background preloader

Symbolididaktisia työskentelyjä

Facebook Twitter

Kerronnallisuus ja symbolididaktiset menetelmät muodostavat vahvan yhdistelmän oppijoiden ikään katsomatta - leikki-ikäisestä senioriin.

Kertomukset ovat yleisinhimillinen tapa jäsentää maailmaa ja selittää elämää, ja ne tuovat oppimisprosessiin mukaan mielen syvempiä tasoja. Symbolididaktiikka tarjoaa turvallisen tavan käsitellä ryhmässä henkilökohtaisia ja haastaviakin aiheita. Mitä symbolididaktiikalla tarkoitetaan? Ruut - matka vieraaseen maahan. Muhammadin ilmestys - pyhän kohtaaminen. Arvokas timantti - arvokas asenne.

Laupias Samarialainen