background preloader

Språk

Facebook Twitter

Hur stöttar vi elever med talrädsla? Vi vet vem de är.

Hur stöttar vi elever med talrädsla?

Vi känner igen dem. De tysta eleverna. Vi vet att vi kommer att få jobba hårt för att få fram underlag som inte är skriftligt. Stöd i skolan vid språkstörning. Språkstörning är fortfarande en okänd funktionsnedsättning för många i skolan.

Stöd i skolan vid språkstörning

För att eleven ska kunna ta till sig kunskap, måste skolorna ha kompetens om vad en språkstörning innebär och göra nödvändiga anpassningar. Vid språkstörning är det viktigt med tidig logopedutredning och att pedagogerna sedan förstår resultatet av utredningen och hur det ska omsättas i skolan. Språklig förmåga är avgörande för att hämta in kunskaper och färdigheter som läroplanen beskriver. Först handlar det om att lära sig läsa och sedan kunna läsa för att ta till sig kunskap. När det inte går måste det finnas andra sätt. Leva med språkstörning. Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen.

Leva med språkstörning

Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Därför brukar jag använda den här jämförelsen för att förklara begreppet språkstörning, och hur det kan vara att leva med språkstörning. Resan Tänk dig att du flyttar utomlands.

GLIS Låda med lock - rosa/vit/gul. GLIS Låda med lock. KVISSLE Tidningsställ för vägg. Classroom organization - S k p Google. Classroom organization - S k p Google. F rgkodning mnen - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Classroom management - S k p Google. Ny i svenska skolan. Mitt Flippade Klassrum. Det går allt längre mellan blogginläggen, men det betyder inte att jag har mindre tankar i mitt huvud.

Mitt Flippade Klassrum

Tvärtom. Jag har just nu en tjänst inom barn- och ungdomsförvaltningen som verksamhetsutvecklare, vilket i praktiken innebär att jag dagligen, som en del av min tjänst, har tid och möjlighet till reflektion och tanke kring de processer jag är inne i (efter 14 år i klassrummet så är jag väl medveten om vilken ynnest det är att ha den tiden, tro mig!) I dag vill jag dela med mig av en tanke som vuxit fram de senaste veckorna. Samarbetet med Skolverket utgår från Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola”. Språk- och skrivutveckling. Del 2: Förförståelse Förra inlägget handlade om ”struktur och tydlighet” kopplat till språkutvecklande ämnesundervisning.

språk- och skrivutveckling

Som en fortsättning på den språkutvecklande ämnesundervisningen kommer här del två som handlar om förförståelse. Om skärmar och barns tidiga språkutveckling – äntligen forskning. Som logoped får jag ofta frågor om små barns språkutveckling påverkas av det uppskruvade tempot i samhället, om skärmarnas intåg i var mans hem, om framåtvända barnvagnar m.m.

Om skärmar och barns tidiga språkutveckling – äntligen forskning

Som förälder brottas jag med andra, ibland liknande frågor. Hur många aktiviteter är lagom, hur mycket TV-tid är ok/dag och hur ofta ska barnen få tillgång till iPad? Det är naturligt och bra att vi alla funderar över omvärlden våra barn lever i och hur de påverkas av den. Själv har jag saknat forskning kring skärmtid och hur den påverkar små barns språkutveckling. I förra veckan kom äntligen rapporter om en ny forskningsstudie i USA som undersöker kopplingen mellan skärmtid och ”speech delay” (min översättning; försenad språkutveckling).

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning. Jag har länge önskat mig en slags checklista för en god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning.

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning

Självklart är det av största vikt att alltid se till den enskilda elevens behov, och hitta de lösningar som fungerar för varje individ, men jag tror ändå att många elever med grav språkstörning kan ha gemensamma behov och därmed vara hjälpta av liknande åtgärder. Det finns också gott om litteratur kring vad språkstörning är, och vad det innebär för inlärningen, men de praktiska metodböckerna är få till antalet.

Detta inlägg är ett försök att skapa en sådan checklista, där man med hjälp av punkterna nedan kan se över elevens klassrumsmiljö och lärsituation, och hitta inspiration och ideer för att ytterligare stötta eleven. Ett tips till alla som bedriver undervisning är att filma sig själva i klassrummet. Fördjupa ordförådet hos elever med språklig sårbarhet! Jag är särskilt nöjd över att "bearbetningsöversvämning" var ett begrepp som verkade fastna och gå hem hos konferensdeltagarna.

Fördjupa ordförådet hos elever med språklig sårbarhet!

Jag har länge försökt att skapa ett bra begrepp för "processing trade-offs" eller "bearbetningstrade-offs" på svenska utifrån teorin om språkstörning om begränsad total bearbetningsförmåga, men har tidigare inte riktigt lyckats, förrän kanske just i onsdags. Nu tror jag att alla deltagare som lyssnade på mig ser sin egen och sina elevers bearbetningsförmåga som olika stora glasbägare med olikfärgade vätskor i, som kan svämma över vid för hög språklig eller icke-språklig belastning :). Detta synsätt kan hjälpa oss att förstå variabiliteten hos elever med språkstörning och öka medvetenheten om att för att skapa språkliga möjligheter måste vi hjälpa eleverna att frigöra utrymme i bägarna genom att t.ex. ge mer tid, mer bearbetningsutrymme, eller hjälpa dem att spara på energi... Checklista för en språkutvecklande lektion.

Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Språket nyckel till lärande. Skolforum 2012. Untitled. The Communication Trust - What Works Training. Anpassning av lärmiljö. Lärmiljön för elever med språkstörning behöver vara språkligt och kommunikativt tillgänglig.

Anpassning av lärmiljö

Eleverna kan annars få för lite stimulans när de inte förstår vad andra säger eller när omgivningen inte förstår vad de säger. Därför bör du tänka på att Använda mycket visuellt stöd som bilder, handalfabetet och tecken. Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. Varje vecka till 8 Sidor. អុីង កិត្យា - Teach your kids through this wonderful technique. Visuell pedagogik och bildstöd – Funkisfeministen. Den här länksamlingen är lite malplacerad eftersom jag inte skriver så mycket om visuell pedagogik i den här bloggen.

Jag vill publicera den ändå dels som påminnelse till mig själv och dels som ett långsökt försök att också bidra med något konstruktivt till den ableism och otillgänglighet jag ofta skriver om. Visuellt stöd hjälper många (men inte alla) med t ex NPF och samhället skulle bli mer tillgängligt om flera personer i skola, förskola, vård och andra myndighetsaktörer blev bättre på att använda bildstöd. Alla inlägg om visuellt stöd finns samlade under etiketten Visuellt stöd. Material som jag har gjort själv, t ex månadscirkel, veckocirkel och månadsöversikter finns nu samlade i kategorin Material för visuellt stöd.

Det är fritt fram att använda materialet för eget bruk men inte för kommersiella intressen. Version 1.7.30 - Picto-Selector. Fråga logopeden - Lingo studios.