background preloader

Övningsuppgift talanalys

Övningsuppgift talanalys

https://docs.google.com/document/d/1_wTybNKyV0hStS07rHzB2o_QQDJIHgJilhFZl8m0rcY/mobilebasic?pli=1

Related:  Retorik & muntlig framställningRetorik. ErikaRetorik & muntlig framställningSvenska - retorik

Churchills tal var planerade in i minsta detalj Det finns ett glamoröst skimmer kring Winston Churchills liv och personlighet. Att manisk flit och ett närmast tvångsmässigt kontrollbehov skulle ha utgjort viktiga förutsättningar för hans talekonst passar liksom inte in i bilden. Han föddes in i den brittiska aristokratins högsta skikt och blev redan i unga år både krigshjälte samt ”kändis” i egenskap av författare och journalist. Han gjorde snabb politisk karriär och hade genom familjens kontakter självklar tillgång till en rad ledande personer inom den sociala, ekonomiska och politiska eliten.

En riktigt bra övning till retoriken - Robin Smith Mot slutet av retorikkursen har jag flera år i rad stoppat in en uppgift som jag kallar Talskrivaren. Den går i sin enkelhet ut på att eleverna, som nu känner varandra rätt väl och dessutom är bekanta med den grundläggande terminologin och ett flertal olika retoriska figurer, får skriva tal åt varandra. Av något skäl så är det en övning som många elever lyfter fram som en av de mest lärorika under kursen. Kanske beror deras entusiasm på att de skärper till sig lite extra när de får ta ansvar för en kamrats möjlighet till utveckling. Kanske finns det något inspirerande i att skriva något för någon annans skull, att veta att någon inte bara kommer att läsa den text jag skriver, utan också framföra den inför en publik.

Retorik – Konsten att övertyga Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har. De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp. Eftersom jag fortfarande har lite problem att klistra in bilder i liten storlek får ni använda er fantasi den här gången också. Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm om genren, granskade exempeltexter och exempelmanus och vi använde oss av strukturmallar och skrivmallar i lite olika stor utsträckning. Utöver detta gjorde vi lite olika intresseväckande övningar före det formella bedömningstillfället som syftade till att ge återkoppling till mig om var eleverna befann sig i relation till målet.

Klas Östergrens inträdestal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst I går kväll höll Klas Östergren sitt inträdestal över Ulf Linde vid Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börssalen. Från och med nu sitter han på stol nummer 11. Dagens Nyheter publicerar här den fullständiga versionen av talet. Med en harmlös överdrift kan man hävda att Ulf Linde var fix och färdig då han framträdde som författare på femtiotalet. När man överblickar hans verk står det klart hur konsekvent han är till stil och hållning, obeaktat ämne, oavsett om han skriver om antika kolonner, modernt måleri eller uppfattningen om jazzmusik. Synen på konsten och sättet att förmedla den, det som skulle ge honom en central position i svenskt kulturliv, finns med redan från början.

Receptet för att fånga sin publik Det har tidigare vistats att tonläge har betydelse för att vi ska få förtroende för en talare. Röster i det mörkare tonläget tolkas som pålitliga och kompetenta medan ett mer varierat röstläge från mörkt till ljust mer förknippas med karisma. Just det verkar många politiker ha tagit fasta på. När amerikanska forskare studerade några av de politiker som figurerat i årets presidentvalskampanj så visade det sig att alla anpassade sin röst på exakt samma sätt beroende på vilken publik de hade. Citat: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare Personlig utveckling. Arbetar du som chef? Hur duktiga och engagerade medarbetare vill du ha?

Partiledartal Almedalen 2016 Annie Lööf, Centerpartiet. Som talare har Centerpartiledaren Annie Lööf utvecklas exponentiellt sedan hon tillträdde. Jag minns fortfarande hennes första almedalstal: staccato-rösten som helt saknade genuinitet. Jag skämdes så mycket å hennes vägnar att jag var tvungen att lämna parken. Det behöver jag inte längre. I alla fall inte för röstens skull. Den stormar fram och kör över allt i hennes väg. Partiledartal Almedalen 2016 Jan Björklund, Liberalerna. Liberalerna har trots nytt namn inte någon ny politik. Innehållet fokuserade på Europa, frihet och samarbete. Europeiskt samarbete. Retorik - konsten att övertyga Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys Vad är talares syfte - är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla?

Tala ut!: Kroppen avslöjar allt Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande. Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré.

Related: