background preloader

Opetussuunnitelma ja laaja-alainen osaaminen

Facebook Twitter

Asiantuntija-videoita opettajan työn tueksi.

Mitä tunnetaidot ovat? Mitä hyötyä tunnetaidoista on? Miten tunnetaitoja opitaan? Mitä vuorovaikutustaidot ovat? Mitä hyötyä vuorovaikutustaidoista on? Miten vuorovaikutustaitoja opitaan? Mitä oppimaan oppiminen on? Mitä hyötyä oppimaan oppimisesta on? Miten lähden opettamaan oppimaan oppimista? Prof. Antti Räsänen: katsomusten välisen dialogin merkitys kouluyhteisössä. Prof. Martin Ubani: Miksi dialogitaitoja tulisi opettaa? Prof. Arto Kallioniemi: katsomusdialogit koulussa tapahtuvat arjen kysymysten äärellä.