background preloader

Castle Arcana: Trim A Christmas Tree

Castle Arcana: Trim A Christmas Tree
Related:  Ömse

Free Online Games: The Christmas Tree Game Decorate the Christmas Tree with different colored lights by dragging light bulbs from the boxes on the left and placing them in the sockets on the tree to the right. The goal of the game is to match the bulbs to a preset color pattern. Click on the plug to test the accuracy of your selections. A bulb that lights up is in the right spot. The Christmas Tree Game Game Information Put this game on your site or blog for free! Maison en pain d'épices de Sara Description Pas besoin d'être dans un conte de fées pour réaliser une délicieuse maison en pain d'épices ! Comment jouer Maison en pain d'épices de Sara Sara est de retour aux fourneaux pour concocter de succulents petits plats idéaux pour les fêtes ! Catégorie de jeu

Make a Christmas Card | Make a Christmas Tree ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids. The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. Apple, The New York Times, USA Today, Parents Magazine and Scholastic, to name just a few, have featured ABCya’s popular educational games. ABCya’s award-winning Preschool computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years. Our educational games are easy to use and classroom friendly, with a focus on the alphabet, numbers, shapes, storybooks, art, music, holidays and much more!

Trim-a-Tree Drive as fast as possible! Showcase your creativity and unleash your aesthetic sense by designing your own Easter egg with a beautiful assortment of patterns, shapes and colors! Perform stunts to earn points, but beware of hazards! Can you find all five hidden eggs? This is the fourth game in the series of popular duck training games. Develop your duck's skills by training it to fly or swim. It's your job to cheer up this sad ape. Complete all levels to become a real Easter Bunny! Come play in Fantage filled with games, activities and excitement. Papa's cooking up some cupcakes! Put the traditional photo hunt aside as you claim your treasure of Easter eggs!

Jeux éducatifs pour tout petits: Arbre de Noël. Mamans en ligne! Jeu: Arbre de Noël En déplaçant la souris tu pourras déplacer le sapin de Noël et rassembler les guirlandes, les étoiles et les lumières. Tu dois recueillir 50! Voir tous nos jeux pour bébés et tout petits > Les JeuxPourToutPetit offrent, entre autres, d’excellents jeux qui aideront les plus jeunes enfants à développer la capacité d'utiliser la souris. Mamans et papás ayant l'intention de combiner le divertissement avec les activités éducatives trouveront dans cet espace de nombreuses propositions pour que leurs enfants apprennent, s’amusent et exercent les compétences de base nécessaires à l'utilisation de l'ordinateur. Même si ça te paraît incroyable, ton bebé, garçon ou fille, qui porte encore des couches, peut déjà jouer en ligne. Les JeuxPourToutPetit font des propositions intéressantes qui permettent aux enfants de connaître l'usage de la souris, du clavier et posent d’autres défis. Jeux pédagogiques pour bebés et tout petits. Film très sympathique, dynamique, rythmé.

Malberts melodier Datorbaserad lästräning bra för döva och hörselskadade barn - SkolportenSkolporten Barn som är döva eller hörselskadade kan bli hjälpta i sin läsinlärning när lästräningen kombineras med ljud. Det visar Cecilia Nakeva von Mentzers avhandling där hon har studerat ljudbaserad lästräning för barn med cochleaimplantat eller hörapparat. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat som logoped kliniskt både med barn med språkstörning i förskoleålder och barn med lässvårigheter. Jag har även arbetat med döva och hörselskadade barn som har fått implantat och olika typer av hörapparater och jag har tidigare varit med och utvecklat datorprogram som syftade till att förbättra barns uttalsförmåga. Vad handlar avhandlingen om? – Den handlar om datorbaserad, fonologisk lästräning (på engelska ”phonics”) för döva och hörselskadade barn som använder cochleaimplantat eller hörapparat. Vilka är de viktigaste resultaten? – Ett ytterligare resultat var att de döva och hörselskadade barnens strategier skilde sig åt i jämförelse med normalhörande barn. Vad överraskade dig? Åsa Lasson

Skola | Litteraturbanken Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Litteraturskolan har en avdelning för prosa där exemplen är hämtade från Selma Lagerlöf, och en avdelning för lyrik där vi väljer bland många författare. Selma Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år. Ta dig fram med hjälp av menyn till vänster.

Alla prover var bra – men jag hade ingen ork! | Hemmets Veckotidning Tröttheten var förlamande, kroppen värkte och gråten låg ständigt på lur. Ann-Christine Reimer gick till doktorn, men inget syntes på hennes prover. Nu har läkarna äntligen hittat felet – och lösningen på många års lidande… De första symtomen kom redan 2002. En kraftlöshet och en trötthet hon aldrig tidigare upplevt golvade Ann-Christine fullständigt. Hennes första tanke var att hon kört slut på sig själv efter att ha tränat extremt hårt. Så det var inte så konstigt att Ann-Christine mådde dåligt. Envis som hon är lyckades hon tjata till sig T3. Ett stort och dolt kvinnoproblem Läkaren Helena Rooth Svensson har vigt sitt liv åt att studera sambandet mellan sköldkörtelhormonerna och cellernas egna energiproducenter, mitokondrierna. Trots att hon inte tar emot patienter längre får Helena, som själv har hypotyreos, dagligen mejl från drabbade patienter med symtom men som nonchaleras av läkarna. Här hittar du mer information: www.hypotyreos.infowww.skoldkortelforeningen.se

Related: