background preloader

Flippa

Facebook Twitter

Andras träd

20+ Tips on How to Flip your Classroom. The Physics Flip. This week we had what has become my favourite in-house PD day at ISKL.

The Physics Flip

“Teachers Teaching Teachers” is an annual day in which teachers volunteer to give workshops of various lengths to share some of the ideas and strategies they have used in their classroom. As I am still very new to flipping I decided to do a five-minute introduction about what I have learned and attempted so far, the challenges I have faced, and a few options for teachers of various grade-levels. In researching to prepare for this presentation I came across the Flipped Learning Network and The Flipped Classroom. These are two sites that contain a ton of links, blogs and suggestions for people starting out. They were strong advocates of Lorin Anderson’s flipping the Bloom’s Taxonomy as described in the articles this week. Att synliggöra förmågor i mitt Flippade Klassrum. I mitt Flippade Klassrum arbetar jag utifrån Big 5.

Att synliggöra förmågor i mitt Flippade Klassrum

Vad innebär då dessa förmågor och hur synliggör jag förmågorna för eleverna? Här kommer du förhoppningsvis få svar på dessa frågor, samt lite praktiska tips på övningar som du kan göra i ditt klassrum för att synliggöra förmågorna i ditt klassrum. Begreppet Big 5 kommer från Göran Svanelids arbete kring vilka förmågor som är allra vanligast i skolans styrdokument. Göran Svanelid är universitetslektor och ingår i den grupp som tagit fram de nya nationella proven i SO för åk. 6 och 9. I hans arbete med att studera grundskolans alla kursplaner utkristalliserade han 5 förmågor som var framträdande. -Analysförmågan -Kommunikativa förmågan - Begreppsförmågan -Informationshanterings/procedurförmågan -Metakognitiva förmågan.

Commons:FLIP. Daniel Barker – filmad föreläsning. Det flippade klassrummet med Karin Brånebäck på Framtidens lärande 2013. FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser. De senaste par åren har ”det flippade klassrummet” varit ett av de hetare ämnena i svenska diskussioner kring undervisning och lärande, men själva konceptet är egentligen amerikanskt.

FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser

Kort sagt innebär det att den traditionella modellen för klassrumsundervisning vänds upp och ner. Istället för att läraren gör sin genomgång under lektionen och sedan ger eleverna i läxa att arbeta med sin förståelse av det som gåtts igenom, får eleverna genomgången i läxa, oftast som film. Tiden i klassrummet ägnas åt gemensamt arbete med förståelsen av det som undervisningen handlar om, och läraren och eleverna lägger tillsammans grunden för nästa genomgång med åtföljande diskussioner och problemlösningar. Konceptet bygger på ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv: läraren ska vara ”guide on the side” och hjälpa eleverna att utveckla sin förståelse och att reflektera kring sitt lärande istället för att vara ”sage on the stage” och försöka förmedla sin egen kunskap.

Flippa ditt klassrum - Kursintro till flippat 2,5 ... Flipped Learning Videos - GCSE & A Level PE. Have I come to the right place?

Flipped Learning Videos - GCSE & A Level PE

If you are a student looking to learn or revise A Level or GCSE PE through short ‘PE lesson videos’ then you have come to the right place. Similarly, if you are a teacher looking for self paced learning homework, lesson tasks, professional development or to simply brush up on subject knowledge, then this link site is a great starting point. How do I get started on my self paced Flipped Learning Journey?

Click the links below to search for and watch GCSE & A Level PE Theory lessons covering the vast majority of topics on each syllabus from @My_PE_Exam plus other authors. Videos have full commentary, are short in length, and have expert annotations to aid you in your self paced learning journey. Flippfilm inför min föreläsning. I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum.

Flippfilm inför min föreläsning

För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Men jag tog mod till mig och ställde frågor. Och ställde frågor. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början. Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses.

Under föreläsningen kommer jag att visa er hur man kan arbeta med Google Drive och vilka fördelar som finns både för oss och för våra elever. Min föreläsning riktar sig till er som är nybörjare eller precis har börjat med digitala verktyg på era skolor. Syftet är att deltagarna ska gå därifrån och tänka "japp, detta kan jag klara", "detta vill jag lära mig" och "jag är också modig"! Sharing my experiences as a teacher that promotes flip teaching and the use of IT to improve the education for students. Skolvärlden. The Teacher's Guide To Flipped Classrooms.

Since Jonathan Bergman and Aaron Sams first experimented with the idea in their Colorado classrooms in 2004, flipped learning has exploded onto the larger educational scene.

The Teacher's Guide To Flipped Classrooms

It’s been one of the hottest topics in education for several years running and doesn’t seem to be losing steam. Basically, it all started when Bergman and Sams first came across a technology that makes it easy to record videos. They had a lot of students that regularly missed class and saw an opportunity to make sure that missing class didn’t mean missing out on the lessons.