background preloader

Showbie

Facebook Twitter

Showbie – the paperless classroom made simple from Showbie on Vimeo. Instruktionsfilmer - Introduktion till Showbie. Showbie + Notability = sant. För några veckor sedan fick äntligen! Alla mina 9 elever, samt den andra Spigruppen, tillgång till en bärbar dator. Efter lite kartläggning insåg jag att kunskapsnivåerna bland eleverna när det gäller användandet och vanan att hantera datorer, är väldigt olika. Det behövs mycket träning för flera av dem. Därför var det kanske inte så klokt av mig att börja med att lansera ”Showbie”! Men jag tycker att det har fallit väl ut. Jag använder programmet Showbie för att lägga ut skoluppgifter till eleverna, och de i sin tur lägger in svar, bilder och annat till mig. Jag har tidigare bara varit en betraktare, för jag har länge sett behovet av att jobba mer som jag kan göra, med dessa program.

Jag var t.ex. tvungen att skriva till supporten för att förstå varför inte eleverna kunde lyssna på den diktamen jag lämnat som läxuppgift. Som komplement använder jag nämligen appen Notability. På tal om ljudfilen i Showbie. Jag läste ur den bok som jag senare skulle ha som gemensam läsebok i klassen. Show Me the Showbie! An Easy iPad Workflow Solution.

Have you tried Showbie yet? If you have iPads in the classroom, and you’re struggling with how to have students submit assignments, you need to take a look at it. This free service lets students submit assignments to the teacher, who can then grade them and return them to the student all on the iPad.

Here’s how. Start by downloading the free Showbie app, and create a teacher account. Next, add a class, and take note of the class code. Once everybody is signed up, the teacher adds an assignment to the shared folder in their chosen class. Students submit their assignments by logging in to the Showbie app and selecting the class, and then the assignment they were sent by their teacher.

When the teacher next logs in, they will see how many assignments have been turned in for each class and they can choose which ones to grade. Currently, there are three levels of Showbie accounts, all of which are free. Do you use Showbie? Like this: Like Loading... Assignment workflow for iPad - Showbie. Top 10 Showbie Teacher and Trainer Videos - Showbie.

Many teachers rolling out iPads have discovered time savings and power of Showbie in their paperless classroom. Here’s our top 10 list of teacher and trainer videos! 1. Traditional Vs. Digital Workflow using Showbie by Kristen Olsen How do we distribute materials to our students? 2. By Michael Sammartano A description of how I use Keynote for iOS and Showbie to distribute iPad content and collect/assess student work. 3. By schroedermath Two students side by side familiar with both apps. 4. By Lindsay Welch Explains in 2 mins or less how to use Notability and Showbie!

5. iPad Basics – Submitting a Voice Note in Showbie by Juan Carlos Robaina Students can use this video to review how to submit a voice note in Showbie for assignments throughout the semester. 6. By deferrers newtech A short video demonstrating how to use Showbie and Explain Everything to provide students with video feedback, without having to compress the file. 7. By CanbyBiology How to use Showbie in the classroom (with Pages). 9. 10.