background preloader

Läromedel och skolutveckling samt bra facklitteratur

Facebook Twitter

Korta nätkurser för lärare. Öppna läromedel – Läromedelsprojektet för alla av alla. Nu är projektet “Öppna läromedel” igång för alla som vill vara med och skapa fria läromedel för grundskolan och gymnasiet. Dessa läromedel ska inte ses som färdigställda och förpaketerade på det sätt vi är vana att se traditionella läromedel. Vem som helst (lärare, elever, forskare, lärarstudenter) kan vara med och skapa dessa läromedel och vi tänkte ta möjligheten här att berätta mer om vad det hela handlar om. Detta har hänt En fredagkväll satt Kristian Niemi och läste igenom studentuppsatser. Lärarkandidater som granskat läromedel. Och som vanligt (tyvärr) kommit fram till en del, för läroböckerna mindre smickrande, resultat. Kristian hade sedan en tid tillbaka gått och grunnat på hur man skulle kunna komma tillrätta med läroböckernas svagheter.

Ylva Pettersson och Sara Mörtsell hoppade snabbt på, när diskussionerna redan hade börjat landa i att det var dags att göra något. Wikibooks De här frågorna känns igen från debatten om Wikipedia. Läromedelsgranskning Men tänk om det gick? Noter. Boktips sommaren 2014. Tänk om alla lärare i Sverige skulle läsa en eller flera av nedanstående böcker i sommar. Vilket uppsving det skulle ge till de pedagogiska diskussionerna nästa läsår!

Välj ut minst en bok som du själv läser i sommar och skicka vidare förslagen till dina kollegor så blir nästa läsår ännu bättre! Jag har inte läst alla böckerna själv, men jag har läst en del och de andra är sådana som jag vill läsa. John Hattie Synligt lärande för lärare Boken är en uppföljare till Synligt lärande där John sammanställde den största metaforskning inom pedagogik som någonsin gjorts. Boken Synligt lärande för lärare är lättare att läsa och ta till sig jämfört med hans första bok som bara redovisade forskningen och som var väldigt tung att ta till sig. Det är viktigt att inte bara läsa av tabellerna och dra slutsatser, utan man behöver lite mer bakgrundsinformation kring varför vissa faktorer är framgångsfaktorer och varför andra inte är det, så läs hela boken.

Helen är professor på Nya Zealand. Daniel H. Kritiska perspektiv på läromedel | Tankar i utbildning | Sara Mörtsell. Jag skulle vilja utveckla några av mina tankar till vilken roll ett öppet läromedelsprojekt kan ha. Vid en första anblick så ser vi, eller jag i alla fall, både praktiska och ekonomiska fördelar för skolornas och lärarnas verksamheter. Det är praktiskt att med ett klick hitta det aktuella läromedlet och att alla elever har åtkomst utan inloggning och kan också skapa egna tillgängliga pdf-filer om så önskas. Det är också praktiskt för en skolas verksamhet att ha tillgängliga lärresurser helt kostnadsfritt, och till och med fritt från reklam och utan att behöva betala med information om sin egen internetanvändning (allt detta gäller för plattformen Wikibooks).

Tillgängligt och gratis, viktiga egenskaper för den fria kunskapen. Att realisera läroplanen Men, en öppen lärobok ställer frågor som sträcker sig bortom det praktiska och ekonomiska. ”Nothing enshrines an idea quite like printing it in a textbook. Att remixa för att skapa ny kunskap Remixen är viktig. Tema Läromedel. Läromedel.