background preloader

Läsa svenska

Facebook Twitter

Lpp för nyanländ elev. I facebookgruppen Svenska som andraspråk har det den senaste tiden diskuterats hur vi gör med LPP:er till våra nyanlända elever. Jag tänkte här dela med mig av ett exempel. Just nu har jag en elev som kom till Sverige precis till terminsstarten. Han är ensam om sitt modersmål ungerska på skolan och vi har tyvärr varken modersmålslärare eller studiehandledning till honom. Då är det fantastiskt med översättningsappar, Google bilder och inte minst allt fint material som finns på UR. Vi startade upp läsåret med sagor som tema i Hjärtat och Sagor åk 2-3 sva är den LPP som eleverna i åk 2 och 3 jobbar efter. I den här planeringen finns några moment som kan vara lite svåra för en nyanländ elev – och för elevens lärare – men jag tycker att det är viktigt att alla eleverna i gruppen jobbar med samma lärobjekt så långt det bara är möjligt.

När vi jobbar med att läsa sagor tillsammans, så utgår vi alltid från en tillhörande bild. Slutligen ska den egna sagan läsas upp för andra barn. Lyssna och läs, A2+ Modersmål-Diktamen. Recension av LäsKod - Knäck koden på flera nivåer. Användningsområden Appen LäsKod har en föredömligt tydlig nivåindelning och har två viktiga huvudfunktioner. Dels kan den med fördel användas för de elever som behöver träning att koppla ljud-bokstav och som har svårt att nå nästa nivå inom läsningen. Den kan med sin layout och inriktning vara mer tilltalande för de lite äldre eleverna som ännu inte knäckt koden.

Den andra målgruppen är de lite äldre eleverna som har ett annat modersmål. En viktig förutsättning för den tidiga läsinlärningen är att kunna uppfatta och analysera hur orden ljudmässigt är uppbyggda och att kunna laborera med ordens uppbyggnad, att vara fonologiskt medveten. Ett grundläggande och fundamentalt viktigt steg är att kunna uppfatta och snabbt och säkert koppla bokstäverna med rätt språkljud. Att kunna koppla grafem-fonem och omvänt. I de första nivåerna på appen LäsKod finns bra möjligheter att på ett strukturerat sätt fokusera på de tidiga stadierna i läs- och skrivutvecklingen. Funktioner Undervisningens syfte. Svenskanoveller Wiki. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan.

Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Sagan om brott och straff | Svenska sagor. Folksagor. Det var en gång en ung man som hette Raskolnikov. Han bodde i en stad som kung Peter den store hade byggt ute i ett träsk.

Det var en mycket vacker stad med en bred gata som ledde fram till kungens palats. Alla som var rika och förnäma flyttade dit, ty de ville bo så nära kungen som möjligt. Sedan gick man på fester i färggranna kläder och ingen ville gå och lägga sig. Inte ens solen. För på sommaren var kvällarna ljusa och varma, och hela natten kunde man åka fram och tillbaka i fina hästdragna vagnar och titta beundrande på varandra. Bredvid den breda gatan bodde de fattiga i mörka gränder. En av de fattiga var den unge Raskolnikov som bodde i ett trångt och smutsigt rum. Hans mor hade skickat pengar till honom, så han skulle gå i skola och bli en fin karl, men pengarna var slut och böckerna hade han sålt. Stackars Raskolnikov.

En gång hade han haft pengar, inte mycket, men så han klarade sig. Därför höll han sig på de trånga och smutsiga gränderna där inga vagnar kunde köra. Trollet. Att presentera en bok. Annas länkburkar. Länkskafferiet. Dagens namn. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill!

Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända. Då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: ”snarkningar”ungsluckanmörkretRosalindahotfulltköksklockanplåtfyrtio Du kan gärna skriva dem på någon slags tavla! Att förstå att man inte förstår. Eftersom det var slutet av ett kortare stycke stannade eleven upp sin läsning och tittade på mig. Vi hade läsgrupper och eleverna var vana vid att vi läste kortare delar för att tillsammans diskutera det vi hade läst.

Jag var nybliven lärare och min läsgrupp bestod av 11-åriga svenska som andraspråkselever som hade kommit ganska långt i sin andraspråksutveckling. Hade jag varit lite mer erfaren hade jag nog sagt ungefär så här: ”Åh, ett jättelikt kök. Hur ser ett sådant ut? Kan du beskriva (eller kanske rita) det?” Men jag var oerfaren och inte så påläst när det gällde lässtrategier så jag frågade helt enkelt eleven: ”Förstod du den sista meningen?” Såklart det är. Jag har väldigt många gånger under mitt lärarliv tänkt på den här historien för det exemplifierar så tydligt en av de största svårigheterna för många av våra elever. Effektiva och goda läsare förstår att läsning handlar om att skapa mening.

Arbeta med skönlitteratur. Synonymer.se - Lexikon & ordbok för svenska synonymer. Ordlista. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring. Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar. Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Då blir Lill-Zlatan svartsjuk. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.