background preloader

Läxor skapar onödig stress

Läxor skapar onödig stress
Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt. Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Vad önskar regeringen, skolvärlden, föräldrar och elever till exempel åstadkomma med läxhjälp? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning. Den här forskningen är det många som nonchalerar, förmodligen för att man ”vet” att läxor är bra. 2010 blev läxhjälp obligatorisk i alla skolor i Norge. 2013 kom utvärderarnas rapport. Fastän läxor inte nämns i skolans styrdokument har Skolverket gett ut stödmaterialet ”Läxor i praktiken”, som vänder sig till lärare. Lärare håller ofta med om att läxor är svåra ur en likvärdighetsaspekt eftersom vi vet att alla elever inte har samma förutsättningar att utföra de uppgifter vi ger dem. Läxor har tydliga negativa sociala effekter.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/laxor-skapar-onodig-stress_4215057.svd

Related:  debatt kring läxorUndervisningDebattartiklarLäxors vara eller icke vara

Stoppa häxjakten på läxor i skolan Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar. Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa. Men det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar, och klassresor sker inte utan hårt arbete.

Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en. Vissa vill prata om läxans vara eller inte vara: Är det rätt att tvinga barn och ungdomar att arbeta övertid? Kan vi säga att läxläsning rimmar med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund? Andra vill prata innehåll: Hur ser en bra läxa ut? Säg nej tack till läxor Glosor, mattetal, läsuppgifter och inhämtning av fakta – under decennier har det varit självklart att svenska skolelever får hemläxor att göra efter skoldagen. Men trots att generation efter generation växer upp med hemläxor som en naturlig del av vardagen finns det i dag knappt något vetenskapligt stöd för läxan som effektiv inlärningsmetod. I hälso- och sjukvården får man överhuvudtaget inte rekommendera en metod som saknar stöd i forskning. I svenska skolor finns lärare som ger läxor utifrån sin individuella tro på vilken effekt läxorna har, och lärare som inte ger läxor alls.

Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla. Hillevi Wahl: Därför älskar jag läxor 9 september 2014 HILLEVI WAHL: Just nu pågår det en het debatt om läxor. Behövs de? Är de bra? Är det rättvisa?

"Saknas forskning kring hur läxor ser ut" Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. När man ser till hela skolor har man sett ett samband mellan läxor och goda studieresultat för eleverna generellt. Men när man har sett till enskilda elever på skolorna har läxorna inte haft en positiv effekt för alla. Byxorna är likadana – men marknadsförs helt olika Pojkversionen – tuff och självsäker. Flickversionen – betydligt gulligare. Nu rasar konsumenter mot Lindex könsstereotypa marknadsföring av barnjeans.

Läxor behövs för att bli bra - gd.se Alla vet att för bli bra i idrott krävs det massor av träning. Men för att bli bra i skolan verkar det inte vara lika självklart att man behöver träna. Lärarna introducerar nya moment, går igenom, förklarar och hjälper eleverna att förstå. Sen gäller det att öva för att få de nya kunskaperna att fastna.

Related: