background preloader

Faktatexter

Facebook Twitter

Att arbeta med faktatexter. När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och stannfåglar. Vi använde tankekartan som stöd i skrivarbetet under årskurs 1 och de flesta eleverna använde den självständigt. För några barn var tankekartan däremot otydlig och de förstod inte vilka ord som var viktigast – nyckelorden. De skrev hela meningar i tankekartan och när de skrev sin egen faktatext såg den ungefär ut som i boken de läst.

När det var dags att skriva faktatexter igen i årskurs 2 introducerade jag VÖL-strategin med förhoppningen att eleverna genom att utgå från sina förkunskaper skulle äga sin kunskap och text bättre. Uppstart Arbetet inleddes med att vi tittade på bilder och filmer om Afrika. Hur alla ska lyckas I arbetet med faktatexter har vi tagit små steg mot att bli självständiga. Direkt respons Arbetet med VÖL-strategin har medfört att mina elevers förmåga att identifiera nyckelord har förbättrats. Stjärnor och tips Reflektioner Att diskutera:

Att läsa faktatexter - Adrienne Gear (with images, tweets) · Anna_Kaya. PULS för åk 1-6 ─ läromedlet som underlättar läsförståelse. Teaching Informational Text with Magazines. Teaching Tips and a Magazine Subscription Giveaway! Next Giveaway Dates: April 14 - May 6, 2014 With the Common Core emphasis on teaching informational text, you might be wondering where to find appropriate texts for reading instruction. Most classrooms are overflowing with great children's literature and novels, but many schools lack a good selection of interesting nonfiction texts. If you enjoy reading magazines yourself, the solution to that problem is right in front of you! The challenge is finding enough copies of magazines for your classroom and knowing how to use them effectively. Weekly Classroom Magazines The most obvious place to look is to find a classroom magazine like Time for Kids and Scholastic News.

Since a new issue arrived almost every week, it was easy to integrate it into my literacy instruction and sometimes into science or social studies. How to Obtain Monthly Magazines for Your Classroom Where can you get these magazines? Tips for Teaching Informational Text. About the only thing we can count on in education is that something is always changing! Our society changes, technology changes, our students are changing, and as a result, the curriculum is constantly evolving. Change can be exciting, but often it’s frustrating as well. This is especially true when it comes to the Common Core Reading Standards and the new emphasis on informational text. Fortunately, I had the opportunity to explore this aspect of the CCSS while writing Graphic Organizers for Reading: Teaching Tools Aligned with the Common Core. Now I’d like to share some of those tips and strategies for teaching informational text with you.Comparing and Contrasting Text Types One of the best ways to get started is to have your students compare informational text with literature.

Sounds like the perfect time for a Venn diagram, doesn’t it? Choosing the Right Informational Text Most students are very familiar with fiction, but they may not be nearly as familiar with nonfiction.