background preloader

Shakespeare's Globe Theatre London; All The World's A Stage

Shakespeare's Globe Theatre London; All The World's A Stage

http://www.youtube.com/watch?v=m3VGa6Fp3zI

Related:  Англійська мова. 9-й клас Матеріали до уроків.Engelska

Complete the sentences choosing the correct variant. Translate the sentences into Ukrainian. Theater is a word with a magic ring. It calls up a bright and exciting picture. It may be of people in holiday spirit streaming down the aisles of the playhouse. It may be of the wonders hidden behind the folds of the front curtain. Or it may portray the hushed and eager audience, waiting for the house lights to dim. 12 Halloween Writing Prompts for kids (+ Free Printable) There’s still a couple of weeks until Halloween, making it the perfect time to starting writing some Halloween stories and poems. We understand that writing horror stories can be difficult, so here are 12 Halloween writing prompts to help you out and even a free printable! So whether you only have 20 mins or 2 hours, these Halloween writing prompts should be perfect for getting those creative juices flowing. The get extra spooky with your story writing, you can even try combining some of these prompts or writing a scary story each day until Halloween! Halloween Writing Prompts: Mu hahaha!

Struktur: Fråga, fråga, byt! Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Bedömningsstöd i engelska Diagnosmaterial i årskurs 1-6 Som stöd för bedömning i engelska finns ett nationellt diagnosmaterial som kan användas av lärare under flera år under grundskolans tidigare del. Kärnan i materialet utgörs av olika uppgifter som riktar sig dels till yngre elever, dels till lite äldre elever. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva.

Språkträningssidor Här finns länkar till olika typer av sidor som är skapade just för språkträning. Du hittar allt från väldigt enkelt uppbyggda ”fylla-i-övningar” för träning av vokabulär och grammatik, som kanske passar somliga av dina elever, till mer kreativa övningar. Några favoriter: Öjaby skolbibliotek - Engelska Engelska | | Läsa | Titta | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Spela | Länksamlingar | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket News in levels - Läs nyheter sorterade efter olika svårighetsgrader. Har även översättnigsruta till svenska.Oxford Owl - Stor samling av gratis e-böcker för både skolan och hemma.

Engelska spel Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Alternatives to Free Time at the End of Class My first year of teaching, I would often end my lesson, check for understanding, have students fill out an exit ticket, review the homework assignment, breathe a sigh of relief, glance up at the clock, and develop immediate diarrhea upon realizing that I had a whole 10 minutes of class left. You see, I walk this weird, confusing line of being a teacher who hates giving students “free time” but also hates giving students busy work, so it was really hard for me to figure out what to do on the spot. This still happens every once in a while, but now, instead of succumbing to physical and emotional panic, I simply choose one of my weapons out of my Mildly-Academic-Things-You-Can-Do-With-10-Minutes-Left-of-Class Arsenal, which today I will be sharing with you. (Disclaimer: A good teacher would tell you, “Keep lecturing. Create another exit ticket.

Glosmaskin Right on 5 Libers onlinebok + glosmaskin = sant Om du arbetar med Libers Onlineböcker så finns länkar till Libers glosmaskiner i Onlineböckerna. Du kan också göra egna gloslistor med just de glosor som är aktuella för dig och länka till dem från rätt ställe i Onlineboken. Författare: Om glosmaskinen TinyURL.com - shorten that long URL into a tiny URL

Related: