background preloader

Digital läsförståelse i Engelska åk 3-6

Tiny Texts | Read, listen & learn a littleEnglish Start - Bedömningsportalen Här hittar du bedömningsstöd för kurserna engelska 5, 6 och 7. För kursen engelska 5 finns ett självbedömningsmaterial. Med hjälp av detta kan eleven utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget lärande och sin egen kompetens. För kurserna engelska 5 och 6 finns ett material som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. För kursen engelska 7 finns ett bedömningsstöd med uppgifter som prövar muntlig och skriftlig produktion och interaktion. En del av materialet är lösenordsskyddat. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen

Easy English news, short news, English story, reading skills for you Kursplan - Engelska (Grundskolan) Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Centralt innehåll I årskurs 1-3

Reading Comprehension Worksheets Reading Comprehension Worksheets Focused Reading Passage Worksheets All the passages are aligned to curriculum standards to make them very easier to use. You can find much longer passages at the bottom of this page. These practice readers all include a question sections. They are on fun and light topics for kids. Fun With Fiction My Rocket Ship Don't you wish you could just zip up into the sky? Martin The Monkey A monkey that can pitch? Bobby's Big Birthday Party Bobby has his party and gets ready for his next party too? Going On A Picnic Everyone loves a picnic. Out To Lunch Somebody is really hungry. Terry and First Aid Terry gets cut on her knee... The Big Run Getting ready for that long road race. The Hottest Day Ever Man it's sweltering in here. The Play There is a lot of drama in this one Passage Based On Places Chicago Bring a scarf; we're talking "windy city"! London Take a deep look at the home of the Queen. New York City We take a look at the Big Apple. Passage Based On Careers Nonfiction

50 Tongue Twisters to improve pronunciation in English Tongue twisters are a great way to practice and improve pronunciation and fluency. They can also help to improve accents by using alliteration, which is the repetition of one sound. They’re not just for kids, but are also used by actors, politicians, and public speakers who want to sound clear when speaking. Below, you will find some of the most popular English tongue twisters. Say them as quickly as you can. Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Related: