background preloader

Musik - upphovsrättsguide för lärare

Musik - upphovsrättsguide för lärare
Guiden reder ut vad som gäller när ni vill använda andras musik i undervisning och i skolarbete. Guiden gäller alla skolformer. DSC07522 from Warren B CC (by,sa)* När du och dina elever skriver sångtexter och komponerar musik bestämmer ni själva vad ni ska göra med era egna verk. Nedanstående gäller när ni vill använda skyddad musik skapad av andra. Observera att not- och textkopiering, musikdramatik (t ex uppsättningar av musikaler) och kopiering av tv-program inte ingår i nedanstående. Detta får göras utan tillstånd I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. lyssna på musik i klassrummet framföra musik i undervisningen göra inspelningar av lärares och elevers egna liveframträdanden (men inte kopiera dem och sprida vidare). Detta kräver licens via kommunavtalet Kommunerna tecknar ett avtal som inkluderar viss musikanvändning i skolan. Musik i skolor (SAMI) Musik i skolor och utbildning (Stim) Detta kräver separat licens (s k MIM-licens) Övrigt

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/musik-1.154387

Related:  Göra filmMusikanetteh

Filmskapande på Ipad åk 7 Vendelsömalmsskolan I projektet kommer eleverna lära sig att använda Ipaden till att göra film i appen Imovie. I samband med läroämnena svenska, SO och NO gör eleverna filmer som sedan laddas upp på youtube-kanalen VmalmDoFilm som är speciellt skapad för projektet. I projektet kommer eleverna även att lära sig skriva manus, synopsis, grundläggande dramaturgi, bildplanering och klippteknik. Ett klassiskt experiment – Nyheter nöje sport Reportage & Nöje Kan man gå från hiphoplyssnare utan koll på Mozart till klassiskt-fantast på en vecka? Reporter Sandra Eriksson tog sig an utmaningen med hjälp av musik­journalisten Nicholas Ringskog Ferrada-Noli. Redan någon vecka innan dagen jag stämt träff med Nicholas börjar jag lyssna, som en mjukstart. Men på gymmet blir jag bara stressad, likaså på morgonbussen till jobbet. Kanske är klassisk musik inte något för mig ändå.

Mer musik i din iMovie-film Ett bekymmer när man skapar film i iMovie på iPaden är att man snabbt känner sig begränsad av det utbud av musik som erbjuds i själva appen. I appen iMovie ingår åtta stämningsskapande melodier, en till varje projekttema. Detta är trevligt för den oinvigde, men efter ett par filmer blir man snabbt trött på dem. Det finns ett stort utbud av musik och ljudeffekter på nätet som lyder under Creative Commons-licenser, dvs de är inte skyddade av allmän upphovsrätt. De som skapat och lagt upp musiken har givit tillåtelse till spridning enligt vissa förutsättningar. En grundförutsätting om du vill ladda hem och använda cc-licensierade verk är att du alltid ska berätta vem som har skapat verket.

FÄRDIGA QR-SÅNGER – PEDAGOG INSPIRATION I tidigare inlägg visade jag hur man steg för steg skapade sagor med QR-koder och precis på samma sätt så kan man skapa QR-sånger. Beskrivningen för hur man gör hittar du HÄR. Med digitala sång kort så kan vi stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling på ett roligt och meningsfullt sätt och där vi pedagoger kan fånga deras intresse för musik, dans och rörelse, med ett verktyg som bjuder in till lärande. Syftet med QR-koder är att införa ett spänningsmoment och att få in de digitala verktygen som en naturlig del av den vardagliga verksamheten.

Snabbredigera video & film på iPhone & iPad Att i din iPhone eller iPad trimma eller klippa ett videoklipp så det börjar och slutar precis där du själv vill tar bara några sekunder. Så här gör du! Är du ute efter att klippa dina inspelade klipp på mitten för att plocka bort vissa delar? "Musik är bättre för hälsan än idrott" Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar. Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation.

Inspirationsföreläsare 2014 En inspirationsföreläsning är en kortare föreläsning på ungefär 30 minuter som åtföljs av cirka 15 minuters reflekterande samtal. Dag och tid för dessa är inte fastställt ännu och vi fyller på med ytterligare information om föreläsningarna och innehållet i dem allteftersom. Agneta Sellbom – ASL på vårt sättTisdag 18 februariKl. 15.00-15.45 Onsdag 19 februari Kl. 16.00-16.45 Jag kommer att berätta om hur vi arbetar med ASL – att skriva sig till läsning, anpassat till förskolans åldrar och som en del i den dagliga verksamheten och i pågående projekt.

Lucka 12 av 24 – Dela som du lär När jag var 16 år gammal lovade jag min mamma (lärare i spanska och engelska) att jag aldrig skulle sitta under helgerna med högar av arbete att rätta. Jag var inte helt säker på att jag skulle bli lärare, samtidigt som jag inte heller vågade lova att jag inte skulle vilja undervisa. Sedan Lgr11 satt i kraft i Sverige har jag sett hur mina elever har väldigt svårt med att uppnå de allra högsta nivåerna inom följande kunskapskraven: Eleven kan ge välutvecklade omdömen och eget och andras musicerande och ge förslag som gör att det musikaliska arbetet går framåt.Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Green screen by do ink Måste tipsa om denna suveräna och enkla app. Green screen by do ink Inför vårt kommande storyfication projekt har jag testat olika appar. Greenscreen använde jag på datorn tidigare, men har inte haft tid att sätta mig in i hur det fungerar på ipaden. Efter nästan 2 veckor med sjuka barn på hemmaplan ,så har jag hunnit experimentera lite med olika appar. Till greenscreen behöver du ett grönt tyg/målad vägg etc.

10 bästa apparna – 3d Avatar creator En av de 10 bästa apparna att skapa med är 3d avatar creator. I den här appen kan vi göra bildspel och filmer med en tredimensionell figur. I ett första steg skapas en avatar som sedan sätts in valda bilder. Följande tre val går att göra i appen: Ta en bild direkt med iPadens kamera.Välja en av appens inbyggda bakgrunder.Hämta en bild från kamerarullen Så här går vi tillväga:

iMoviemanual för nybörjare Jag har skapat en manual för nybörjare till appen iMovie. Den tar upp en del av, enligt mig, de viktigaste funktionerna att känna till för att komma igång. Manualen har bilder och beskrivningar för funktionerna i iMovie när man vill skapa en film eller trailer. iMovie rymmer så mycket mer, men har du väl startat, kommer du att själv upptäcka finesser under resan. Glöm inte att det rymmer sig mycket information under den lilla knappen med frågetecknet som dyker upp på alla sidor. Garageband, manual för nybörjare Nu finns ännu en manual för nybörjare med bilder och enkla beskrivningar, denna gång Garageband. Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner:) Du finner min manual för iMovie i samma serie här: Relaterat iMoviemanual för nybörjare

Related: