background preloader

Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska

Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska
Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8. De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev. Viktigt att involvera eleverna – Jag tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett större ansvar för sitt eget lärande. – När jag själv använt mig av kamratbedömning i min undervisning så har eleverna ibland frågat varför de skall lägga tid på att hjälpa andra i deras lärande. Gjorde ändringar i sina egna texter Insikter om elevernas syn på lärande – Jag har fått nya insikter i vad som påverkar elevers lärande och inte minst hur eleverna själva ser på lärande.

När ska nationella proven i engelska och Skolverket bli sams? - Sara Bruun Den 6 April förra året skrev jag ett inlägg om de nationella proven (NP) i engelska för grundskolan här på bloggen. Min förhoppning var då att ett debattinlägg skulle kunna påverka provkonstruktörerna inför 2015. Samma förhoppning hade Martin Ahlstedt, Ann-Christine Norman och David Västskär som den 18 april 2014 skrev en liknande artikel på SvD Opinion avseende gymnasiet. Idag konstaterar jag att förhoppningen om att kunna påverka och förändra var väldigt naiv. Diskussionerna kring de nationella provens koppling till kunskapskraven i engelska har återigen blossat upp. Läs- och hörförståelsen räknas som en del på NP, medan de muntliga och skriftliga delarna räknas var för sig. När det sedan gäller betygsättningen vid terminsslutet måste eleven ha E på samtliga kunskapskrav för att få E i betyg. “Ibland kan en elev få godkänt resultat på hela provet trots att hon eller han inte fick godkänt på ett av delproven. Inte nog med detta.

Free Word Games, Vocabulary Building Exercises, English Language Quizzes Looking for mobile games? Create words on the letter wheels Mastermind variation with words Illuminate the hidden word with your mouse Fill in the blanks to finish the arithmetic problem Art Least: 3-2-1 Bridge: A creative warm-up and follow-up routine In this post I will talk about the 3-2-1 Bridge thinking routine. The word Bridge is used to indicate the routine has two related stages. I have found it an interesting and effective activity in prompting students' creative thinking. This applies to a) activating their prior knowledge on a topic, b) fostering their readiness in generating ideas c) extending their thinking to new directions and d) facilitating reflection on this shift in their thinking. Step 1 At the beginning of the topic ask students to generate 3 words 2 questions 1 simile that quickly come to mind when they think of this topic. Step 2 Share the thinking. This is how my students responded to this part of the routine. Step 3Provide a period of further learning and elaborating on the topic. Step 4At the end of the topic, return to the 3-2-1 routine and repeat step 1. Step 5Share the thinking by Bridging. Why don't you want me? Because I'm ugly, too short, fat or from another country? Do you reject me? Resources

Betygshetsen odlas i datorns matriser, inte i betygsmodellen | specialpedagogen Det delas just nu en krönika skriven av Jenny Strömstedt: Det råder betygshets i skolan. Hon skriver att det betygssystem vi har nu gör att det skapas en betygsfxering som knäcker ungarna. Det är inget tvivel om saken, det råder verkligen betygshets och det är verkligen många ungar som dukar under av den inre och yttre pressen. Där är vi överens. Däremot ser jag lite annorlunda på orsaken till pressen och hetsen. Jag ser inte sambandet mellan betygsskalan (nej, det är fortfarande inte ett nytt system, det fick vi 1994) och hetsen. När jag gick i gymnasiet var betygen relativa. Nu är betygen utformade som kunskapsstandards och det är hur väl man kan använda sin kunskap som är viktigt. Kunskapskraven är ganska abstrakta och det är en jargong som vi lärare måste behärska men frågan är om det är nödvändigt att sätta detta språk i händerna på eleverna? Vi har inte lärt oss (ÄNNU) hur vi ska göra för att både synliggöra bedömningarnas grund och skapa förståelse för grunderna.

24 Best Poems to Teach in Middle and High School It can be hard to know which poems will spur your middle and high schoolers into deep, meaningful discussion and which will leave them, ahem, yawning. So we asked experienced teachers to share their favorites—the punch-in-the-gut poems that always get a reaction, even from teens. Here's what they had to say. 1. Snow by David Berman Captures a narrative in miniature with a creative structure. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. What are your favorite poems to teach?

Related: