background preloader

Việt Nam Forestry Web chia sẻ kiến thức về bệnh xương khớp

16 september 2019

Việt Nam Forestry Web chia sẻ kiến thức về bệnh xương khớp

Việt Nam Forestry - Cổng thông tin sức khỏe 24h

Ra đời từ năm 2004, Việt Nam Forestry với khởi đầu là một chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp của 19 đối tác quốc tế dành cho Việt Nam. Suốt 15 năm qua, chúng tôi không ngừng phát triển vì một mục tiêu giúp người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đầu năm 2019, khởi động Dự án phát triển Việt Nam Forestry là Cổng thông tin sức khỏe 24h cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sức khỏe, đặc biệt là thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Nhằm giúp người dân có nhận thức rõ nét về sự nguy hiểm của căn bệnh này.

Website: https://vietnamforestry.org.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vietnamforestry

Twitter: https://twitter.com/vietnamforestry

About me:  https://about.me/forestryvietnam

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 3/4, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mail: vietnamforestry.org.vn@gmail.com Sđt: 0903876437 Hashtag: #vietnamforestry, #forestryvietnam, #thoatvidiadem, #thoaihoacotsong

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa X năm 1997 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về “Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng” – gọi tắt là Chương trình 5 triệu ha, giai đoạn 1998-2020.

Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định 661 về thực hiện và tài trợ cho Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng. Tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ tổ chức ở Paris, tháng 12 năm 1998, cộng đồng các nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam đã đi đến thống nhất thiết lập một đối tác hỗ trợ cho Chương trình 5 triệu ha.

Năm 1999, Chính phủ Việt Nam và 15 đối tác quốc tế đã ký Văn bản Thoả thuận hỗ trợ cho Chương trình 5 triệu ha. Sau 2 năm ký kết và thực hiện các hoạt động đối tác Chương trình 5 triệu ha, Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác rộng lớn hơn đã được hình thành. Tháng 11 năm 2001, Chính phủ Việt Nam và 19 đối tác quốc tế (đến nay là 22 đối tác) đã ký Văn bản Thoả thuận Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP & P). Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp (FSSP) sẽ hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp cho đến năm 2010, bao gồm cả Chương trình 5 triệu ha.