background preloader

Årskurs 4-6

Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

Svenska språkappar för barn | Språkträning Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska. För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (10+) appar › Gratis iOS Permanent och tillfälligt gratis svenska språkappar. Bolibompa · 0 kr · TV-programmet i app med barnvänlig spelare och bokstavsträning Läs mer! Minilobes Ordkronan · 0 kr · Para ihop ord med rätt bild och samla kristaller Läs mer! Guldlock och de tre björnarna · 0 kr · Interaktiv bokapp på rim Läs mer! Minilobes Bildlådan · 0 kr · Pekbok som pratar svenska Läs mer! Boli Kamera · 0 kr · Ta ett foto med Bolibompadraken Läs mer! Minilobes ABC · 0 kr · Träna på bokstäverna i svenska alfabetet Läs mer! Rim

Mia Smith - ämnesspanare Funderar du på vad du ska göra för att fånga elevernas intresse på din provlektion inför språkvalet? Hur ska du presentera språket så att det verkar intressant för eleverna att välja det nya språket? En del väljer det språket som verkar vara lättare. En del väljer det språket som de kan få hjälp med hemma. Vi bör tydliggöra att läsa språket ska vara roligt men det kräver också engagemang speciellt när man ska ta ytterligare ett steg i utvecklingen och komma upp till nästa nivå. En lektion räcker inte till för att eleverna ska kunna genomföra ett säkert och informerat val och därför är det nyttigt att göra andra aktiviteter i samband med valet. Övergripande presentation Tipsa din pedagogisksamordnare eller rektor att inleda med en övergripande presentation 1. 2. 3. 4. 5. Skärmdump från Språkspecifik presentation Vad kan vi som lärare i moderna språk göra? *Bjud in eleverna till en provlektion. Lycka till!

Publicera mera – elevexempel Just nu skriver mina sjuor långa berättelser på temat Vilse i skogen. Vilse är ett romanprojekt i sex delar där eleverna tränar på parallellhandling och att skriva olika typer av texter: DEL 1: Inledning där fokus ligger på att läsaren ska fatta tycke för huvudpersonenDEL 2: Efterlysningen där en poster med tydlig information skapasDEL 3: Ensam i skogen där eleverna tränar på miljöbeskrivningDEL 4: Vårdnadshavare resonerar om sitt barn i en dialog (där föräldrarnas tillstånd gestaltas)DEL 5: Dramaturgin stegras när huvudpersonen hamnar i en skogsbrandDEL 6: Vårdnadshavare följer räddningsinsatsen och nås av ett besked (avslutning) Jag använder elevtexter för att visa goda exempel. Åh vad bra! I den korta inledningen av lektionen (ca 10 minuter) lyfter jag nio elevexempel. DEL 1 Utflykten Med en duns slår jag mig ner på stubben bredvid Sara. – Jag är vrålhungrig! Jag styr stegen in på en liten stig, samtidigt som jag fiskar upp min hörlurar ur bakfickan på mina jeans. Vilse Lunchtid Kväll

Snättringeskolan Vi är många föräldrar som går med en gnagande känsla av att våra barn borde läsa lite mer böcker. Men hur får man dem att göra det? Prova något av detta. Eller prova alltihop. Lycka till! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Varför ska man läsa högt för barnen? Det ger förälder och barn en både fysisk och psykisk närhet.Det stimulerar språkutveckling och ökar ordförrådet.Högläsning förbättrar inlärningsförmågan, koncentration och minne.Barnet kan spegla sig själv i bokens innehåll, vilket är utvecklande.Barnen lär sig förstå hur böcker fungerar.Det väcker deras empati och ökar kunskap.Det blir ett gemensamt äventyr som man kan fantisera kring.Och man får en gemensam läsupplevelse att samtala om. Allmänna råd vid lästräning Alla barn vill bli ”läsare”. Så småningom lockas barnet självmant att titta på orden/bokstäverna i texten. Lusten att få veta vad det står blir en drivkraft hos barnet att lära sig läsa.

#mellanstadiebloggen [ENGELSKA] – En inspirationsbank för mellanstadiet! Sant eller falskt: Läsförståelse – Kooperativt Lärande Vanligen när man arbetar med läsförståelse läser eleverna en text och svarar därefter på ett antal frågor till texten och lämnar in. Det lär eleverna att reflektera över var de läst, att sökläsa och att formulera svar. Om du gjort detta ett tag och vill variera sättet att arbeta med läsförståelse kan du prova att använda dig av strukturen Sant eller Falskt. Med strukturen får eleverna precis som i exemplet ovan lära sig att reflektera kring läsningen, formulera svar (men här även frågor) och att sökläsa. Du kan börja öva detta genom att du som lärare läser en text högt för eleverna. När eleverna lyckas bra att lista ut vilket påstående som är falskt, och lyckats motivera varför det är falskt och de andra 2 påståendena är sanna kan du i låta eleverna skapa egna påståenden om texten. När eleverna känner sig trygga i strukturen kan du låta eleverna läsa egna texter i par eller mindre grupper (beroende på ålder) och skriva egna påståenden och förhöra varandra. Struktur: Sant eller falskt?

Hård dom över svensk skola Den där blicken, leendet. Från läraren eller föräldern. Blicken som säger: Fantastiskt, du klarade det! Det är då motivationen kickar i gång, viljan att återuppleva framgångskänslan, att klara något nytt. Martin Ingvar, hjärnforskare med inriktning mot inlärning och professor vid Karolinska Institutet, har tillsammans med vetenskapsjournalisten Gunilla Eldh skrivit boken Hjärnkoll på skolan. – Alla bra lärare har det här. Det är nämligen så barn tränar sitt motivationssystem, visar forskningen. För barn vill lyckas – viljan att uppleva det positiva i att klara något är biologisk, konstaterar Martin Ingvar. Till att börja med blir lärarens/förälderns uppskattning kvittot, så småningom känner man själv att man lyckas. Föräldrarnas roll är därmed viktig för hur väl barnet sedan motiveras i skolan. – Barn som har det här med sig hemifrån har lättare att koppla det till skolsituationen, säger Gunilla Eldh. Men inte alltid. – Barn är arbetsmyror av naturen. – Det här kostar 3 000 spänn per unge.

Att starta en lektion på effektivt sätt Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. När man gått igenom den frågar man inte har ni förstått utan man frågar istället har ni några frågor på det, varpå eleverna ska återberätta vad de ska göra för varandra dvs de får fylla i de luckor som de ev missat åt varandra.

Uppdaterad skrivprocess | Fröken Evas skola Under påskhelgen har jag hunnit läsa ikapp en del både på Twitter och i de olika Facebook-grupper jag är med i för att se om något har dykt upp på skolfronten som man kanske kan ha användning för? Det gäller att sortera bland alla blogginlägg, facebook-inlägg, twittertrådar, filer och tips för att inte drunkna i detsamma. Ibland känner man sig som sämsta sortens lärare bara för att man inte har gjort det eller det med sina elever, eller börjat jobba med det som just nu verkar vara det mest omtalade? Just nu rasar det en debatt om katederundervisningens vara eller inte vara, igen. Jag tycker ändå att den är mer nyanserad och något mindre polariserad nu (kanske)? Jag anser mig ändå tillhöra den sortens lärare som Jonas Linderoth beskriver i ”Lärarens återkomst”, dvs den undervisande, förklarande, berättande och instruerande läraren, vilket kan se olika ut. Men, det viktigaste är att se och förstå den grupp du just nu har framför dig.

Related: