background preloader

Lära sig svenska

Facebook Twitter

Parlor nyanlanda energiexperter. Valkomnahit digital swedish v1 1. Skriftspråk och meningsbyggnad. Arbetsplan%20f%C3%B6r%20nyanl%C3%A4nda%20elever%201 6%20Varag%C3%A5rdskolan. Skriva-filmer kurs b-d, spellistor + qr-koder. Ins%c3%a4ndare%2c%20exempel. Kjellin 2013 Uttalsberoende grammatik. Kursmaterialet Svenska Helt Enkelt. Tester. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik.