background preloader

John Hattie

Facebook Twitter

John Hattie: Lärare behöver förstå sin påverkan. Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat?

John Hattie: Lärare behöver förstå sin påverkan

Det handlade professor John Hatties föreläsning om, när han besökte konferensen Visible Learning i Stockholm. Den nyzeeländske professorn är känd för sina forskningsresultat, som han presenterar i flera böcker, bland annat "Synligt lärande - så kan lärare maximera elevers studieresultat. " som nu finns översatt till svenska. John Hattie & Helen Timperley: Visible Learning and Feedback.

Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement.

John Hattie & Helen Timperley: Visible Learning and Feedback

But research has also shown that this impact can be either positive or negative. Although feedback is among the major influences, the type of feedback and the way it is given can be differentially effective.