background preloader

Sustainability

Facebook Twitter

Henning Larsen Architects - Nybyggerne. DGNB pre-certified and certified projects. Certificering - Bæredygtighed - DGNB og bæredygtighed - Green Building Council Denmark. Iskandar Malaysia to be a Model Sustainable and Socially Equitable City of the Future. Iskandar, an area that covers 2,217 square kilometers at the southern tip of Malaysia, is the center of its country’s sustainable development strategy as an ultra-green and socially integrated city of the future.

Iskandar Malaysia to be a Model Sustainable and Socially Equitable City of the Future

This megalopolis, which is about 3 times the size of Singapore, is planned to run on green energy – eliminating a lot of the pollution problems facing modern Asian cities – and is supposed to be a socially inclusive haven for people to live, work and play. Sustainability. Byggeprojekter - Center for Bæredygtigt Byggeri. Der findes efterhånden en række eksempler på nyskabende bæredygtigt byggeri - også i Danmark.

Byggeprojekter - Center for Bæredygtigt Byggeri

En del af disse huse er både meget dyre og meget "højteknologiske". Center for Bæredygtigt Byggeri har som mål at "skabe marked" inden for bæredygtigt byggeri og vores ambition er at igangsætte projekter, der adskiller sig fra andre danske bæredygtige byggeprojekter. Fordi vi arbejder ud fra det brede bæredygtighedsbegreb, forpligter vi os til at tænke på mere og andet end energibesparelser, som ellers er det mest almindelige "bæredygtighedsparameter". Hvad er Bæredygtig Udvikling? Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden, om hvordan vi forvalter fremtiden her og nu.

Hvad er Bæredygtig Udvikling?

Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted. Idet resultaterne af vores handlinger i dag uundgåeligt vil ramme andre på et andet tidspunkt eller et andet sted, og dermed have indflydelse på andre menneskers livsmuligheder. Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv for os alle. Bæredygtig udvikling er et relativt nyt begreb, der kun har været i brug i de seneste 20 år. Med bæredygtig udvikling menes der, at de forandringsprocesser, som finder sted i samfundet, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle.

Bæredygtighed. Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget.

Bæredygtighed

I princippet kan man forestille sig, at jæger- og samlerkulturer kan udnytte naturen med 100% bæredygtighed. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider naturen i en grad, så de hele tiden må flytte for at finde nye ressourcer. Som eksempler kan man nævne guldudvinding (ved hjælp af flussyre) eller masseturisme. Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel, der er ret kontroversiel. Bæredygtighed. MIT Sloan Sustainability Initiative: Homepage. Dansk strategi. Danmarks første nationale strategi for bæredygtig udvikling udkom i 2001, som en del af det danske bidrag til verdenstopmødet i Johannesburg.

Dansk strategi

Den seneste strategi for bæredygtig udvikling "Vækst med omtanke" udkom i marts 2009. Vi er bæredygtige! Begrebet ’bæredygtighed’ bliver nævnt flere gange i regeringsgrundlaget og er tydeligvis vigtigt for regeringen.

Vi er bæredygtige!

Til gengæld er det svært at finde ud af, hvad regeringen rent faktisk lægger i begrebet. På samme måde hører man ofte om bæredygtighed i den offentlige debat, uden at der bliver redegjort for, hvad man egentlig mener med det. Den nok mest anerkendte definition af begrebet stammer fra den såkaldte Brundtland-kommission, hvor bæredygtighed blev defineret som en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Definitionen blev suppleret med et krav om, at alle skal have deres basale behov opfyldt. Økonomer fortolker den første del af denne definition således, at fremtidige generationer skal have mulighed for mindst samme velfærdsniveau som nuværende generationer. Vedvarende Energi. En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr.

Vedvarende Energi

Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form. Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere. Cookies på dette site På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. BÆREDYGTIG ARKITEKTUR. Tegnestuens VISION: AT SKABE et oplevelsefyldt, sundt, socialt, bæredygtigt og økonomisk rumligt samfund, hvor ren luft, vand og jord, vedvarende energi samt resursebevidsthed skaber en æstetisk, helhedsorienteret og mangfoldig arkitektur.

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Det har vi taget konsekvensen af hos Lendager Arkitekter. Forbrug og bæredygtighed. Den globale opvarmning og konsekvenser heraf er en af de største globale udfordringer i vores tid.

Forbrug og bæredygtighed

Derfor bliver det ivrigt diskuteret på mange forskellige planer i samfundet: i medierne, i hjemmene, i Folketinget, på nettet osv. Man skal som gymnasieelev forholde sig til klima og bæredygtighed i mange faglige sammenhænge, fordi udfordringen med at bremse den globale opvarmning (og konsekvenserne) kræver en indsats fra alle fagområder i samfundet, og på alle niveauer: Både fra os som borgere og forbrugere, fra virksomhederne, som udvikler og producerer vores varer og tjenester, og ikke mindst fra forskere og politikere. Men hvad er det, der gør, at klimaet bliver varmere, hvad er konsekvenserne, og hvad kan man gøre ved det? Kommer alle vores drivhusgasudledninger fra biler og oliefyr, eller er der andre ting man kan skære ned på? Vidste du, at…: … det ikke er et nyt fænomen, at global opvarmning kan få uoverskuelige konsekvenser på verdensplan? Bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling, en brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag.

bæredygtig udvikling

En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres. Begrebet blev defineret i Brundtlandrapporten (Our Common Future, 1987, da. Vores fælles fremtid) og er senere benyttet ved fastlæggelsen af den overordnede politik for udviklingen af fx landbrug, fiskeri, skovbrug og industri. Hvad er bæredygtighed? - Dansk Arkitektur Center. Certificering - Bæredygtighed - Green Building Council Denmark. Hvad er bæredygtighed inden for byggeri?

'Bæredygtighed', 'klimavenlig', 'miljøfokus', 'energibesparelse', 'CO2-nedsættelse'. Begreberne er mange, når emnet handler om netop bæredygtighed, klima, miljø etc. What is Sustainable Development? Sustainable development has been defined in many ways, but the most frequently quoted definition is from Our Common Future, also known as the Brundtland Report: Energi og klima. Ressourcerum. FAKTA: Fremtidens Danmark får flere oversvømmelser. Floods - Causes and Effects of Flooding. A flood is a body of water that covers land which is normally dry. Floods are common natural disasters that can affect millions of people around the world. They destroy houses and buildings, and carry soil away from valuable farming land.

Floods can also contaminate drinking water and lead to diseases. They are often caused by rivers, but overflowing lakes and seas can also cause flooding. Flooding has always been a part human history. Floods are not always destructive natural events. What are the effects of flooding? Miljøministeriet - Håndtering af oversvømmelser - Rambøll i Danmark. Klimatilpasning. Hvad bliver konsekvenserne? - Det danske samfund - NOAH's klimasider. E1-KlimaPjece.pdf. Analyse_af_ipcc_delrapport_2__effekter_klimatilpas.pdf.

Oversvømmelser kan indirekte påvirke vores helbred. Oversvømmelser. Som vi kender det fra Danmarks kyster, varierer vandstanden flere gange dagligt, hvilket primært skyldes tidevand og vindpåvirkning.