background preloader

Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra

Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra
Related:  Teacher tools 2.0Data

Cleverbot.com - a clever bot - speak to an AI with some Actual Intelligence? Timeline Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line. Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Adding an image for each label makes a timeline more visually appealing. Add, drag, and rearrange items as needed. For additional ideas on how to use this tool outside of the classroom, see Timeline in the Parent & Afterschool Resources section. Related Classroom & Professional Development Resources back to top Grades 11 – 12 | Lesson Plan | Standard Lesson A Blast from the Past with Nuclear Chemistry After researching the history and basic facts of a nuclear chemistry topic, students utilize the Web 2.0 tool Timetoast to create an electronic timeline that they use to present their research to the class. Grades 6 – 8 | Lesson Plan | Standard Lesson Timelines and Texts: Motivating Students to Read Nonfiction Graphic Map Timeline

Årskurs 4-6 - Media Smart Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler. I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier. Lycka till! Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.

Digital slidebooks for student creativity, self-expression, and imagination - Biteslide Sofia Malmberg Undersökning efter undersökning visar att ungdomars läsförståelse i många hänseenden brister. Och läsningen minskar över lag hos Sveriges befolkning. Vad beror det på? Tempot är högt i en modern familj, likaså i skolan. Det är lätt hänt att högläsningen, den som sägs lägga grunden till barnens framtida läsning, får stryka på foten. I skolan är situationen densamma. De har fullt sjå att kryssa mellan teoretiska lektioner, gymnastikpåsar, lunchköer, slöjd och laborationer. Vi vet att många av våra elever saknar skolbibliotek värda namnet och än fler saknar fackutbildade skolbibliotekarier som ges förutsättningar att arbeta aktivt med barns läsande. Tiden för en engagerad skolbibliotekarie att på arbetstid läsa skönlitteratur är i allmänhet obefintlig, jag prioriterar att hjälpa elever att reflektera kring källkritik, söka information, diskutera läsupplevelser och att hitta rätt bok. Ja, det är en utmaning!

Join the largest learning event in history, Dec 8-14, 2014 GoConqr - Changing the way you learn Tittskåp på engelska / Majemas blogg Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online Engelska versioner av tittskåp För att träna in engelska ord kopplade till ämnesområdet House and furniture byggde vi rum i skokartonger. Vi delade upp rummen bland eleverna så att vi fick många olika typer av rum t.ex: kök, badrum, hall, sovrum och vardagsrum. Vi skapade ordlistor på saker som kan finnas i ett rum och ur dessa fick eleverna klippa ut och klistra in små lappar med orden på rätt plats i ”rummet”. Legogubbar som guider Sedan tränade eleverna in en liten konversation där en legogubbe visade runt i rummet.

Förstelärare i Svedala | Undervisning och lärande Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar. Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi i en av mina klasser när vi skulle ta oss an en litteraturhistorisk epok. Fortsätt läsa Vad kan Sapfo lära oss om kärlek? Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. En kväll, i det som nu är framtiden, satt jag med en kopp kaffe framför tvn. Vår gemensamma nämnare var Google Drive.

Related: