background preloader

Stoppa häxjakten på läxor i skolan

Stoppa häxjakten på läxor i skolan
Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar. Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa. Men det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar, och klassresor sker inte utan hårt arbete. Läxor behövs sålunda både för resultaten och för likvärdigheten. I en skola utan läxor styrs resultaten av lärarnas skicklighet, elevens förkunskaper, hemmiljö och begåvning, snarare än av elevernas egna mål, ambitioner och arbetsinsatser. Alm hänvisar till forskning och nämner fem forskare i sin artikel. Intresserar vi oss för forskning gällande läxor kan vi också se till Finland där inlärningsfaktorer utvärderas ämne för ämne. Skolan kan inte ge alla samma livsförutsättningar.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-haxjakten-pa-laxor-i-skolan_4224519.svd

Related:  debatt kring läxorUndervisningläxor

Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla. Även regeringen vill satsa 400 miljoner kronor per år till läxhjälp i skolan.

Läxor skapar onödig stress Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt. Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. Stor brist på kunskap om läxor Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen? Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. Säg nej tack till läxor Glosor, mattetal, läsuppgifter och inhämtning av fakta – under decennier har det varit självklart att svenska skolelever får hemläxor att göra efter skoldagen. Men trots att generation efter generation växer upp med hemläxor som en naturlig del av vardagen finns det i dag knappt något vetenskapligt stöd för läxan som effektiv inlärningsmetod. I hälso- och sjukvården får man överhuvudtaget inte rekommendera en metod som saknar stöd i forskning. I svenska skolor finns lärare som ger läxor utifrån sin individuella tro på vilken effekt läxorna har, och lärare som inte ger läxor alls. I gällande skollag finns krav på att skolan ska vila på ”vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.”

Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en. Vissa vill prata om läxans vara eller inte vara: Är det rätt att tvinga barn och ungdomar att arbeta övertid? Kan vi säga att läxläsning rimmar med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund? Andra vill prata innehåll: Hur ser en bra läxa ut? På vilket sätt kan läxor stärka elevernas inlärning? Skolan får inte strunta i de svagaste eleverna Hur kan en omyndig elev antas kunna styra över sin hemsituation men inte sin skoldag? Pernilla Alm Läxdebatten rasar i Sverige just nu och det är jag den första att applådera eftersom läxor inte är den ickefråga många vill ha den till. Vi behöver diskutera fenomenet ”läxor” grundligt. Läraren Helena von Schantz menar dock på Brännpunkt 2/1 att vi debatterar oss till en sämre skola. Jag vill hävda motsatsen, debatt och diskussion är precis vad vi behöver för att nå utveckling.

Hillevi Wahl: Därför älskar jag läxor 9 september 2014 HILLEVI WAHL: Just nu pågår det en het debatt om läxor. Behövs de? Är de bra? Är det rättvisa? Min absoluta övertygelse är att läxor är nödvändiga – och många gånger förbaskat roliga. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut" Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut?

”Mina barn ska inte ha läxor” En dag tröttnade Stefan Wennberg på att hans barn fick meningslösa läxor. Då anmälde han deras skola till skolinspektionen.– Jag har meddelat lärarna att mina två barn inte ska ha några läxor i fortsättningen. Hittills har det gått bra. Barnen klarar studierna bra.

Läxor behövs för att bli bra - gd.se Alla vet att för bli bra i idrott krävs det massor av träning. Men för att bli bra i skolan verkar det inte vara lika självklart att man behöver träna. Lärarna introducerar nya moment, går igenom, förklarar och hjälper eleverna att förstå. Sen gäller det att öva för att få de nya kunskaperna att fastna. Och det är det läxor är till för.

Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig. Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt. Om det är svårt att tala är jag en modell som gärna låter eleverna ta mina ord. Hellre än att de sitter tysta.

Skadlig syn på studier och krav Debattören och läraren mot läxor, Pernilla Alm, delger oss på Brännpunkt (27/12) att det finns elever som ställer in fritidsaktiviteter för att ha tid med skolarbetet. Men det är inte ett bekymmer. Det är lovande och eleverna som hellre lägger tid på att förstå algebra eller skillnaden mellan de och dem, är värda all respekt. Hög tid att ifrågasätta läxorna - Start Det är måndag morgon, och Adam och Khadija promenerar lite smått yrvakna på sin väg mot skolan. Klockan närmar sig 08.00, och en lång och stundom arbetssam dag väntar. Från klockan 08.15 till 15.15 tar sig Adam och Khadija i tur och ordning sig an lektioner i matematik, svenska, idrott, samhällskunskap och engelska. Lektioner där Adam och Khjadija förväntas närvara med full koncentration, vara alerta på alla sätt och vis, och kunna visa upp sina kunskaper efter bästa förmåga. En dag som genomlevs i klassrum och korridorer, med ett ständigt flöde av ljud, förflyttningar mellan klassrum samt byten av lärare.

Related: