie i na żywności lub zjedzenie żywiciela paratenicznego, w którego tkankach znajdują się cysty pasożyta [2]. Nowotwory serca u psów i kotów. Streszczenie: Ze względu na popularność ras psów predysponowanych oraz coraz lepsze narzędzia diagnostyczne rośnie liczba wykrywanych nowotworów serca u psów i kotów.

Nowotwory serca u psów i kotów

Możliwe staje się także długotrwałe leczenie tych pacjentów. Objawy kliniczne są głównie efektem obecności płynu w worku osierdziowym i wynikającej z tego niewydolności prawokomorowej. Słowa kluczowe: nowotwory serca, echokardiografia, tamponada serca. Diagnostyka ultrasonograficzna chorób trzustki u psów i kotów – cz. I. Metody rozpoznawania anaplazmozy granulocytarnej u psów. Anaplazmoza granulocytarna to transmisyjna, wielonarządowa choroba ludzi i zwierząt, przebiegająca z trombocytopenią [1-6]. Jej czyn nikiem etiologicznym jest Anaplasma phagocytophilum, niewielka, Gram-ujemna bakteria o sferoidalnym lub pleomorficznym kształcie, utrzymująca się w zakażonym organizmie wewnątrz granulocytów obojętno- oraz kwasochłonnych, w obrębie których namnaża się, tworząc struktury określane mianem moruli [2,4].

Klasyfikuje się ją w obrębie rodzaju Anaplasma, w rzędzie Rickettsiales. Fot. 1. Obecność moruli A. phagocytophilum w neutrofilach. Rząd Rickettsiales powstał z połączenia rodzin Anaplasmataceae i Rickettsiaceae. Wektorem A. phagocytophilum w Europie jest Ixodes ricinus. Ptaki rozpoznają fałszywe alarmy. W świecie pełnym fałszywych alarmów wygrywa ten, kto lepiej ocenia sytuację i bez potrzeby nie porzuca obiadu. Jak np. ptaki, które dzięki obserwacji intruzów odróżniają faktyczne zagrożenie od sytuacji niegroźnej. Ich reakcje znamy dzięki nowym badaniom, równocześnie prowadzonym w Polsce i Francji. Najeść się i nie zostać zjedzonym – oto, w dużym uproszczeniu, jedno z uniwersalnych praw świata przyrody. Do wynalazków ewolucji sprzyjających przeżyciu zalicza się zdolność do lotu. Możliwość ucieczki w przestworza ma jednak swoją cenę: wymaga od organizmu stałego wysiłku, niezbędnego choćby do utrzymania mięśni w napięciu. Choć taka czujność kosztuje, to koszty można minimalizować.

Pierwsza pomoc dla ptasiego pacjenta. Przypadki, które wymagają udzielenia pierwszej pomocy ptakowi, można podzielić na wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej i takie, które wymagają udzielenia pomocy tego samego dnia. Do przypadków wymagających pomocy natychmiastowej zaliczyć możemy: • zaparcie jaja, • krwawiące pióro,

Puput Mulan. Mieliśmy za sobą niemal 3 dni podróży. 5 godzin w samochodzie i cały dzień na lotnisku w Perth. Lot. Noc na lotnisku na Bali. Cały dzień obijania się w pędzących szaleńczo autobusach. Prom na Jawę. Noc na chodniku przed dworcem kolejowym. Byliśmy zmęczeni, brudni, zakurzeni, głodni. Wydmuszka z kiwi. Pierwsza pomoc dla ptasiego pacjenta – cz. II. W artykule omówione zostały najczęstsze przypadki wymagające udzielenia ptakowi pomocy lekarsko-weterynaryjnej jeszcze tego samego dnia, choć niekoniecznie natychmiast. Należą do nich: wypadnięcie kloaki, podgryzienia (np. przez psa, kota lub fretkę), urazy głowy, wrośnięta obrączka, zwracanie z wola i biegunka.

Pomoc w przypadku wypadnięcia kloaki należy zacząć od telefonicznego poinstruowania właściciela, jak postąpić z ptakiem, jeszcze zanim dotrze do klinki. Żywienie kotów. Koty kontrolują myszy za pomocą felininy. Odchów szczeniąt – żywienie i rozwój behawioralny. Podstawowym celem hodowli zwierząt jest powoływanie na świat młodych osobników. Nasze społeczeństwo wykazuje spore zainteresowanie hodowlą psów rasowych, w związku z czym rocznie przychodzi na świat niemała liczba szczeniąt.

Niezależnie od rasy czy pochodzenia miotu dla opiekuna jest to nie lada wyzwanie. Żywienie psów ras olbrzymich. Ponad połowa właścicieli kotów karmi je resztkami ze stołu. Kocie menu powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia i zależne od jego wieku, stanu zdrowia oraz kondycji. Otyłość u kotów. Przeciętny kot powinien jeść ok. 200 gramów karmy mokrej i 20–40 gramów karmy suchej dziennie. Gorzkie życie kota. Naukowcy odkryli, że koty mają co najmniej siedem sprawnych receptorów gorzkiego smaku.

To oznacza, że dotychczasowy pogląd na temat funkcji, jakie pełnią te receptory u zwierząt, może okazać się błędny. Jak radzić sobie z trudnymi klientami? Ochrona radiologiczna w gabinecie weterynaryjnym – kilka słów o projektach osłon. Stosowanie aparatu rentgenowskiego wydatnie zwiększa ilość informacji diagnostycznych. Powszechna świadomość tego faktu powoduje, że praktycznie każdy chciałby mieć taki sprzęt w swoim gabinecie, jednak niestety nie przekłada się to na liczbę aparatów w lecznicach weterynaryjnych. Czego powinien oczekiwać lekarz weterynarii od nowoczesnego oprogramowania w swojej pracowni RTG? Zestawienie laserów weterynaryjnych.

Kardiologia bez tajemnic dla lekarzy pierwszego kontaktu. Kontaktowe zapalenie skóry u psów i kotów. Kontaktowe zapalenie skóry u psów i kotów. W okulistyce można się szybko zakochać. Jestem propagatorem ozonu. Nie rozkładamy bezradnie rąk. Wyważona interakcja z otoczeniem. Po prostu trzeba robić swoje. Powstają żele regeneracyjne z komórek macierzystych poroża jelenia.

Polski rynek zoologiczny w natarciu. Hydrożel dla zwierząt – nowy sposób na leczenie ran. Sukces wrocławskich uczonych – porożogenne komórki macierzyste z zastosowaniem w medycynie. Nie męczę roślinożerców. Implant szyty na miarę. Terapia odkryta na nowo. Czysta biologia. Znajomość herpeswirusów drogą do rozwiązania problemów w weterynarii. Inwazja papug w Polsce jest tylko kwestią czasu. Aby teoria łączyła się z praktyką. Ultrasonografia dopplerowska w Warszawie. Echokardiografia psów z MasterVet. Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego z Akademią Fredwet. Artefakty w szklance wody. Płodność, ciąża, noworodek. Choroba Rubartha u psa – przypadek kliniczny. Niedokrwistość immunohemolityczna w rozmazie krwi – przypadek kliniczny. Przewlekła białaczka limfocytarna w rozmazie krwi – przypadek kliniczny. Małopłytkowość i niedokrwistość w rozmazie krwi psa – przypadek kliniczny. Niedokrwistość u 5-tygodniowego szczeniaka – opis przypadku.

Niedokrwistość pokrwotoczna jako efekt uboczny stosowania NSAID’S – opis przypadku. Chłoniak w badaniu cytologicznym płynu z opłucnej u kota – opis przypadku. Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego u psa w badaniu cytologicznym moczu – opis przypadku. Powikłania pozabiegowe jako efekt ukrytej wady serca – opis przypadku. Wznowa chłoniaka u psa w rozmazie krwi – opis przypadku. Nowotwór wątroby – opis przypadku. Omówienie przypadku: oponiak u kota. Chłoniak o wysokiej złośliwości u młodej fretki. Chłoniak o wysokiej złośliwości u młodej fretki. Chłoniak w badaniu cytologicznym płynu z opłucnej u kota – opis przypadku. Róg skórny na tle przebiegu rogowiaka lejkowego u psa – opis przypadku.

Rak przejściowokomórkowy pęcherza moczowego w badaniu cytologicznym moczu u psa – opis przypadku. Przewlekła białaczka limfocytarna w rozmazie krwi – przypadek kliniczny. Rezonans magnetyczny w medycynie weterynaryjnej. Cz. I. Najnowsze techniki obrazowe w ultrasonografii weterynaryjnej. Cz. 2. Choroby zapalne. Polipy jamy nosowo-gardłowej. Przegrzanie organizmu (hipertermia) Atlas anatomii radiograficznej psa. Choroby nosa. Ropniak opłucnej (pyothorax) Przewlekły wypływ z dróg rodnych jako powikłanie po sterylizacji Diagnostyka i leczenie – opis przypadku. Czerwone oko – diagnostyka różnicowa. Rozpoznawanie i leczenie jaskry u psów. Pyłki roślin jako alergeny w atopowym zapaleniu skóry u psów. Wykorzystanie niskopolowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce pacjenta neurologicznego – opis przypadku.

Przegląd przypadków anaplazmozy granulocytarnej u psów – obserwacje własne. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania metodą tomografii komputerowej. Wskazania oraz przeciwwskazania do wykonywania badania metodą rezonansu magnetycznego. Najnowsze techniki obrazowe w ultrasonografii weterynaryjnej. Cz. 2. Zestawienie laserów weterynaryjnych. Poród naturalny ze wsparciem lekarza weterynarii oraz cesarskie cięcie z użyciem lasera CO2. Planowe cesarskie cięcie – planowanie i technika zabiegu. Syringohydromyelia i malformacja Arnolda-Chiariego u psów rasy cavalier king charles spaniel – cz. II. Kontaktowe zapalenie skóry u psów i kotów. Zastosowanie badania mikroskopowego włosa w diagnostyce chorób skóry u psów i kotów. Mielografia i mielotomografia. Radiografia i ultrasonografia w schorzeniach układu nerwowego. Najnowsze techniki obrazowe w ultrasonografii weterynaryjnej.

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób trzustki u psów i kotów – cz. II* Nowość: dodatek RTG/USG. Rola monitora w systemie RTG w pracowni weterynaryjnej. Zaplanuj swoją usługę weterynaryjną Cz. 3. Relacje z klientem.