background preloader

Taustatieto

Facebook Twitter

Laasi Pruuki: Dialoginen työskentelytapa opetuksessa. Arto Kallioniemi: Katsomusten välinen dialogi koulussa ja opetuksessa. Katja Riikonen: Valtasuhteet - kenen ääni kuuluu? Martin Ubani: Uskonnollistaminen - näetkö yksilön? Ulla Klemola & Marja Kokkonen: Dialogitaitojen merkitys. Ulla Klemola ja Marja Kokkonen: Tunne- ja vuorovaikutustaidot dialogin rakennusaineina. Sija Lamminmäki-Vartia & Arniika Kuusisto: Katsomusdialogin tasot päiväkodissa ja koulussa. Silja Lamminmäki-Vartia & Arniika Kuusisto: Katsomusdialogin kysymyksiä varhaiskasvatuksessa. Anuleena Kimanen: Murrosikäiset katsomuksista keskustelemassa. Lue lisää!