background preloader

Discovery Education: Web 2.0 Tools

Discovery Education: Web 2.0 Tools
Related:  Web ToolsWeb 2 tools

Web 2.0 Ett tagmoln av ord relaterade till Web 2.0. Web 2.0, eller försvenskat webb 2.0, är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim O'Reilly inför O'Reilly Medias konferens i oktober 2004 för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben[1]. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Enligt O'Reilly ska en webbplats uppfylla fyra villkor för att få kallas Web 2.0: Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll, se användarskapat innehåll.Användaren ska kunna ha kontroll över sin information.Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar.Användandet av AJAX-teknologi. Exempel på webbtjänster som uppfyller Tim O'Reillys kriterier för Web 2.0 är Flickr, Facebook, Live.com, Wikipedia och Delicious. O'Reilly menar att begreppet var att betrakta som ett påstående om webbens återkomst efter dotcom-kraschen, inte som ett versionsnummer i mjukvara, och pratar om "Web Squared" som nästa generation.[2]

HelloSlide Back to School with Web2.0 - List of Resources - Interactyx I don’t think it matters how old we get there is something about a new school year starting that makes many of us think of new pencils, crayons and paper. And while school looks very different from when many of us went to school there is still that excitement about starting fresh and learning new things. So for the start of this new school year I went in search of new technology tools for students and teachers. The increase of teachers using blogs and wikis, and students networking and utilizing online tools, the demand for easier and more efficient ways of learning is on the rise. I came across a great list of fun and helpful tools from Solution Watch by Brian Benzinger ( that I think you will find useful as you head back to school or just back to work after a great summer – Organizers Gradebooks Teacher! For Teachers, Clubs, and Management Mathematics Resume Building To Do’s and Note Taking Learning and Research

Augmented reality NASA X38 display showing video map overlays including runways and obstacles during flight test in 2000. Augmented reality (AR) is a live direct or indirect view of a physical, real-world environment whose elements are augmented (or supplemented) by computer-generated sensory input such as sound, video, graphics or GPS data. It is related to a more general concept called mediated reality, in which a view of reality is modified (possibly even diminished rather than augmented) by a computer. As a result, the technology functions by enhancing one’s current perception of reality.[1] By contrast, virtual reality replaces the real world with a simulated one.[2][3] Augmentation is conventionally in real-time and in semantic context with environmental elements, such as sports scores on TV during a match. Technology[edit] Hardware[edit] Hardware components for augmented reality are: processor, display, sensors and input devices. Display[edit] Head-mounted[edit] Eyeglasses[edit] HUD[edit] EyeTap[edit]

15 Things Teachers & Students Can Do With Edmodo Last week the Wall Street Journal had an article announcing that Edmodo had received a $15 million venture capital investment from the founder of LinkedIn and a former VP of Facebook. That article gave me the idea for this post of fifteen things teachers and students can do with Edmodo. For those not familiar with Edmodo, in a nutshell it is a microblogging system designed specifically for teachers and students. Here are fifteen things teachers and students can do with Edmodo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Do you use Edmodo?

Spelling & Vocabulary Website: SpellingCity Personlig lärmiljö Ett relativt nytt begrepp inom utbildning är personliga lärmiljöer (Personal Learning Environment, PLE). Man bygger sin egen lärmiljö på nätet med de verktyg som redan finns öppna för alla (bl.a. sociala medier). Det här ses av många som ett komplement, eller till och med en ersättare till dagens lärplattformar. De som använder olika tjänster och verktyg på internet regelbundet skapar sig ofta sin egen personliga lärmiljö för att samla in, organisera och bearbeta information. Här är en artikel som beskriver vad en personlig lärmiljö ska kunna klara av (artikeln är på engelska). Ett fint exempel finns i följande video, där en amerikansk 13-åring beskriver sin egen lärmiljö. Verktyget hon använder heter Symbaloo, som är gratis att använda för individuellt bruk. Du skapar ett eget konto och sedan kan du börja skapa en egen startsida med länkar till alla dina vanligaste verktyg och resurser.

Museum Box Homepage Plant a Question, Grow Answers AnswerGarden is a minimalistic feedback tool. Use it in the classroom as an educational tool or at work as a creative brainstorming tool. Post it in a tweet or you can embed it on your website or blog to use it as a poll or guestbook. How does AnswerGarden work? You create an AnswerGarden by entering a topic on the Create New AnswerGarden-page. After pressing the submit button, you'll be redirected to your newly created AnswerGarden. The next step is to share your AnswerGarden with other human beings. As your AnswerGarden draws attention people will start posting their answers to your question, either by entering their own answers or by clicking on and submitting existing answers. If you're satisfied with the results, you can for instance show the AnswerGarden to your friends, tweet about it or export it to Wordle or Tagxedo. Who is AnswerGarden intended for? AnswerGarden is for anyone interested in using an easy and powerful way to get feedback from a group. How much does it cost? Nope.

Personlig lärmiljö PLM, personlig lärmiljö (eng. personal learning environment eller PLE), är ett begrepp inom e-lärande och flexibelt lärande. PLM är ett system som hjälper studerande att ta kontrollen över och sköta sitt eget lärande[1]. Man bygger en PLM på nätet med hjälp av öppna nätverktyg (som sociala medier och webb 2.0-verktyg av olika slag). En personlig lärmiljö kan ses som ett komplement till eller en ersättning för lärplattformar[2]. Se även[redigera | redigera wikitext] En samling av PLM-diagram (hemsida på engelska) Noter[redigera | redigera wikitext] Källor[redigera | redigera wikitext]

CogDogRoo - StoryTools 50 Web 2.0 Ways to Tell a Story (return) Note! 50+ Ways is no longer being updated here but over at the new site for 50+ Web 2.0 Ways to Tell a Story-- It has more organizational features and includes ways for you to add content to the site once you join the new wiki. Below you will find 50+ web tools you can use to create your own web-based story. Again, the mission is not to review or try every single one (that would be madness, I know), but pick one that sounds interesting and see if you can produce something. Slideshow Tools Generates content that allows linear playback of a series of images, some with ability to add audio. 2. Upload images from computer or flickr or upload PowerPoint files. 3. "...effortlessly combine photos and video clips with words and music to personalize your story. 4. "RockYou! 5. 6. 8. 9. pictobrowser 11. 12. 13. 14. 15. Timeline Tools 17. 18. xtimeline

Related: