background preloader

Vinetta

Facebook Twitter

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity. Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling.

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity

Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Explain Everything - recension. Appar för elever i behov av särskilt stöd. Applista för elev med språkstörning. Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning.

Applista för elev med språkstörning

Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Fördomar finns överallt, och mer än en gång har jag fått höra: äh du har ju inte läst boken, du har ju bara lyssnat på den…. Jag brukar upplysa dem om att man kan läsa med både ögon och öron;) Trots detta är det för en del människor inte helt rumsrent att lyssna på ljudböcker, ”det är inte att läsa på riktigt”.

Jag önskar att alla elever på sina egna villkor ska få möjlighet till att ta till sig alla spännande äventyr som gömmer sig bakom alla bokstäver, och inte bara det. Recension av Niki Agenda - Få struktur på dagen. Användningsområden En del elever behöver förbereda sig på hur (skol)dagen som ligger framför dem ser ut.

Recension av Niki Agenda - Få struktur på dagen

I appen Niki Agenda kan man skapa ett visuellt stöd med bilder och färgkodning. Det finns massor av bilder i appen redan men de kan kanske upplevas som lite barnsliga av äldre elever. Dock finns möjligheten att lägga in egna bilder via sitt bildalbum och det går också att ändra dagarnas färgkodning. Appen är väldigt bra, men dessa anpassningar höjer appens värde ytterligare anser jag. Dagarna blir indelade i morgon, eftermiddag och kväll. Aktiviteterna läggs in manuellt och det kan vara ganska tidskrävande men jag tror att man ofta har rutiner. ABC-pussel för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. iPad som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Översätt Text till talad röst med myLanguage Translator Pro för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. SETT2014. IKT-GUIDEN - HEM.

Ikt. Cirkelledarstod_toura_hagnesten1. IT och skola IKT. Show Me the Showbie! An Easy iPad Workflow Solution. Have you tried Showbie yet?

Show Me the Showbie! An Easy iPad Workflow Solution

If you have iPads in the classroom, and you’re struggling with how to have students submit assignments, you need to take a look at it. This free service lets students submit assignments to the teacher, who can then grade them and return them to the student all on the iPad. Here’s how. Start by downloading the free Showbie app, and create a teacher account. Next, add a class, and take note of the class code. Once everybody is signed up, the teacher adds an assignment to the shared folder in their chosen class.

Students submit their assignments by logging in to the Showbie app and selecting the class, and then the assignment they were sent by their teacher. When the teacher next logs in, they will see how many assignments have been turned in for each class and they can choose which ones to grade. Currently, there are three levels of Showbie accounts, all of which are free. Lyssna. Digitala arbetssätt med iPads på SFI. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar.

Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund.

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Läsloggar och övrigt material åk 1-3.

Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan.

Läsloggar och övrigt material åk 1-3

Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig. Läslogg Stjärnläsaren fungerar utmärkt att använda på alla texter för att ge eleverna ett stöd i hur de ska använda strategierna (använd gärna Stjärnläsaren fakta för poesi). För elever som aldrig arbetat med läsförståelsestrategier rekommenderar vi att samla varje läslogg i en gemensam loggbok för hela klassen eller gruppen. Du kan välja att skriva ut och samla i en pärm/bok eller att spara digitalt. 2_lattlast_RKL_webb.pdf. Formagor_thebigfive_liber_aug14.pdf. ClaroSpeak Svenska för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Busdjurens Bokstavsspel - Lär dig alfabetet och stavning. Öjaby skolbibliotek - Valet 2014.