background preloader

Sustainability

Facebook Twitter

Henning Larsen Architects - Nybyggerne. DGNB pre-certified and certified projects. Certificering - Bæredygtighed - DGNB og bæredygtighed - Green Building Council Denmark. Iskandar Malaysia to be a Model Sustainable and Socially Equitable City of the Future. Sustainability. Achieving sustainability will enable the Earth to continue supporting human life.

Sustainability

Byggeprojekter - Center for Bæredygtigt Byggeri. Der findes efterhånden en række eksempler på nyskabende bæredygtigt byggeri - også i Danmark.

Byggeprojekter - Center for Bæredygtigt Byggeri

En del af disse huse er både meget dyre og meget "højteknologiske". Center for Bæredygtigt Byggeri har som mål at "skabe marked" inden for bæredygtigt byggeri og vores ambition er at igangsætte projekter, der adskiller sig fra andre danske bæredygtige byggeprojekter. Hvad er Bæredygtig Udvikling? Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden, om hvordan vi forvalter fremtiden her og nu.

Hvad er Bæredygtig Udvikling?

Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted. Idet resultaterne af vores handlinger i dag uundgåeligt vil ramme andre på et andet tidspunkt eller et andet sted, og dermed have indflydelse på andre menneskers livsmuligheder. Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv for os alle. Bæredygtig udvikling er et relativt nyt begreb, der kun har været i brug i de seneste 20 år. Med bæredygtig udvikling menes der, at de forandringsprocesser, som finder sted i samfundet, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle. Bæredygtighed. Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget.

Bæredygtighed

I princippet kan man forestille sig, at jæger- og samlerkulturer kan udnytte naturen med 100% bæredygtighed. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider naturen i en grad, så de hele tiden må flytte for at finde nye ressourcer. Som eksempler kan man nævne guldudvinding (ved hjælp af flussyre) eller masseturisme. Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel, der er ret kontroversiel. Bæredygtighed. MIT Sloan Sustainability Initiative: Homepage. Dansk strategi. Danmarks første nationale strategi for bæredygtig udvikling udkom i 2001, som en del af det danske bidrag til verdenstopmødet i Johannesburg.

Dansk strategi

Den seneste strategi for bæredygtig udvikling "Vækst med omtanke" udkom i marts 2009. Strategier Strategierne angiver Danmarks politiske vision for, hvordan vi bevæger os i retning af en mere bæredygtig levevis. Vi er bæredygtige! Begrebet ’bæredygtighed’ bliver nævnt flere gange i regeringsgrundlaget og er tydeligvis vigtigt for regeringen.

Vi er bæredygtige!

Til gengæld er det svært at finde ud af, hvad regeringen rent faktisk lægger i begrebet. På samme måde hører man ofte om bæredygtighed i den offentlige debat, uden at der bliver redegjort for, hvad man egentlig mener med det. Den nok mest anerkendte definition af begrebet stammer fra den såkaldte Brundtland-kommission, hvor bæredygtighed blev defineret som en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Vedvarende Energi. En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr.

Vedvarende Energi

Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form. Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere. Cookies på dette site På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Du kan læse mere om vores cookies under de tre faneblade, hvor vi inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, levetid, formål og hvem der er afsender. Fravalg af cookies Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dinebrowser-indstillinger. Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org.

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR. Tegnestuens VISION: AT SKABE et oplevelsefyldt, sundt, socialt, bæredygtigt og økonomisk rumligt samfund, hvor ren luft, vand og jord, vedvarende energi samt resursebevidsthed skaber en æstetisk, helhedsorienteret og mangfoldig arkitektur.

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Forbrug og bæredygtighed. Den globale opvarmning og konsekvenser heraf er en af de største globale udfordringer i vores tid.

Forbrug og bæredygtighed

Derfor bliver det ivrigt diskuteret på mange forskellige planer i samfundet: i medierne, i hjemmene, i Folketinget, på nettet osv. Bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling, en brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag.

bæredygtig udvikling

En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres. Hvad er bæredygtighed? - Dansk Arkitektur Center. Betegnelsen ’bæredygtige byer’ er baseret på det holistiske bæredygtighedsbegreb, som blev skabt af Brundtland Kommissionen med udgivelsen af rapporten Our Common Future (også kaldet Brundtland rapporten) i 1987. Certificering - Bæredygtighed - Green Building Council Denmark.

Hvad er bæredygtighed inden for byggeri? 'Bæredygtighed', 'klimavenlig', 'miljøfokus', 'energibesparelse', 'CO2-nedsættelse'. Begreberne er mange, når emnet handler om netop bæredygtighed, klima, miljø etc. What is Sustainable Development? Energi og klima. Ressourcerum. - Mere end et opslagsværk.Ressourcerummet indeholder et bredt udsnit af fakta, artikler og cases om klima og energi. Vi lægger op til tværfagligt samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag såvel som de samfundsrelaterede og almendannende fag. Overordnede emner: Klimapolitik, Energiproduktion, Økonomi, Energieffektivitet, Klimaetik, Det danske energisystem, samt klimaforandringer og konsekvensere af klimaforandringer. Forsøg og Cases er en tillæg til ressourcerummet. Det indeholder en række simple cases, forsøg og eksperimenter, som kan bruges i forbindelse med undervisning i emner relateret til energi og klima. FAKTA: Fremtidens Danmark får flere oversvømmelser.

Vandmasser, der oversvømmer kældre, veje og togskinner, bliver et hyppigere scenarie i fremtidens Danmark på grund af klimaforandringerne, viser en ny rapport fra Miljøministeriet. Se konklusionerne her: Floods - Causes and Effects of Flooding. A flood is a body of water that covers land which is normally dry. Floods are common natural disasters that can affect millions of people around the world. They destroy houses and buildings, and carry soil away from valuable farming land. Floods can also contaminate drinking water and lead to diseases. What are the effects of flooding? Miljøministeriet - Publiceret 25-10-2014 Havene omkring Danmark vil hæve sig i fremtiden som en konsekvens af klimaforandringerne. Håndtering af oversvømmelser - Rambøll i Danmark. Klimatilpasning. Naturstyrelsen arbejder for at sikre, at klimatilpasning bliver tænkt ind i lovgivning og planlægning på miljøområdet.

Det kan for eksempel være, at kommunerne får bedre mulighed for at aflede og opsamle regnvand, for at undgå oversvømmelser. Hvad bliver konsekvenserne? - Det danske samfund - NOAH's klimasider. E1-KlimaPjece.pdf. Analyse_af_ipcc_delrapport_2__effekter_klimatilpas.pdf. Oversvømmelser kan indirekte påvirke vores helbred. Oversvømmelser. Som vi kender det fra Danmarks kyster, varierer vandstanden flere gange dagligt, hvilket primært skyldes tidevand og vindpåvirkning.