background preloader

John Hattie

Facebook Twitter

John Hattie: Lärare behöver förstå sin påverkan. Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat? Det handlade professor John Hatties föreläsning om, när han besökte konferensen Visible Learning i Stockholm. Den nyzeeländske professorn är känd för sina forskningsresultat, som han presenterar i flera böcker, bland annat "Synligt lärande - så kan lärare maximera elevers studieresultat. " som nu finns översatt till svenska. John Hattie berättare för Lärarkanalen hur han inledde sin forskning. - Jag var fascinerad av hur alla verkade ha svaren på vad som fungerar i klassrummet. John Hattie har tittat på vad det är som är viktigt för att förbättra elevernas resultat. Webb-tv: Intervju med John Hattie. John Hattie & Helen Timperley: Visible Learning and Feedback.

Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement. But research has also shown that this impact can be either positive or negative. Although feedback is among the major influences, the type of feedback and the way it is given can be differentially effective. John Hattie discusses this fact extensively in his book “Visible Learning for Teachers (2012)” and Helen Timperley contributes the “Feedback” chapter to the compendium “International Guide To Student Achievement (2013)” by Hattie and Anderman.

The most powerful single influence enhancing achievement is feedback In an often cited article from 2007 Hattie and Timperley provide a conceptual analysis of feedback and analyse the evidence related to its impact on learning and student achievement. A Model for Effective Feedback by Hattie & Timperley (2007) The Power of Feedback by John Hattie and Helen Timperley appeared first in the Review of Educational Research; Mar 2007; 77, 1.