background preloader

Utforska bilden

Facebook Twitter

Materialet Utforska bilden ger verktyg för att uppleva, utforska och tolka konstverk och även producera egna bilder utifrån dem. De här konstverken ger fina möjligheter till samtal kring existentiella, religiösa- och åskådningsmässiga frågor.

Samtidigt får eleverna en ökad kännedom om det kulturella arvet och lär sig mer om symboler inom konsten. Publikation info. Multilitteracitet och åskådningsdialog med alla sinnen (Klicka på bilden för att öppna filen!) Symboler som verktyg för bildtolkning (Klicka på bilden för att öppna filen!) Mediernas konstbaserade multilitteracitet – Mediekonst fostrar! (Klicka på bilden för att öppna filen!) Medieläsfärdighet som en del av multilitteracitet i den visuella kulturen Visualiteten spelar en grundläggande roll i barns och ungdomars liv i dag. Det krävs ett flertal läsfärdigheter för att klara sig i den visuella djungeln. Gränsen mellan ”låg” och ”hög” konst har blivit skarpare, och inga färdiga tolkningar finns tillgängliga.

Öppen konstuppfattning (avoin taidekäsitys) och flertydighet (monitulkintaisuus) utgör de centrala utgångspunkterna i den visuella kulturens ”multiläsmodell” (monilukumalli) som jag själv utvecklat. I den är de tolkade objekten förutom konstverk också alla bilder i vardagen från läroböckers tabeller och bilder i mobilen till videor som publicerats på nätet. Multilitteracitet inom den visuella kulturen kan delas upp i läsfärdighet i (konst)bild, omgivning samt medier.

Från ett vidgat textbegrepp till kulturell mångfald I mediepresentationer bryter man ofta modaliteters och kommunikationssystemens gränser. Tolkning och produktion i medieläsning Källor POPS 2014. Hugo Simberg (1896) Dödens trädgård (klicka på den interaktiva bilden) Det är lättare att producera egna bilder i fall du känner till bildens bakgrund. Börja därför med uppgifterna Upplev & beskriv och Utforska & tolka! Fortsätt bilden Vi ser bara en del av helheten i bilden. Vad finns utanför bilden? Fortsätt bilden i en valfri teknik. Placera dig själv i bilden på ett önskat ställe. Bildberättelse Vad händer i bilden? Modernisera budskapet Vad tilltalar dig i bildens budskap? Internetmeme Vilket aktuellt fenomen eller slagord kunde orsaka motsvarande reaktioner som i bilden? Ta ställning Vad irriterar dig i världen runt omkring dig? Reklam Konstklassiker används ofta i reklam. Michelangelo (1508-1512) Adams skapelse (klicka på den interaktiva bilden) Konstnär: Michelangelo Buonarotti Konstverket: Adams skapelse, 1508-1512 Bilden är en kopia målad av Alberto Sciutto år 1993.

Originalet är en del av en freskomålning uppe i taket i det Sixtinska kapellet i Vatikanen . Producenterna: Symbolförklaringar: Liisa Väisänen Finskspråkigt bakgrundsmaterial: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen Uppgifterna: Mari Huotari, Essi Ikonen och Niina Putkonen Planering: Essi Ikonen Översättning: Tuomas Anttila Källhänvisning: Interaktiv bild av Michelangelos målning Adams skapelse (2019).

Uusi linkki? Leonardo da Vinci: Nattvarden (klicka på den interaktiva bilden) Jesus är ensam på bilden. Han är annorlunda än andra - Gud och människa samtidigt Lärjungarna är tolv till antalet. Talet syftar på Israels tolv stammar som enligt GT skall återförenas av Messias I varje grupp finns tre lärjungar. Talet tre påminner om treenigheten: Fadern Sonen och den heliga Anden Lärjungarna är placerade i fyra grupper. Man tänkte sig att det fanns fyra grundämnen i världen: eld, vatten, luft och jord.

Saltkaret som fallit omkull symboliserar Judas förräderi. Jesus håller händerna så att den ena handflatan är svängd uppåt och den andra neråt. Bartolomaios lyssnar intresserad på vad de andra säger Jakob den yngre lutar sig mot Andreas Andreas lyfter sin hand som om han vill säga: Jag har i alla fall inte gjort någonting Petrus, den impulsive, håller i kniven. Judas, den mörka gestalten, avbildad snett bakifrån drar sig bort från Jesus. Evangelisten Johannes, den yngre av Sebedaios söner är utan skägg. Jakob den äldre breder ut armarna av förvåning. Simberg Dödens trädgård PDF (Klicka på bilden för att öppna filen!)