background preloader

Exempel på skolarbeten med genrer

Facebook Twitter

Romanprojekt

Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Genrepedagogik. Trolla med knäna. Ibland blir vi sådär extra, extra glada.

Trolla med knäna

Som när vi läser @frksaraperssons blogg till exempel. Sara berättar om hur hon, likt en trollkarl (trollkvinna!) Ser till att hennes nyanlända elev från Ungern, trots brist på modersmålslärare och studiehandledning, kan arbeta med sagor i skolan. Med hjälp av översättningsappar, bildgoogling och bland annat UR:s programserie Sagor i världen har Sara, tillsammans med eleven, lyckats trixa. Vill ni också vara trollkarlar och trollkvinnor? Genrepedaogik med Putte i Blåbärsskogen. Under ett års tid har förskolan Norrgården i Rinkeby arbetat med genrepedagogik på temat Putte i Blåbärsskogen med de äldsta barnen.

Genrepedaogik med Putte i Blåbärsskogen

Som en avslutning på året dramatiserar de Elsa Beskows bilderboksberättelse. - Hej allihopa och varmt välkomna till 2014 års förskoleavslutning, säger Louise Mehdipoor till föräldrar och syskon som kommit dit för att se barnen uppträda en sista gång innan de börjar skolan. Familjemedlemmarna sitter på stolar och bänkar framför en stor matta som gjorts till scen i förskolans största lekrum. På väggen sitter en stor smartboard som visar framsidan till Elsa Beskows bilderbok och bredvid smartboarden syns en stor skog som barnen målat.

De har själva fått bestämma vad för kulisser som behövts till pjäsen och vad de ska ha för rekvisita. - Här kommer våra äldsta, fortsätter Louise samtidigt som de utklädda barnen intar scenen för att sjunga några sommarvisor. Därefter drar pjäsen igång och Louise läser högt ur boken allt utom replikerna. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever.

Genrepedagogik på mitt sätt

Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Det var när jag första gången läste Pauline Gibbons bok "Stärk språket - stärk lärandet" (som jag skrivit om tidigare här och här) som jag började inse att detta är ett sätt som vi kan få ännu fler eleven att nå målen. Mitt intresse ökade när jag, för några år sedan, kom i kontakt med Anniqa Sandell Ring som berättade hur hon arbetade med genrepedagogik i en förberedelseklass men jag tyckte fortfarande att det verkade för svårt för elever i de yngre åldrarna.

Att utveckla lässtrategier. Vi har jobbat mycket med läsinlärning, avkodning, ASL och att utveckla elevernas lär- och lässtrategier.

Att utveckla lässtrategier

Ett av våra projekt utgick från Christina Herrströms bok Tusen gånger starkare. Jag och Linda Håkansson gjorde detta projekt tillsammans med våra studiehandledare som talar elevernas modersmål. Vi läste texten tillsammans och diskuterade textens innehåll på svenska, engelska och somaliska. Vi ställde frågor till texten. Vi gissade vad vi trodde skulle hända längre fram i texten. Faktatext-om-getter. Uppstart genrepedagogik! Publicerad av Anna Schylander I höstas påbörjade vi en studiecirkel kring ”Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken”, en bok av Britt Johansson och Anniqa Sundell Ring, efter att vi alla läst Skolverkets bok ”Greppa språket”.

Uppstart genrepedagogik!

Britt Johansson arbetar på Knutbyskolan i Rinkeby, Stockholm. Knutbyskolan har många likheter med vår skola, Kroksbäcksskolan. Eftersom arbetet med genre-pedagogik har höjt Knutbyskolans måluppfyllelse från ca 50 % – 80%, bestämde vi oss för att prova arbeta genrepedagogiskt, vilket även Lgr 11 föreskriver. I januari kom Britt Johansson till Kroksbäcksskolan och höll en heldags föreläsning.

I februari åkte Kroksbäcksskolans SKUG (skolutvecklingsgrupp) till Rinkeby för att besöka Knutbyskolan. Fotograf: Sven-Erik Bengtsson/Knutbyskolan I nästa blogginlägg kommer ni att kunna läsa mer om besöket! Kategorier: - Grundskola 1-3 och förskoleklass, - Grundskola 4-6, - Grundskola 7-9, Ämnesövergripande, Kompetensutveckling, Språkutveckling. Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk. Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

Det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar framtidens vuxna. Att upptäcka och undersöka de språkliga mönster vi använder för att skapa betydelse står i centrum i skolans genrepedagogiska profil. Eleverna stöttas att upptäcka de språkliga modeller som utmärker texter i olika ämnen - modeller som underlättar elevernas textförståelse och deras förmåga att både uttrycka sig i och tala om skriven text. I undervisningen är Vygotskys stöttningsbegrepp centralt. Stöttningen innebär en ständigt pågående interaktion mellan lärare och elever och elever sinsemellan, mellan den som kan lite mer och den som kan lite mindre. Knutbyskolans sätt att arbeta har rönt stor uppmärksamhet och skolan tar emot många studiebesök från Sverige och andra länder Skolbesök kan bokas genom skolans utbildningsledare Genrepedagogik på UR Lär mer om Knutbyskolans arbete med genrepedagogiken. Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen. Vårt arbete med återgivande text började med ett besök på Naturrum på Kulbackens museum.

Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen

När vi var där tog jag många kort på eleverna och det vi såg. Nästa dag fick eleverna jobba med att sortera korten i kronologisk ordning. Sedan pratade vi om vilka tidsord vi kan och vad de betyder. Nästa uppgift var att skriva en bildtext till varje bild. Eleverna valde bilder och använde kronologin och tidsorden för att kunna skriva passande text. Återberättande med frågor.