background preloader

BFL frågebatteri

BFL frågebatteri

Feta öppna frågor Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten?Hur låter tystnad? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? 5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students My first year teaching a literacy coach came to observe my classroom. After the students left, she commented on how I asked the whole class a question, would wait just a few seconds, and then answer it myself. "It's cute," she added. Um, I don't think she thought it was so cute. So that day, I learned about wait/think time. Many would agree that for inquiry to be alive and well in a classroom that, amongst other things, the teacher needs to be expert at asking strategic questions, and not only asking well-designed ones, but ones that will also lead students to questions of their own. Keeping It Simple I also learned over the years that asking straightforward, simply-worded questions can be just as effective as those intricate ones. #1. This question interrupts us from telling too much. #2. After students share what they think, this follow-up question pushes them to provide reasoning for their thinking. #3. #4. #5. How do you ask questions in your classroom?

Related: