background preloader

E-learning

Facebook Twitter

Åsa Willysson. För dig som har. Dela! - en mötesplats för alla som bryr sig om utbildning och lärande. Folkhögskolan som vill synas - Perstorp - NorraSkåne.se. UTBILDNING.

Folkhögskolan som vill synas - Perstorp - NorraSkåne.se

"Syns man inte finns man inte", heter det i reklambranschen.Detsamma gäller för folkhögskolan i Perstorp anser filialföreståndaren Maria Österlin. I mer än 15 år har elever fått värdefull studiehjälp och coachning vid folkhögskolan på Bryggaregatan.Men det är inte alla som känner till verksamheten som bedrivs i fastigheten kallad Rosenhill där numera även en förskola och Studieförbundet Vuxenskolan huserar.Maria Österlin är filialföreståndare sedan årsskiftet då hon tog över efter Lars Holmberg.Hon vill att skolan med huvudsäte i Munka Ljungby, ska profilera sig mer.– Tyvärr är vår verksamhet något dold.

Det finns faktiskt folk som bor i Perstorp som inte vet att vi finns, säger Maria.Ett led i att synas mer är att delta i olika aktiviteter som arrangeras i samhället. Närmast väntar till exempel Höstglöden, ett samarrangemang med Vuxenskolan, lördag den 8 oktober. Språkvård. Facebook for Educators Guide. Facebook for Educators 3 Introduction to Facebook for Educators The proliferation of digital, social and mobile technologies has createda culture in which youth participate more in creating and sharingcontent, profoundly changing the way students communicate, interact,and learn.

Facebook for Educators Guide

In many cases students spend as much (or more) timeonline in an informal learning environment--interacting with peers andreceiving feedback--than they do with their teachers in the traditionalclassroom.Educators around the world are realizing the positive benefits of socialnetworking in student learning and are working on ways to integrate itinto their national curriculum. For example, in the 2010 U.S. Slideshare.