background preloader

Planering, utvärdering, röstning

Facebook Twitter

10 Smart Tools For Digital Exit Slips. Snapshots Of Understanding?

10 Smart Tools For Digital Exit Slips

10 Smart Tools For Digital Exit Slips by Ryan Schaaf, Assistant Professor of Technology, Notre Dame of Maryland University Do they get it? After an instructional lesson is over, educators are left with a classroom full of students looking at them. Did my students get the lesson? These are just a few of the questions reflective educators are left to contemplate after the bell has rung. The format of an exit ticket varies. In the age of digital learning, exit tickets are no longer confined to small slips of paper collected by educators as students leave their classrooms (although this method is still fine). Here are ten digital exit slip tools to choose from. Google Forms Educators can set up exit tickets with varying question types and submit requests to participate via email or sharable link. Socrative Socrative lets educators assess their students with educational activities on tablets, laptops or smartphones (ideal for BYOD environments).

Plickers Geddit lino. 10 Ways To Create Digital Exit Tickets – TeachBytes. Yesterday I read a fantastic post by Matt Levinson on Edutopia about digital media exit tickets that really got me thinking.

10 Ways To Create Digital Exit Tickets – TeachBytes

In his article, he begins with a story of a lesson on prepositions he thought went really well, but eventually realizes that students didn’t get what he wanted out of the lesson. As he says in the article, “That experience served as a major “aha” moment to me as a young teacher. I realized that I needed to have some way of assessing what students were learning both as the class was unfolding and at the completion of class.

This is the moment when I started using exit cards, a 3×5 notecard for students to write down something they had learned. Inspired by this article, I too wanted ways that they could quickly share their thoughts and questions about a lesson so that I could assess their understanding. So, I came up with 10 digital exit ticket ideas, and am excited to put these into effect this school year! Like this: Like Loading... Del 9 Digital verktygslåda Quizzverktyg och frågesport – NORDSTRÖM EDUCATION. Quzz, frågesport olika eller olika typer av frågeformulär kan användas för att utvärdera undervisningen och elevernas lärande.

Del 9 Digital verktygslåda Quizzverktyg och frågesport – NORDSTRÖM EDUCATION

De kan även användas för att på ett snabbt och effektiv sätt testa elevernas faktakunskaper, begreppsförmåga eller för att synliggöra elevernas förståelse av ett arbetsområde, en lektionsgenomgång, flippad föreläsning. Ett quizz kan bestå av påståenden, problemformuleringar, mattetal, glosor där läraren kan välja att utforma flervalsfrågor, sant eller falskt, fritextsvar eller att eleven skall rita ett svar. I vissa verktyg kan man även göra självrättande test där eleverna kan få en direkt återkoppling på om de stavat, räknat eller angett rätt svar.

Det finns flera digitala verktyg som stödjer möjligheten att göra quizz, frågesport eller frågeformulär, några av dessa är: Plickers är ett fantastiskt verktyg som uppskattas av eleverna. Socrative är ytterligare ett användarvänligt och enkelt responsverktyg som kräver att läraren registrerar sig. Testmoz - The Test Generator.

Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Verktyg för att få snabb överblick. I fredags la jag ut detta på Facebook: Tanken med inlägget på Facebook var att dela med mig av min lärarvardag.

Verktyg för att få snabb överblick

Gensvaret på inlägget var dock stort och en tanke började gro hos mig. Varför inte skriva ett blogginlägg om hur jag genomför snabb återkoppling, direkt feedback och enkla reflektionsövningar i mina klasser? Sagt och gjort, här är nu inlägget. Varje vecka arbetar jag med olika typer av återkoppling, feedback och reflektionsövningar. Om du vill få en snabb återkoppling från dina elever kan du använda dig utav Voto.se. Om man inte gillar Voto kan man alltid testa Mentimeter.com. Vad tyckte du om dagens lektion? Om man nu inte gillar att använda de digitala hjälpmedlen eller kanske inte har tillgång till dem kan man alltid utgå från papper och penna. Ibland har man vare sig tillgång till teknik eller pennor.

Andras träd

Digitala verktyg för formativ bedömning. 3 Edtech Tools You Can Use To Gamify Your Classroom. Gamification is one of the buzzwords in education right now, and for a good reason: Gamification is empowering, exciting, and under the right circumstances can be the disruptive innovator many teachers desperately need in order to change the dynamics between knowledge and the learner.

3 Edtech Tools You Can Use To Gamify Your Classroom

There is an explosion of EdTech tools destined to gamify the classroom, most of which are web-based, while others come in the form of an app. Understandably, a teacher might wonder what is the best way to navigate through this sea of new, and subsequently, not thoroughly tested activities and tools. Throughout the school year I tried several game-based platforms with my students. Here are three game-based classroom solutions that helped me transform my fourth grade classroom into a dynamic learning environment. All three tools are completely free. Socrative The first, and probably the most popular game-based classroom platform is Socrative. Here is a short introductory tutorial on Socrative Kahoot FlipQuiz. Connect With Students and Parents in Your Paperless Classroom.

Doodle: easy scheduling.