background preloader

Utforska rummet

Facebook Twitter

Materialet Utforska rummet erbjuder verktyg för att bygga upp en lärprocess i ett kulturellt rum genom olika sinnen. Eleverna får möjlighet att upptäcka kyrkorummet eller moskén genom att röra sig i rummet och utforska det utifrån en pedagogisk metod.

Materialet består av frågekort om byggnaden och de olika föremålen och ett instruktionshäfte för ledaren. Lämpar sig för barn och ungdomar i grundskolan men kan också anpassas för yngre barn eller studerande. Utforska rummet instruktion. Föremålskort: lutherska kyrkan. Föremålskort: ortodoxa kyrkan. Föremålskort: mosken. Lekfulla kort.

Tryckfärdigt format