background preloader

Arbeta med skönlitteratur

Facebook Twitter

#läshäxan - ett träningsprogram för läsning. – Digi-bloggen. Att ge alla elever möjlighet att lära sig läsa och förstå är en av våra största utmaningar i skolan.

#läshäxan - ett träningsprogram för läsning. – Digi-bloggen

Och inspirera till regelbunden läsning av olika typer av texter. Just nu deltar 105 elever i åk 4 i ett träningsprogram för läsning. För att skapa goda lässtunder för mina elever så har jag snickrat ihop ett träningsprogram för läsning. Inom idrotten är intervallträning ganska vanligt. Och på marknaden finns en hel del verktyg som kan användas för att styra din tid. #läshäxan och den lilla bokvätten är ett 45 minuter långt program som eleverna följer varje vecka, tre dagar i skolan och två dagar hemma. Till en början läser eleverna skönlitterära texter som de själva valt. Från början var filmen en 45 minuter lång och en steg för steg instruktion. #läshäxan och den lilla bokvätten from Lottabo on Vimeo.

Högläsning

Om böcker. Boksamtal. Barn av sitt språk : Kämpar för boken. Lärare behöver påfyllning av idéer och praktiska exempel på hur man arbetar med skönlitteratur i klassrummet.

Barn av sitt språk : Kämpar för boken

Det visar Läskampanjen i Botkyrka som började som ett projekt men som nu är en permanent verksamhet. Den leds av eldsjälarna Jessica Staaf och Annika Löthagen som är utvecklingspedagoger och svensklärare. Båda propagerar för högläsning i klassrummet. De håller seminarier för lärare och presenterar böcker som kan ge uppslag till reflektion och fördjupande samtal kring ämnen som barn grubblar på. Varje lärarseminarium utmynnar i dramaövningar och skapande verksamhet inom olika konstarter. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Läsläxsamtal. Fick chansen att lyssna på en fantastisk föreläsare, Katarina Kuick, som berättade hur man kan hålla strukturerade boksamtal för en klass.

Läsläxsamtal

Vi lärare som var där fick själva prova på att delta i boksamtalet utifrån en bilderbok. Det var väldigt inspirerande och tankeväckande. Man kan säga att allt det som Anne-Marie Körling och Barbro Westlund pratar om rör sig inom det här spektrat och jag gick från föreläsningen med kreativiteten pyrande! Jag kände att jag ville baka ihop något eget och bra utav de läsingredienser jag fått med mig. Tiden vi har tillsammans med eleverna är så oerhört värdefull. Det var då mina tankar gick till läseböckerna vi har i tvåan. Kände också att det var dags att byta genomgångsförfarande innan läsläxan skickas hem. Så igår var det dags! Först läste jag vår nya läsläxa högt ur B-boken som har mer text.

Vi hjälptes slutligen åt att sammanfatta texten med hjälp av läsfixaren Cowboy Jim. På whiteboarden ritade jag upp fyra spalter. Norra Murgatan 14 – fast för väldigt länge sedan. Bilden, som finns i boken "Visby förr i tiden" visas med tillstånd av Waldemar Falck Idag har vi börjat läsa Riddarnas kamp och så har vi gjort en bildpromenad: En människar, en nummerskylt, 11 fönster, hus, gardiner, en stor skorsten, en väg, ett träd, en fågel, tegeltak, en dörr, ett tak, ringmuren, ett blänkande tak, fönsterglas, 5 dörrar, himlen, en trappa, 10 hus, 4 skorstenar, fönster på tornen, stenar, en himmel, en vindsnurra, stuprör, dörrtrappor, löv, en till människa.

Norra Murgatan 14 – fast för väldigt länge sedan

En gubbe i det tredje huset från vänster som har en hund och gubben ska planera rosor nästa dag. En måne. Det bor en familj i det fjärde huset från höger. Sagobabblarna. So You Want a Reading Classroom – 12 Ideas to Help You. Svenska klassiker som e-bok och epub. Teaching With a Mountain View: Independent Reading Response Anchor Charts. I'm excited to share these anchor charts with you!

Teaching With a Mountain View: Independent Reading Response Anchor Charts

We have been using these for quite some time now, and my students are becoming pros. A lot of the time, I do have students answering specific questions, but depending on the assignment, I will also have the students use these anchor charts to begin their writing. When we came up with these prompts (I guided them...heavily!) We used a lot of the common core standards and tried to make them all encompassing-- they needed to be usable for any book, and any chapter within the book.

We also do some quick writes where I give them only 7-12 minutes to complete their response to reading, and here is the chart we use. The sticky notes next to it are continuations of the response for differentiation for students who need a little extra help.