background preloader

4-fältare med stödtext

4-fältare med stödtext

https://docs.google.com/document/d/1qBS2HK0LZ1uFVeuHg1i9UrTWKeFgtVZv2G5oZOi_hI8/mobilebasic?pli=1

Related:  beskrivande textfaktatexterTema djurSvenskaSvenska

Gemensamt skrivande – en text växer fram! Idag har vi skrivit vår gemensamma beskrivande text (se tidigare inlägg om vårt arbete med Cirkelmodellen), som eleverna sedan kommer att ha som mall/modell när de själva ska skriva sin text. Så här växte vår sexfältare och vår text fram under veckan som gick. Eleverna fick i olika ”expertgrupper” till uppgift att plocka ut nyckelord ur en text (en text om lodjuretsom vi tidigare hade studerat), till sina respektive delar i sexfältaren (en grupp hade klassificering, en grupp hade förekomst osv.). Därefter fick de sätta sig i sin ”hemgrupp” och berätta för de andra vilka nyckelord de hade valt ut (här insåg jag att de hade behövt mer tid på sig att förklara för de andra varför de plockade ut just de här nyckelorden).

Skriva beskrivande text med cirkelmodellen Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken Argumenterande text! Idag började vi morgonen med att möta ett nytt ord. Argumentation stod det på tavlan. Vad betyder det? Svårt tyckte vi, ingen visste. Jag sa att det hörde ihop med kommunikation som vi pratat om tidigare i veckan.

Bilderbokens möjligheter Terminen är slut och jag ser tillbaka på ett otroligt roligt och lärorikt läsår där jag för första gången arbetat med en grupp nyanlända elever. Det har varit ett år då jag upptäckt bilderbokens möjligheter. Vi har läst, resonerat, analyserat bilder, förutspått handlingen, diskuterat ord och uttryck, ställt frågor om texten och kopplat texten till oss själva och andra texter vi läst. Framförallt har vi haft väldigt roligt. Här följer ett axplock av böcker jag arbetat med i mina olika grupper: Annas Klassrum I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern. Vi pratade och läste om olika djur som rör sig i skogarna på vintern. Tillsammans läste vi en faktatext om älgen och fyllde i en sexfältare. I skrivarparen valde de ett djur som de läste om och tillsammans fyllde i en sexfältare. Stolt fröken som ser att detta börjar bli ett vant arbetssätt. Eleverna klarar numera av att läsa själva, men också att utskilja fakta och skriva stödord i sexfältaren.

Utmana språkliga mål mha 6-fältare. Inspirerad igår av Anna Kaya och Sara Persson var jag tvungen att sätta i verket idag med en form av språkliga mål. Gårdagens inlägg med filmer av Anna Kaya. Vi jobbade vidare med vår 6-fältare och utgick från de ämnesspecifika orden vi använder där. Vi utmanade med att skum-läsa, skriva stödord och att idag försöka använda oss av de ämnesspecifika orden i vår 6-fältare. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem? Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket.

Det magiska ägget - från fantasi till verklighet Ettorna har blivit ena riktiga hejare på att skriva det här året och de flesta tycker det är jätteroligt! Vi hade turen att kunna avsluta vårt läsårstema med en resa till Kolmårdens djurpark och där genomföra Jakten på strutsägget. Det var fokus på djur och natur där vi tillsammans med en zoolärare letade efter ledtrådar till det gyllene strutsägget. Vi fick då möta djur av många slag, känna på päls och ull och lära oss hur man ska visa respekt för djur och natur. Det blev ett perfekt sätt att knyta ihop säcken för ett fantastiskt lärorikt år.

Arbeta med faktatexter Under den här terminen ska vi arbeta med sten, brons och järnåldern och vi har precis sedan terminsstart börjat med stenåldern. I början av ett sådant arbete behöver man bygga upp elevernas begreppsförståelse för att de sedan ska kunna skapa. Eleverna är nu inne i ett skede där de ska producera egna faktatexter. För att de ska kunna träna och utvecklas i detta började vi i veckan med att titta på en text gemensamt. Min första fråga var om det var en faktatext och om det var det hur såg eleverna det. Elevernas svar var att det var en faktatext det såg man på rubriken Rödräv underrubriken var (Vulpes vulpes). Beskrivande texter – svampar En av mina kollegor har arbetat med beskrivande texter med sina 1:or. Hon är den som har inspirerat oss andra att börja med cirkelmodellen på skolan. Här berättar hon hur deras arbete växte fram under hösten.

Vägledd läsning – så gick det! - När lektionen är slut, kommer ni att veta mer om andra världskriget! Ungefär så sa jag när lektionen började, sedan satte vi oss vid rundabordet och jag tog fram mitt exemplar av ”Anne Franks dagbok”. Vi pratade om vad en dagbok är och jag berättade att just denna dagbok var mycket speciell och har blivit översatt till många språk. Egentligen brukar man ju inte läsa andras dagböcker ( en av eleverna hade smygläst storebrorsans dagbok…) och de diskuterade kring varför just denna dagbok blev läst av andra människor.

Related: