background preloader

Lektioner, planera lektioner om läsning

Facebook Twitter

Svenska tankar för åk 3. Tredje veckan för terminen är till ända och vi börjar hitta in i rutinerna så sakteliga.

Svenska tankar för åk 3

Det har varit ett lite extra pusslande med schemat i år, men nu tror vi det börjar lösa sig. Lgr11_hosten. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. En berättelsestruktur växer fram. Bokpratsspel ny version. Gräv djupare i texten med sitting drama. Lektioner: En serie bildpromenader.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. De här lektionerna längtar barnen efter! Lära att lära – synliggöra det tillsammans med eleverna. Jag tänker att det krävs träning, väldigt mycket träning både för mig och för eleverna för att alla ska få möjlighet att nå målen.

Lära att lära – synliggöra det tillsammans med eleverna

För mig handlar det om att tydliggöra målen för mig och för eleverna, att planera en undervisning som ger eleverna förutsättningar att nå målen och en undervisning som ger mig möjlighet att få syn på elevernas förmågor. Jag lär mig ständigt. Genom att jobba med ett formativt förhållningssätt som innebär att när eleverna visar mig vad de kan, visar de samtidigt mig något om min undervisning. Eleverna i sin tur tränar på att förstå begrepp och använda sina förmågor. Använda tidigare kunskaper in i nytt sammanhang, förstå uppgifter och sortera information, analysera och utveckla sina resonemang i alla ämnen.

Talet är en bro över till skriftspråket. Rätt nycklar låser upp texten. – Vad betyder ”specerivaror”?

Rätt nycklar låser upp texten

Kan man dela på ordet – vad är varor? Något man köper, ja. Läsandets glädje. Idag har vi haft en fantastisk dag på Råby skola.

Läsandets glädje

Vi fröknar har verkligen blivit varma i hela kroppen av våra lampor som vi har inombords. De har nämligen fått lysa flera gånger under dagen då vi fått uppleva läsandets glädje i helklass, i grupp och enskilt. Tillsammans i klassen läser vi den fantastiska boken "Lyckokakan" som handlar om riktig vänskap mellan två barn. Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum. Jag går under detta läsår en väldigt intressant kursledarutbildning (i regi av Nationellt centrum för svenska som andraspråk) som heter "Vägar till skolframgång -språk, text och lärande i ett mångfaldsperspektiv".

Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum

Läsförståelsestrategier. Nu har jag arbetat ett tag med att undervisa i läsförståelsestrategier.

Läsförståelsestrategier

När jag tänker tillbaka på min undervisning i svenska så kan jag inte förstå hur jag tänkte när det gällde elevernas utveckling av sin läsförståelse. Visst har jag alltid förespråkat textsamtal som den viktigaste strategin för att utvecklas. Att läsa tillsammans, ställa frågorna och diskutera med varandra för att få syn på t ex likheter och skillnader i tolkningar av budskap. Läskompisar - Läsfixare. Tips och material från lärare. 103 Things to Do Before/During/After Reading. Lektionsuppdrag%20f%C3%B6rb%C3%A4ttra%20text%20uppf. Lektion : Läsförståelse genom en faktatext. Författare: Veronica Snell Datum: 1 februari 2011 Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, SV/SO, SVA, Svenska År: Grundskola år 1 – 3 Lektionstyp: Muntliga övningar Beskrivning Arbete med lässtrategier genom faktatexter.

Lektion : Läsförståelse genom en faktatext

Jag har läst "Att undervisa i läsförståelse" av Barbro Westlund och har börjat arbeta med de fyra lässtrategierna – Spågumman Julia, Nicke Nyfiken, Fröken Detektiv och Cowboy Jim. Sites/varldslitteratur.se/files/bifogat/BFransson_handledning.pdf. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse

RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Samma dag presenteras PISA-resultaten som konstaterar att elevers läsförståelse har sjunkit ytterligare. Susanne Kristensen, lärare i Sv/So på Munkhätteskolan. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area

By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific.

But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. Lektionsplanering - lässtrategier. En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp. Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse".

Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund.