background preloader

Koulun kehittäminen

Facebook Twitter

Groupe public Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF. Se kuka kestää parhaiten elämän koettelemukset, on parhaiten kasvatettu - työhyvinvointi ja työssäjaksaminen. Nyt kun Suomessa on päätetty nostaa eläkeikää, on työssäjaksamisesta tai tarkemmin sanottuna työhyvinvoinnista muodostunut entistä merkittävämpi keskustelun aihe. Työpahoinvoinnilla on merkittävät negatiiviset vaikutukset organisaation talouteen ja tuottavuuteen. THL julkaisi alkuvuodesta tutkimuksen, jossa todettiin että noin neljäsosa ihmisistä ei jaksa työssään ja kokee, ettei jaksa työssään eläkeikään saakka. Nyt on julkaistu (työ)hyvinvoinnin kokemuksen sekä asuinpaikan välistä yhteyttä kuvaavaa tutkimustietoa (THL - Työkyky vaihtelee: pääkaupunkiseudulla paras, huonoin tilanne Kymessa ja Porissa).

Tietoisuus työhyvinvoinnin merkityksestä ja rakentumisesta on vahva. Esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin portaat toiminta- ja arviointimalli avaa aiheen seikkaperäisesti mm. työnantajan käsiteltäväksi, niin että pystytään analyyttisesti puuttumaan työhyvinvoinnin edistämisen tarpeisiin organisaatiossa. On opittava rakastamaan terveellä tavalla omaa olemustaan. Koulutuksen pilvipalvelu etenee - Uutiset - OAJ. Projektipäällikkö Jarkko Moilanen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi OAJ:n edustajille, että Suomelle ja Virolle ei tule yhtä yhteistä jaettua järjestelmää, vaan erilliset keskenään yhteensopivat järjestelmät. Suomessa on oppimateriaalituottajien konsortiossa mukana 26 koulutusalan toimijaa, ja viimeistään ensi tammikuussa tiedetään, ketkä jatkavat ja keitä uusia konsortioon tulee. – ­Ammattikorkeakoulut ovat tulossa voimakkaasti mukaan, Moilanen sanoi.

Hän rohkaisee oppilaitoksia ja yrityksiä lähtemään Educloudin kehitystyöhön. – Matka on vasta alussa. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Educloud olisi laajasti käytössä. Educloudin tavoite on tukea ja auttaa opettajia sekä oppilaita ottamaan opetuksessa entistä monipuolisemmin ja kätevämmin käyttöön digitaalisia oppimateriaaleja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Educloudilla halutaan uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja. Koulujen digitalisointi on tie uuteen kukoistukseen | Radio | yle.fi. Parantaako uusi tekniikka koululaisten oppimistuloksia? Yksi asia, jolla kouluviihtyvyyttä, oppilaiden motivaatiota ja terveyttä, sekä edellisten kautta myös oppimistuloksia voidaan parantaa, on koulujen digitalisaatio.

Yksi askel tätä kohti on hankkia kaikille koululaisille mobiilioppimisvälineet, vaikkapa tabeltit, kuten Vantalla on tehty. 16 000 tabelettia on melkoinen panostus kaupungilta, mutta varsinainen uudistus on kuitenkin pedagoginen: yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen yhdistettynä liikunnallisuuteen ja pelillisyyteen tähtää myös tulevaisuuden työelämätaitojen kasvattamiseen. Vantaan kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth kertoo, että Vantaan koulujen digiuudistus on ainutlaatuinen koko maailmassa. "Digiuudistus tähtää yhteisöllisyyteen ja yksilöllisyyteen. Opettaja Harri Huhtala on pilotoinut tietokoneiden käyttöä opetuksessa jo muutaman vuoden, tällä hetkellä Kartanonkosken koulun opettaja kiertää kouluttamassa vantaalaisia opettajia. Oppilaat otettava mukaan kouluhyvinvoinnin kehittämiseen. Oppilaiden osallisuus on avainasemassa kouluhyvinvoinnin kehittämisessä. Tämä edellyttää tukea koulun aikuisilta ja tilan antamista lapsille ja heidän omalle tekemiselleen.

Myös uusittu perusopetuslaki korostaa osallisuutta. Suomen kouluihin julistetaan Koulurauha torstaina 21. elokuuta Tampereella. Julistus aloittaa lukuvuoden 2014–2015 Koulurauha-ohjelman, jossa oppilailla on aktiivinen rooli. Koulurauha-ohjelman tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja että jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, poliisin, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma tarjoaa hyvän mahdollisuuden aikuisten ja oppilaiden yhteiseen keskusteluun ja kouluhyvinvoinnin kehittämiseen.

. - Oppilaiden osallisuutta painotetaan myös uudistuneessa perusopetuslaissa, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä. Tänä vuonna korostetaan ystävyyttä Lisätietoja: Lapsiasianvaltuutettu: Omia laitteita ei pitäisi tuoda kouluun - Media - Kotimaa - Helsingin Sanomat. Omia älypuhelimia ei pitäisi käyttää kouluissa, linjaa lapsiasiainvaltuutetu Tuomas Kurttila linjaa. Kurttilan mukaan huolena on jokaisen oppilaan yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen. Joka kymmenes lapsi elää Suomessa perheessä, joka luokitellaan köyhäksi, Kurttila muistuttaa. "Yli 30 000 lasta elää perheessä, jonka toimeentulossa on suuria ongelmia. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia maksuttoman perusopetuksen yhdenvertaisuudesta – myös oppimateriaalien osalta – jokaiselle lapselle.

" Kurttila myöntää, että lapsilla on jo paljon älypuhelimia koulun ulkopuolella. "Se on totta, mutta kouluympäristön pitäisi huolehtia siitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet oppimiseen. " Kuntien käytännöt eroavat toisistaan merkittävästi. Omien laitteiden tuominen kouluun keskusteluttaa myös maailmalla, professori Reijo Kupiainen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä kertoo. "Pohjois-Amerikassa on yleistymässä niin sanottu bring your own devices -pedagogiikka. UBIKO - Index. UBIKO - School unit as an inspiring learning environment Heikki Kontturi, Hannu Juuso, Vuokko Kangas, Kari Kumpulainen, Tuulikki Tuominen*, Sanna Järvelä** Faculty of Education, Oulu University Teacher Training School, **Learning and Educational Technology Research Unit, * Faculty of Architecture, University of Oulu, Finland Despite of strong theoretical evidence of the effectiveness of SRL, teachers are often unsure about how to support pupils in practice and the pupils need more experience and training to SRL.

UBIKO is a reseach based development project aiming to renew the school and to understand what kind of school promotes inspired and skillfull learners. UBIKO.EU - Update School to the 21st Century Learning Needs. Sosiaalinen media opettajan työssä. Twitterin käyttö koulun viestinnässä. Twitter rehtorin henkilökohtaisena oppimisympäristönä. Oppilaan osallisuutta edistävä koulu.

Toimintakulttuurin rakentaminen. Yksin tekemisen kulttuurista yhdessä tekemiseen. Syyskauden vertaispäivityksen teema 1 eli havahtuminen nykytilanteeseen on nyt takana. Tässä kootusti osallistujien ajatuksia aiheesta. Lähtökohtana keskustelussa oli piirros. Piirroksen vasemmalla puolella kuvataan yksintekijän kasvavaa taakkaa ja sitä, miten härpättimien lisääminen kuormittaa mutta ei yksin vielä riitä. Kuvan oikealla puolella on päästy tilanteeseen, jossa oppijat ovat aktiivisina toimijoina ja teknologia on sulautunut osaksi tekemisen mahdollistamista. Arvo yhdessä tekemiselle Vertaisoppimisen ja -työskentelykulttuurin edistämisessä on tärkeää se, mitä saadaan yhdessä aikaan. Opiskelijat mukaan opetusteknologian hyödyntämiseen Opiskelijoitten osallistaminen on tieto- ja viestintäteknologian kanssa tärkeää. Opiskelijoita pitää myös opettaa yhteistyöhön. Verkko tarjoaa tilaisuuden suunnitella yhdessä ja samalla myös opitaan asioita toinen toiselta. Vertaistyöskentelyssä ideat leviävät kuin virukset Yhdessä työskentelystä nousee innostus.

Brittiopettaja YleX:lle: Teidän koulunne ovat hyviä yhdestä syystä. Brittiläinen opettaja Lucy Crehan on vieraillut Suomessa kuukauden ja tutustunut siihen, mitä koulujen luokissa oikein puuhataan. Hän kiinnostui Suomesta loistavien PISA-tulosten takia. Meillä oppi menee perille lyhyessä ajassa ja rennolla meiningillä - se perustuu hänen mielestään yhteen asiaan. - Luottamus on Suomen menestyksen salaisuus. Mielestäni hallinto luottaa rehtoriin, opettajat puolestaan rehtoriin ja oppilaat edelleen opettajiin. Opettajien koulutusjärjestelmä on hyvä ja uskon, että se vaikuttaa asiaan. Luottamuksella Crehan tarkoittaa vapautta, jolla luokanopettajat saavat valmistella ja toteuttaa oppitunnit. Suurin yllätys brittiopettajalle on ollut nimenomaan luokkahuoneiden rento meininki.

. - Sitä on ollut outoa katsoa. . - Eräs opettaja sanoi täällä olevan tärkeää, ettei lasten ja opettajan välillä ole muuria. Rentouden lisäksi suomalaiskouluissa ei kilpailla toisia vastaan vaan oppilas kilpailee itseään vastaan.