background preloader

Utforska rummet

Facebook Twitter

Materialet Utforska rummet erbjuder verktyg för att bygga upp en lärprocess i ett kulturellt rum genom olika sinnen. Eleverna får möjlighet att upptäcka kyrkorummet eller moskén genom att röra sig i rummet och utforska det utifrån en pedagogisk metod.

Materialet består av frågekort om byggnaden och de olika föremålen och ett instruktionshäfte för ledaren. Lämpar sig för barn och ungdomar i grundskolan men kan också anpassas för yngre barn eller studerande. Utforska rummet instruktion (Klicka på bilden för att öppna filen!) Föremålskort: lutherska kyrkan (Klicka på bilden för att öppna filen!) Föremålskort: ortodoxa kyrkan (Klicka på bilden för att öppna filen!) Föremålskort: mosken (Klicka på bilden för att öppna filen!) Lekfulla kort (Klicka på bilden för att öppna filen!)

Tryckfärdigt format (Klicka på bilden för att öppna filen!)