background preloader

Exit tickets

Facebook Twitter

3 – 2 – 1: tänk efter och summera! Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering.

Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen. Härigenom hoppades jag kunna tydliggöra kunskapsmål och kunskapsutveckling för eleverna och mig själv.

Exit ticket - digitalt

3-2-1 Closure Activity - Printable Worksheet. 3-2-1 ELA English Language Arts Reading Closure Activity - could be used for any 2nd language learning (translate and use for Spanish language buil… 3-2-1 Strategy Poster. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Exit ticket. Beyond Exit Tickets: 11 Fresh Formative Assessment Strategies. Teachers who are eager to assess the development of critical content knowledge or skills during the learning experience often rely on exit tickets for quick perspective.

Beyond Exit Tickets: 11 Fresh Formative Assessment Strategies

This affords teachers the opportunity to see what learning is happening and even to what degree at a moment when they’re able to respond most effectively. Exit tickets are powerful formative assessment tools. When every student is required to complete one by nearly every teacher they have in a given day, the practice grows a bit stale, though. Ready to mix things up a bit? Consider these approaches. Beyond the Exit Ticket: 11 Fresh Formative Assessment Strategies 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11.

The biggest concern I have about formative assessment is that some strategies are summative assessments, in disguise. If you’re new to formative assessment or just beginning to understand where it lives within a larger assessment system, you may struggle to define it as a verb rather than a noun. About The Author angelastockman. EXIT CARDS: 3-2-1. <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT.

EXIT CARDS: 3-2-1

&nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> About Us | Blog | FAQs & Help | Gift Cards All Categories Cart Your shopping cart is empty Log In | Not a member? Share. Exit Ticket. Exit Ticket. EXIT TICKET. Exit ticket. Exit ticket2. Exit Tickets: Checking for Understanding. Erin: There's been a wonderful real-time change in the way we're able to adapt to student needs.

Exit Tickets: Checking for Understanding

Marguerite: What formative assessment am I using daily, so that I can measure whether or not in that class period, kids are learning the material? A good Exit Ticket can tell whether or not a kid has a superficial understanding of the information, or has some depth of understanding. And then the next day the teacher can differentiate their lesson based on student needs. An Exit Ticket is a formative assessment linked to the objective of the lessons. Shannon: Typically they're short, just a few questions and they're focused on one particular skill. Marguerite: Some teachers use Poll Anywhere. Shannon: First thing, what's our number one Exit Ticket? Shannon: I just wanted to see where each group kind of really got to in their discussion in terms of depth.

Exit ticket - Johan Andersson. Exit Tickets: Making Learning Effective. Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass.

File_download.