background preloader

Opetussuunnitelma ja laaja-alainen osaaminen

Facebook Twitter

Mitä tunnetaidot ovat? Mitä hyötyä tunnetaidoista on? Miten tunnetaitoja opitaan? Mitä vuorovaikutustaidot ovat? Mitä hyötyä vuorovaikutustaidoista on? Miten vuorovaikutustaitoja opitaan? Mitä oppimaan oppiminen on? Miten lähden opettamaan oppimaan oppimista? Mitä hyötyä oppimaan oppimisesta on? Prof. Antti Räsänen: katsomusten välisen dialogin merkitys kouluyhteisössä. Prof. Martin Ubani: Miksi dialogitaitoja tulisi opettaa? Prof. Arto Kallioniemi: katsomusdialogit koulussa tapahtuvat arjen kysymysten äärellä.