background preloader

Youtube

Youtube
Related:  Around the world

Life on Scilly – pedagogfredrik Den här serien från UR är helt underbar. I sex avsnitt får vi följa ungdomarna Tom, Amy, Harry, Shamus och Jess. Vi får följa deras liv, tankar, drömmar, skola, hobbies och mycket annat från deras liv på de vacka Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Varje avsnitt är ca 15 minuter och man kan välja om man vill ha svensk, engelsk, eller ingen text. Jag har använt den här serien till åk 6, 7, 8 och 9. Eleverna får lyssna på engelsktalande ungdomarEleverna får kännedom/kunskaper om företeelser och sammanhang i ett område där engelskan talas som modersmålEleverna kan känna igen egna tankar och känslorDet finns färdigt arbetsmaterial med varierat innehåll, inkl lärarhandledningMaterialet är lätt att anpassa till den unika elevgrupp man för tillfället harDet är lätt att jobba digitalt med arbetsmaterialetDet finns hörförståelseuppgifter till varje avsnitt På mitt förra jobb körde jag den här serien i min specialundervisning jag hade med elever i åk 7-9. Where is it?  How big is it?

Video Lesson: Mr. Bean Follow me on twitter This is a video lesson based around the video “Mr. Bean packs his suitcase” thanks to British Council for bringing it to my attention in their lesson plan on making predictions but I’ve adapted it for use in different ways with different levels. Kids and lower levels The aim of this lesson plan is to practice holiday vocabulary (clothes and items that go in a suitcase) and some basic grammar structure. Project a picture of a suitcase on to the board (or draw one) and ask “What do you put in your suitcase when you go on holiday?” toothbrushtoothpasteswimming shorts/trunkstowelunderpantscan of baked beanscloth/flannelsoapbooksuitcasetrousersshortsshoesteddy bearscissors You could also use this quizlet set to go over clothes vocabulary. If children are old enough to write, put them in pairs and hand out post-it-notes and a pencil to each pair. Mr. in his suitcase. Then stick all the post-its on the board and show the video. Higher levels – video dictations Objects: Verbs:

The United States of America and Canada - year 9 ESL Videos Welcome to EnglishClub ESL Videos, where you’ll find a growing collection of short films and video clips, some with subtitles, quizzes and classroom materials. Learning English Video ProjectWith subtitles and classroom materials. A unique 7-part series of documentary films about people learning English in different countries around the world. Made by independent UK filmmaker Daniel Emmerson, the series features students from across the world who have different methods and reasons for learning English. Divided Kingdom (13 minutes) - Comments With subtitles and classroom materials. The Ghosts (5 minutes) - CommentsWith subtitles and classroom materials. Swiss Spaghetti Harvest (2 minutes 24 seconds) - CommentsWith transcript.This BBC documentary film, made in 1957, is an absolute classic of its kind. The Gambler (3 minutes 30 seconds) - CommentsWith subtitles and lyrics. Talking TEFL Trailer (1 minute)

Webquest: St George's Day: History and traditions On 23rd April, we celebrate England’s patron saint, St George. But St George isn’t just the patron saint of England. Who was he? Where is his day celebrated? And did he really kill a dragon? Activity 1: Who was St George? Choose one of the topics below and prepare a report. 1. Open this link and read the introduction: www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/george_1.shtml. a. b. c. d. e. f. 2. Open this link and read the section entitled George and England: www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/george_1.shtml. a. b. c. d. e. 3. Use this site for information: www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/stgeorge2.html. a. b. c. Activity 2: A web cross Solve this puzzle and learn about how St George’s Day is celebrated around the world. Web cross clues Across Down Extra activities How much do you now know about St George? Related Resources Webquest: St George's Day: Teacher's notesOn 23rd April, we celebrate England’s patron saint, St George.

Movies Based on True Stories - History vs. Hollywood Four Videos For St. Patrick’s Day I’m adding these videos to The Best Sites For Learning About St. Patrick’s Day (& April Fools Day): Related The Best Sites For Learning About St. Patrick's Day (& April Fools Day) With St. February 14, 2009 In "best of the year" More St. Here are the newest additions to The Best Sites For Learning About St. March 17, 2012 In "social studies" Videos For St. Here are some videos I'm adding to The Best Sites For Learning About St.

St. Patrick's Day - Mia Smith Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder. Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Ett av mina favoritländer är Irland, och då är St. Patrick’s Day en tacksam utgångspunkt. Jag brukar ibland ta med mig min egen tin whistle och spela en jig för eleverna, men om ni inte själva spelar tin whistle kan ni ta er an ämnet på andra sätt. Som introduktion har jag skapat en presentation i prezi kring ämnet, lagom till St. I presentationen har jag lagt in två korta filmklipp. Som en enkel avslutning har jag lånat en färdig Kahoot.

Related: