background preloader

Förskoleklass

Facebook Twitter

Info från Skolverket om nytt bedömningsstöd i sv/sva och talutppfattning. Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling      På mina kurser kring Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling ställs det frågor.

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling     

Allt är inte helt klart för den som läser och börjar använda materialet. Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3. Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning. Jag håller mig till det förra. Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100. Satt en stund och gick igenom klassbloggen och hamnade på vårt härliga arbete med myror som vi startade i början av klass 1.

Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100

Jag vill dela med mig av detta arbete för att visa vilken enorm kapacitet och kunskap små barn besitter när vi ger dem möjlighet. Njuter och läser vidare.... Tema Gosedjur åk 1. Under några veckor arbetar vi med temat gosedjur i åk 1.

Tema Gosedjur åk 1

Vi arbetar ämnesövergripande och du ska få arbeta med temat i både bild, engelska, idrott, matematik, musik och svenska. Temat är planerat utifrån elevernas förslag på innehåll i olika ämnen. Tema gosedjur Syfte: Vad ska jag som elev utveckla? I temat "Gosedjur" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att: Storstadsmamman Blog: Ny klass till hösten Del 1. Jag vet jag vet, än så har inte ens sommarlovet börjar.

Storstadsmamman Blog: Ny klass till hösten Del 1

Men jag märker att många efterfrågar vad man kan göra första veckan i skolan , samarbetsövningar. Hur kan jag arbeta för att få ihop gruppen/klassen. Här kommer några av mina tips och idéer. Självporträtt. Storstadsmamman Blog: Pyssel sommartips till skola + fritids del 3. Sidan med flip-floppen tycker jag är superrolig.

Storstadsmamman Blog: Pyssel sommartips till skola + fritids del 3

Finns väldigt många olika templates som man kan göra i skolan och på fritids. Klicka på bilderna för att komma till instruktioner/mallar. Det blir väl inte så mkt mer sommar än maneter och fjärilar också. Arbetar ni också med livscykler och vattens kretslopp. Här behövs väldigt enkla medel för att illustrera detta på ett roligare sätt. Låt eleverna göra en vattenmelonkruka. Nedan hittar ni lite fler mallar på liknande ting. Sommarmatte för de mindre barnen. ​ Hoppas ni uppskattade även dessa tips. Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here! Storstadsmamman, SandraMarie likes this. ALLEMANSRÄTTEN. Vill du läsa? %c3%96vningskompendium Skogen som klassrum 2014. Tips och tankar för en inkluderande skolavslutning. Så är det maj och snart faktiskt sommarlov.

Tips och tankar för en inkluderande skolavslutning

Barnen och ungdomarna ser slutet. Den här dryga månaden går snabbt. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid Par på tid kan du använda varje dag i din undervisning om du vill. Pedagoger som använt EPA beskriver att det trots påminnelser och spännande frågor inte riktigt givit den effekt de vill ha i sin grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar för mycket av samtalstiden och vissa elever blir passiva. Här kan Par på tid hjälpa att fördela talutrymmet jämnt och även träna på att ha korta fokuserade samtal. Par på tid passar väl när du vill ha fokus i samtalen och där eleverna ska berätta om sina tankar för varandra om ett innehåll.

Pedagogen delar upp klassen i parEleverna får en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad tänkte du på när vi såg filmen? Strukturen inleds med en fråga kring ett innehåll, gärna av öppen karaktär med en personlig koppling till elevens förståelse och upplevelsevärld. Exempel: En klass arbetar med begreppet demokrati. Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande

Ett lustfyllt sätt att lära sig bokstäverna. Jag har försökt sätta mig in i vad rhizomatiskt lärande egentligen är. Jag har… Hemligheten hittar du i köket: Så gör du gigantiska såpbubblor! Barr och Pinne räddar världen: Allemansrätten - UR Skola. 1505 ratt %20till kunskap sarskilt st%C3%B6d. Matematik utomhus. Med hjälp av bollar tränade vi på jämna och udda tal.

Matematik utomhus

Eleverna jobbade två och två och hade en boll per par. De skulle till exempel kasta bollen till varandra på jämna tal och rulla den till varandra på udda samtidigt som de räknade från 0 till 20. Vi tränade även tiohopp genom att de passade varandra och räknade 10-20-30 och så vidare. Om de tappade bollen fick de börja om och då kom vi in på vilket avstånd de skulle ha mellan sig för att underlätta och komma så långt som möjligt samt med vilken kraft de skulle passa bollen med. De fick träna en och en också. Träna på begreppet dubbelt med hjälp av en stor tärning. Lunchen i skogen kan kosta pengar.

Ett tydligt och bra sätt att träna likhetstecknets betydelse. Eleverna arbetar i par eller grupp och får en startlapp, där det står till exempel "Leta efter klockan sex. " Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare. Har du som förskollärare tillräcklig koll på din pedagogiska utvecklingstid, ditt schema och ditt uppdrag?

Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare

Utifrån förskollärarens utökade uppdrag behöver vi förklara vilka förutsättningar det kräver och varför. Förskollärares uppdrag. Kylspåpsmagneter - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS. Arbetsområdet Popup-böcker är under omarbetning och anpassning till Lgr 11.

Kylspåpsmagneter - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS

Målgrupp: Förskola - årskurs 6 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Popup-böcker. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-filen som finns längst ned på denna sida. Popup-kort och popup-böcker är roliga. Både barn och vuxna gillar dem. Barnen i din klass kommer att bli ivriga när de ser vilka möjligheter det finns för dem att konstruera mekanismer som de kan använda för att berätta en historia i en popup-bok. Övergripande mål Målen med detta arbetsområde är att barnen lär sig att: How To Draw A Cartoon Darth Vader - Art for Kids Hub. De tidiga insatsernas dilemma. Bild: Joanna HellgrenFrån början tänkte Gunilla Sandberg att hennes doktorsavhandling På väg in i skolan skulle handla om skolstarten rätt och slätt. Under sina år som lågstadielärare och specialpedagog har hon ägnat åtskilliga funderingar åt just den.

Men eftersom skolstart är ett komplext begrepp så beslutade hon sig för att vidga fältet till att också omfatta frågor kring hur det specialpedagogiska stödet ser ut för barn i förskoleklass och i årskurs ett, och till hur övergången mellan de olika skolformerna gestaltar sig. – Jag har alltid varit intresserad av övergångar, av deras betydelse för utvecklingen. Tidigare forskning har visat att övergångar kan vara kritiska, särskilt för barn som är extra sårbara.

Milou svar 2015. Milouproblem 2015. Ullis skolsida. Montessoriinspirerad matematik. Stjärnhjälpare. Screenshot 2015 02 25 17 19 05. Screenshot 2015 02 25 17 18 56. Elevledda utvecklingssamtal i förskoleklass. Vi har sedan några år tillbaka arbetat med elevledda utvecklingssamtal på Kvarnbackaskolan och arbetat fram en modell för det. Jag hade det med min förra klass från åk 1-3 och vill aldrig gå tillbaka till de traditionella samtal som jag hade innan. Sagoskrivande i förskoleklass. Mysteriet kring ägget. I måndags råkade vi ut för ett riktigt mysterium. När barnen strömmade in i klassrummet såg vi att någon stökat till där. FULLTEXT01. Forskoleklass Lgr11 Regeringsredovisning.